خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

سروی: سال پارافزایش کشت کوکنار سبب رشد اقتصادی نامشروع و ناامنی شده بود

سروی: سال پارافزایش کشت کوکنار سبب رشد اقتصادی نامشروع و ناامنی شده بود

May 21, 2018 - 18:27

کابل (پژواک، ۳۱ثور۹۷): یک سروی نشان می دهد که سال گذشته، به سبب ضعف حاکمیت قانون، بی ثباتی سیاسی، فساد اداری و ناامنی ها، کشت کوکناربلند رفته بود، که زمینه را برای رشد اقتصاد نامشروع و ناامنی ها مساعد ساخته بود.

این سروی که از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه برضد جرایم و مواد مخدر ملل متحد (UNODC) صورت گرفته، نشان می دهد که سال گذشته ازطریق کشت، تولید و قاچاق تریاک ۶،۶ میلیارد دالر به دست آمده است که یک بخش آن به دست طالبان مسلح افتاده و ماشین جنگی آنها را محرک نگهداشته است.

به اساس یک گزارش پژواک، درافغانستان کشت کوکنارسال گذشته نسبت به یک سال قبل آن، ۶۳درصد و تولید تریاک ۷۸ درصد افزایش یافته بود.

به اساس این گزارش، سال گذشته در۳۲۸هزارهکتار زمین کوکنارکشت شده بود و میزان تولید تریاک، به حدود ۹۰۰۰ متریک تُن رسیده بود.

جاوید احمد قایم معاون هماهنگی و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، درنشست مشترک با اداره متذکره ملل متحد حین اعلام نتایج سروی گفت که سروی متذکره در۱۳۰۰ قریۀ کشور، طی مصاحبه ها با چهارهزار کشاورز و ۱۳۰۰ متنفذ قومی سال گذشتۀ میلادی  صورت گرفته است.

به گفته موصوف، یافته های سروی نشان می دهد که عدم تحکیم قانون، بی ثباتی سیاسی، افزایش ناامنی ها دربرخی مناطق، عدم حاکمیت دولت بر برخی ساحات و موجودیت فساد اداری، سبب شده تا کشت تریاک در سال گذشته افزایش بیابد.

نامبرده افزود که به اساس یافته های سروی، عدم فرصت های کاری برای دهاقین، سویۀ تعلیمی پایین، رسیدن مواد زراعتی به بازارها به مقدارکم و نبود خدمات مالی برای زارعین، درسال گذشته عوامل افزایش تولید تریاک درکشور بود.

قایم گفت که به اساس نتایج سروی، سال گذشته ازکشت، تولید و قاچاق تریاک، شش ملیارد دالر به دست آمده بود و افزایش کشت کوکنار درافغانستان، سبب رشد اقتصاد غیرمشروع و افزایش ناامنی ها شده است.

به قول وی، ۴۶ درصد اشتراک کنندگان سروی گفته اند که به طور دوامدارتریاک زرع می کنند؛ اما ۵۴ درصد گفته اند که صرف پارسال تریاک کشت بود.

به گفته وی، زارعین که به گونه دوامدار کوکنارکاشته اند، گفته اند که این پول ۵۷ درصد مصارف معیشت یکسال آنها را تکافو می کند و پول متذکره در خرید مواد خوراکی، پرداخت قروض و تداوی اعضای خانواده به مصرف می رسد.

 اما به بنیاد اظهارات وی، آنانیکه تازه به کشت تریاک روی آورده اند، اذعان کرده اند که هدف ازکشت این نبات، برآورده کردن مصارف هنگفت به ویژه مصارف عروسی می باشد.

قایم گفت: "تعداد کمى از دهاقین گفته اند که پول به دست آمده ازمواد مخدر را که ازمصارف آنها فاضل شده، دربخش سرمایه گذاری استفاده کرده یا زمین را توسط آن خریداری کرده و یاهم محصولات زراعتی را با آن خریده اند."

نامبرده افزود که سال گذشته به سبب کشت کوکنار، برای ۳۵۴هزارتن فرصت های کاری مساعد شده بود.

قایم گفت که به اساس یافته های سروی، سال گذشته میلادی ۶۸ درصد تریاک درمناطق ناامن یا خارج ازکنترول حکومت و یا هم درمناطق جنگ زده کشت شده بود.

نامبرده علاوه کرد که کشت کوکنار در مناطق متذکره، سبب گسترش ناامنی ها شده است.

 قایم اذعان کرد که بربنیاد معلومات به دست آمده از سروی، اکثردهاقین گفته اند که از کشت تریاک، به افراد مسلح غیرمسئول مالیه پرداخته است.

وی گفت: "یافته های سروی نشان می دهد که ازکشت کوکنار، مخالفین مسلح دولت نفع بیشتر می برند و ماشین جنگی شان را توسط آن فعال نگهداشته اند."

جاوید احمد قایم اذعان کرد: "یافته های این سروی وانمود می سازد که  درعرصه مبارزه علیه مواد مخدر، باید پالیسی طویل المدت داشته باشیم، برای تطبیق آن وجوه مالی داشته باشیم؛ تا از نظرسیاسی و تخنیکی به صورت درست تطبیق گردد."

به قول وی، از اینکه عوامل کشت تریاک به سطح کشور متفاوت است؛ باید پالیسيی ساخته شود که با وضعیت منطقه سازگاری داشته باشد؛ افزون براین، دهاقین فقير اند و نیاز است تا با آنان کمک های مالی منظم صورت گیرد.

موصوف علاوه کرد که نیروهای امنیتی هرسال، به قاچاقبران الی ۵۰۰ میلیون دالر خساره وارد می نمایند؛ اما این میزان درمقابل پولى که قاچاقبران به دست می آورند، خیلی ناچیزاست.

به اساس اظهارات نامبرده، برای محو مزارع کوکنار به فعالیت های بیشترنیازاست.

موصوف افزود که نظر به این سروی، سال آینده قصد دارند تا دربخش تداوی معتادین مواد مخدر، آگاهی عامه دراین راستا، و معیشت بدیل، تدابیر بیشترى را روی دست گرفته وآن را تقویت بخشند.

مارک کولهن (Mark Colhoun) رییس اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر ملل متحد (UNODC) نیز دراین نشست مشترک گفت که سال گذشته درافغانستان، به سبب ضعف حاکمیت قانون، بی ثباتی سیاسی، ناامنی ها و فساد اداری، کشت کوکنار افزایش یافته بود.

 وی اذعان کرد: "سال گذشته درافغانستان ازطریق کشت، تولید و قاچاق تریاک، از۴،۱ الی ۶،۶ میلیارد دالر عواید به دست آمده بود که این رقم، حدود ۳۲ درصد عواید ناخالص افغانستان را احتوا می کند."

نامبرده نگفت که به چه تعداد دهاقین درافغانستان تریاک زرع می کنند؛ اما افزود که نسبت به سال ۲۰۱۱، در سال ۲۰۱۷ ۱۱ درصد زارعین بیشتر به کشت کوکنار روی آورده اند.

به اساس گزارشات، درمبارزه علیه مواد مخدر درافغانستان، میلیاردها دالر به مصرف رسیده است؛ اما نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی درسال، ۲۰۱۷ میزان کشت کوکنار ۴۱درصد افزایش یافته است.

همچنان درحال حاضر، به سطح کشور، ۳،۶ میلیون تن معتاد وجود دارد که ۱۲درصد نفوس کشور را احتوا می کند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement