خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

پروسۀ توزيع تذکره الکترونيکى آغاز شد

پروسۀ توزيع تذکره الکترونيکى آغاز شد

May 03, 2018 - 11:13

کابل(پژواک،١٣ثور۹۷):محمداشرف غنى رئيس جمهور کشور با دريافت نخستين تذکره الکترونيکی اين روند را رسما آغاز کرد و تاکيدکردکه  ادارۀ توزيع تذکره،پشتيبانی کامل را با خود دارد تا اين پروسه ملی را با موفقيت به  انجام برساند.

با آغاز روند توزيع تذکره الکترونيکى علاوه بر رئيس جمهور،رولاغنى نخست بانوى کشور،سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور،محمد خان معاون اول رياست اجرائيه،يوسف حليم قاضی القضات، حنيف اتمرمشاورامنيت ملى،روساى مجلسين شوراى ملى،رئيس شوراى علما و شمارى ديگر از اراکين بلند پايه دولتى تذکره برقى دريافت کردند.

رئيس جمهور در مراسم که به همين منظوربرگزارشده بود،آغاز پروسه توزيع تذکره الکترونيکی را سمبول وحدت ملی عنوان کرده گفت که آغازاين پروسه يک گام حياتی بسوى مُدرن شدن درکشور است و هويت هر افغان تثبيت می شود.

اشرف غنی همچنان گفت که توزيع تذکره برقی، قدم اساسی به طرف نظام سازی، انکشاف و عرضه خدمات متوازن،حکومتدارى،اقتصاد و معلوم شدن نفوس کشور است تا مطابق به آن پلان گذاری صورت بگيرد که مهم ترين نقش را در مصرف بودجه خواهد داشت.

وی گفت که ادارۀ توزيع تذکره برقی، پشتيبانی کامل را با خود دارد تا اين پروسه ملی را با موفقيت به  انجام برساند.

رئيس جمهور با اشارۀ غيرمستقيم به برخى مخالفت ها با پروسه توزيع تذکره الکترونيکى گفت: "مسعود شهيد(قهرمان ملى) با افتخار گفته که افغان هستم و مسلمان هستم و تذکره هويت ملی  و نقطه وحدت ماست و در هر جايی که هستيم و در هر نقطه ای که هستيم می توانيم که تذکره بگيريم."

غنی تصريح کرد:"مهم ترين دليلی که امروز برای آغاز توزيع تذکره الکترونيک انتخاب گرديده، حادثه تروريستی اخير بود. امکان بسيار وجود دارد که حمله کننده انتحاری تذکره جعلی داشته باشد و مهم ترين فيصله برای من تامين امنيت شهروندان است و بايد بدانيم که کی افغان است."

وی با بيان اينکه  آغاز پروسۀ تذکره برقی به معنای اين نيست که توزيع تذکره ورقى را توقف می کند و افزودکه انتخابات يک وسيله تغيير بدون جبر و زور توسط رای مردم است و از همه شهروندان تقاصا مى شود که تذکره ورقى اخذ کنند و در انتخابات شرکت کنند.

همايون محتاط رئيس اداره ثبت احوال نفوس دراين مراسم گفت، جاى افتخار است که  امروز افغانستان با آغاز روندتوزيع تذکره الکترونيکى شامل کشورهاى مترقى از لحاظ داشتن کارت های معياری به استندردهای بين المللی می شود و اين افتخار به رهبران حکومت حدت ملی و مردم تعلق دارد.

وی، پروسه توزيع تذکره های برقی را يک گام مهم و تاريخی عنوان کرده، گفت که اين پروسه تاثيرات مثبت  در  شفافيت، رشد اقتصادی، پروسه های انتخاباتی در آينده خواهدداشت.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement