خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

پنجاه و چهار درصد مردم افغانستان زير خط فقر زندگى مى کنند

پنجاه و چهار درصد مردم افغانستان زير خط فقر زندگى مى کنند

May 06, 2018 - 17:24

کابل (پژواک، ١٦ ثور ٩٧): به اساس سروى تازه اعلام شده، در افغانستان نسبت به ده سال پيش، ميزان فقر ٢١ درصد بيشتر شده؛ اما سطح ميزان سواد ٢٣ درصد و خدمات صحى براى مادران حامله ٤٠ درصد بهتر شده است.

همچنان اين سروى نشان مى دهد که ميزان بيکارى در حد بلند قرار دارد؛ از هر ده تن، چهار تن مصئونيت غذايى ندارند؛ دسترسى مردم به آب آشاميدنى با کمتر کاهشى که در سال گذشته داشته، تقريباً ٦٢ درصد است؛ و از هر چهار نيروى کار، يک تن زن مى باشد.

ادارۀ مرکزى احصائيه، ازسال ١٣٨٤ به اين طرف در هردو سال، يک بار سروى وضعيت زندگى در افغانستان را با حمايت مالى اتحاديه اروپا، برنامه غذايى جهان و بانک جهانى در همکارى با وزارت هاى سکتورى راه اندازى مى کند.

پوهنمل حسيب الله مؤحد معاون ادارۀ مرکزى احصائيه، امروز در مراسم اعلام ششمين سروى وضعيت زندگى در افغانستان گفت که سروى اخير، با نمونه گيرى از ٢١٠٠٠ خانوار شامل نزديک به ١٥٦ هزار تن در تمام ولايات کشور، انجام شده است.

به اساس معلومات منبع، خط فقر از ٣٨ درصد درسال ١٣٩١، به ٥٤ عشاريه پنج درصد درسال١٣٩٥ افزايش پيدا کرده است.

معاون ادارۀ مرکزى احصائيه گفت که به اساس معيار سال ١٣٩٥ هرگاه يک شخص ٢٠٦٤ افغانى در يک ماه مصرف کند، زير خط فقر قرار ندارد؛ اما هر گاه از اين رقم کم مصرف کند، زير خط فقر مى باشد.

همچنان موصوف افزود که ميزان خط فقر در فصل زمستان نسبت به سايرفصل ها بيشتر؛ اما درتابستان نسبت به ساير فصل ها کمتر مى باشد.

وى گفت که ١٣ درصد مردم افغانستان خانۀ شخصى ندارند، بيش از٧٠ درصد نفوس شهرها در محلات فقرنشين و يا خانه هاى نامناسب زندگى مى کنند، ٤٤ درصد مردم درمنازل مزدحم يعنى بيشتر از سه نفر در يک اتاق زندگى مى کنند.

مصئونيت غذايى

نتايج اين سروى، نشان مى دهد که از هرده تن، چهار تن مصئونيت غذايى ندارند.

به اساس معلومات منبع، هرگاه مصارف روزانه يک فرد، دريک روز کمتراز ٢١٠٠ کيلوکالرى باشد، عدم مصئونيت غذايى پنداشته مى شود.

نيروى کار

در گزارش تذکر رفته است که در بخش نيروى کار، قسمت اعظم اقتصاد کشور غيرتنظيم شده، غير رسمى و غيرقانونى مى باشد وعمدتا کار فاميلى، غيرمنظم، مزد پايين، کار اطفال، مهاجرت براى کار و کارهاى شاقه، وسيله اى براى امرار معيشت مى باشد.

بر بنياد معلومات منبع، کمى بيش از نيمى از نيرويى که تقاضاى کار را دارند، در کارمشارکت دارند وحدود دو ميليون تن در سطح کشور بى­کار مى­باشند.

نتايج سروى نشان مى دهد که بيشترين مردم افغانستان، در زراعت و کمترين آنها در برق، گاز و آب مصروف کار مى باشند.

در گزارش آمده است که در تمام بخش ها به استثناى صنايع فابريکاتى، سهم مردان نسبت به زنان بيشتر مى باشد.

منبع نوشته است که سهم زنان در صنايع فابريکاتى ٦٤ درصد، در زراعت ٣٣ درصد، در خدمات شخصى، اجتماعى و محلى ده درصد، مالى، بيمه و تشبثات چهار درصد، در تجارت دو درصد و درساختمان، معادن و ترانسپورت کمتر از يک درصد است.

اما زنان در بخش برق، گاز و آب هيچ سهم ندارند.

در گزارش تذکر رفته است که زراعت منبع عمدۀ عايد تقريبا ٢٨ درصد خانوارها در افغانستان است، ٣٨ درصد خانوارها مالک زمين زراعتى با حد ميانگين پنج جريب زمين آبى مى باشند؛ درحاليکه کمى آب، معضل عمده در زراعت افغانستان مى باشد.

نگرانى از دسترسى به آب آشاميدنى صحى

معاون ادارۀ مرکزى احصائيه، بدون ارايۀ دلايل کاهش دسترسى مردم به آب صحى درسال گذشته گفت که ميزان کاهش چشمگير نبوده است.

افزايش در ميزان سواد بزرگسالان و جوانان

در گزارش اداره مرکزى احصائيه آمده است که در سال ١٣٨٦ از هر ده تن از جوانان و بزرگسالان، سه تن سواد داشتند؛ اما در سال  ١٣٩٥ بيش از نيم مردم داراى سواد مى باشند.

ميزان سواد نسبت به ده سال گذشته، در ميان مردها از حدود ٤٠ درصد، به بيش از ٦٨ درصد و در ميان زنان از حدود ٢٠ درصد، به حدود ٣٩ درصد افزايش داشته است.

وضعيت صحى مادران حامله

نتايج سروى نشان دهندۀ آن است که وضعيت مادران حامله، حين ولادت و مراقبت هاى قبل از ولادت (دست کم یک ویزيت) نيز بهتر شده است.

نفوس

در گزارش آمده است که ٤٨ درصد نفوس کشور زير پانزده سال مى باشد، اوسط خانوار ٧.٧ نفر است، نصف نفوس کشور در خانوارهايى زندگى مى کنند که ٩ تن يا بيشتر از آن عضو دارند.

همچنان منبع نوشته است که در سطح کشور، سن در اولين ازدواج در حال صعود است، بيش از چهار درصد خانم هاى ٢٠ تا ٢٤ ساله قبل از سن پانزده سالگى؛ و بيش از ٢٨ درصد قبل از سن ١٨ سالگى ازدواج کرده اند.

به اساس معلومات گزارش، بيش از هشت درصد تمام زنان متاهل، در ازدواج چند همسرى به سر مى برند.

به اساس معلومات اداره مرکزى احصائيه، مجموع نفوس افغانستان در سال ١٣٩٥ حدود ٢٩،٢ میلیون نفر بر آورد شده بود، از آن جمله ٥١ درصد را مردان و ٤٩ درصد را زنان تشکیل می دادند.

مصطفى مستور وزير اقتصاد کشور، ضمن استقبال از نشر نتايج سروى يادشده گفت که سروى، بيانگر آن است که افغانستان در حالت خوب قرار ندارد و اين، يک هشدار براى وزارت اقتصاد مى باشد.

به گفته او اين سروى، کمک مى کند تا دولت برنامه هاى دقيق و مطابق نيازمندى ها در راستاى رفع مشکلات موجود در کشور داشته باشد.

موصوف افزود که طى حدود يک و نيم دهۀ اخير در افغانستان، براى کاهش فقر هشتاد ميليارد دالر امريکايى هزينه شده؛ اما ناامنى، بى ثباتى سياسى و پس لرزه هاى انتخابات قبلى، دلايل عمدۀ عدم پيشرفت حکومت در برخى موارد بوده است.

وى گفت اطمينان مى دهد که با تلاش هايى که جريان دارد، وضعيت کشور بهتر خواهد شد.

 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement