خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

کميسيون انتخابات: هر ولايت يک حوزۀ انتخاباتى است

کميسيون انتخابات: هر ولايت يک حوزۀ انتخاباتى است

May 20, 2018 - 15:39

کابل(پژواک،٣٠ثور ۹۷): کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرد که حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷، "ولايت" بوده و برای ۱۰ کرسی کوچی ها و يک کرسی اهل هنود، "تمام کشور" يک حوزه انتخاباتی می باشد.

در خبرنامه کميسيون مستقل انتخابات که يک کاپى آن به دسترسى آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، گفته شده که به اساس حکم رياست جمهوری و مشورۀ حقوقی ضم مکتوب شماره ۸۴۸ مؤرخ ۲۶/۲/۱۳۹۷، با توجه به حکم ماده ٣٦ قانون انتخابات، بنابر محدوديت زمانی، مشوره داده شده است که "حوزه های انتخاباتی مبنی بر هر ولايت منحيث يک حوزه انتخاباتی اجراأت گردد."

همچنان در خبرنامه آمده است که  مطابق فقره (١) ماده دوم فرمان شماره (١٠٥) مؤرخ ١١/٦/١٣٩٥ مقام رياست جمهورى، در مورد توشيح قانون انتخابات، کميسيون بايد در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنيکی خود در مورد کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتى را ارايه می نمود.

کميسيون مستقل انتخابات مى گويد که کميسيون مکلفيت های قانونی خود را اجرا نموده و در ماه حوت سال ١٣٩٥ گزارش مطالعات خود را به  رياست جمهورى افغانستان ارسال کرد.

به گفتۀ کميسيون، به تأسی از حکم ماده ٣٦ قانون انتخابات، حدود حوزه های انتخاباتی بايد حد اقل (١٨٠) روز قبل از انتخابات تعيين گردد.

درادامۀ خبرنامه آمده است که رياست جمهورى، مشوره حقوقی را ضم مکتوب شماره ٨٤٨ مؤرخ ٢٦/٢/١٣٩٧ به اين کميسيون ارسال نموده است که باتوجه به حکم ماده ٣٦ قانون انتخابات، بنابر محدوديت زمانی، مشوره داده شده است که "حوزه های انتخاباتی مبنی بر هر ولايت منحيث يک حوزه انتخاباتی، اجراآت گردد."

کميسيون انتخابات  گفته است که  بناءً حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه سال ١٣٩٧، کماکان ولايت بوده و برای ١٠ کرسی کوچی ها و يک کرسی اهل هنود و سکهـ ، تمام کشور يک حوزه انتخاباتی می باشد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement