خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

والى باميان: خشکسالی در اين ولايت ٥٠ هزار خانواده را متضرر کرده است

والى باميان: خشکسالی در اين ولايت ٥٠ هزار خانواده را متضرر کرده است

Apr 15, 2018 - 17:42

باميان(پژواک،٢٦حمل٩٧): مقام هاى محلى در باميان مى گويند که خشکسالى دراين ولايت، حداقل ٥٠ هزار خانواده را متضرر ساخته است و جامعۀ جهانى بايد در اين زمينه همکارى کند.

محمد طاهر زُهيروالى باميان، در نشست خبرى امروز گفت که براساس  معلومات کميته حالات اضطرار، بيش از ٥٠ هزار خانواده در ١٥٦٠ قريه از ناحيه خشکسالى متضررشده اند و نيازمند امداد و مساعدت مى باشند.

وی افزودکه بيش از ٥٠ فيصد مردم باميان، زير خط فقر قرار دارند و خشک سالی امسال احتمال دارد که فقر را در اين ولايت افزايش  دهد وتعداد زيادی از خانواده ها را مجبور به کوچ های دسته جمعی نمايد.

والى باميان  درادامه گفت که متاسفانه کميته ملی مبارزه با حوادث باميان، هيچ نوع ذخيره مواد غذايی در اختيار ندارد و از همين حالا تعداد زيادی از خانواده های فقير نياز به حمايت دارند.

موصوف علاوه کردکه طبق ارزيابی اوليه، امسال به ده هزار متريک تُن غله و مواد غذايى برای متضررين خشکسالی  نياز است که اين نيازمندی، از طرف مؤسسات بين المللی وحکومت مرکزی بايد تامين گردد؛ ورنه مردم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

زُهير، با بيان اينکه باميان به سه کتگوری تقسيم شده که شامل مناطقى باخشکسالی شديد، خشک سالی متوسط وخشکسالی کمتر می باشد، علاوه کردکه ولسوالی های سيغان ، پنجاب و ورس با خشکسالی شديد؛ مرکز باميان، ولسوالی هاى شيبر و يکاولنگ باخشکسالی متوسط؛ و ولسوالی هاى کهمرد وحصه دوم يکاولنگ با خشکسالى کمتر مواجه اند.

محمد عمر بيانی ولسوال سيغان ولايت باميان، دراين نشست گفت که اين ولسوالى با خشکسالى مواجه است و از همين حالا برای تهيۀ آب آشاميدنی بايد کيلومتر ها مسافت را بايد پيمود.

وی افزود: "تمام زمستان در ولسوالی سيغان حتی يکبار نه برف باريد و نه باران، فقط دو روز قبل در ٢٥ حمل امسال، شاهد يکمقدار باران بوديم."

عبدالوهاب محمدی رئيس زراعت، آبيارى و مالدارى ولايت باميان نيز با ابراز نگرانی از وضعيت خشکسالی به پژواک گفت که رياست زراعت  اين ولايت، سروی خودرا آغاز کرده و تا يکماه ديگر نتايج سروی در مورد ارقام زمين هايی را که به اثر خشکسالی زير کشت نرفته ارائه خواهد داد.

وی افزودکه ٥٠ فيصد مواشی دراين  ولايت، به علت نبود علف در علفچرها آسيب ديده ودر اين زمينه قرار است وزارت زراعت، برنامه هايى را روى دست گيرد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement