خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

شرايط تعيين شده برای نامزدی در انتخابات

شرايط تعيين شده برای نامزدی در انتخابات

May 24, 2018 - 10:29

کابل (پژواک،٣جوزا ۹۷):شرايط نامزدی در انتخابات سختگيرانه شده و براساس طرزالعمل جديدکميسيون انتخابات،هرنامزد انتخابات ولسى جرگه بايدنمبراستيکر و نشان انگشت يک هزار واجد شرايط راى دهى را هنگام ثبت نام باخود داشته باشد و معلومات دقيق در مورد محکوميت و عدم محکوميت خود را ارايه کند.

اين شروط در طرزالعملی که به تاسی از حکم مندرج ماده (۱۰۸) و با درنظرداشت احکام مندرج مواد (۳۹، ۴۰، ۴۴، ۵۱، ۷۳، ۷۴ و ۷۵) قانون انتخابات، از جانب کميسيون مستقل انتخابات وضع گرديده است، گنجانيده شده است.

بر اساس طرزالعمل ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال ۱۳۹۷ شرايط کانديداتوری قرار ذيل است:

• معلومات مکمل نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه و شورهای ولسوالی ها.

• کاپی اسناد فراغت صنف دوازدهم کانديدای شورای ولسوالی.

• تکميل ۲۵ سالگی در روز نامزدی انتخابات (ولسی جرگه، شورای ولايتی و شورای ولسوالی).

• پرداخت ۳۰ هزار افغانی به عنوان ضمانت نامزدی در انتخابات ولسی جرگه و ۱۰ هزار افغانی برای نامزدی در انتخابات شورای ولسوالی.

• جزئيات در مورد آخرين وظيفه و استعفا خط منظور شده از سوی مقامات ذيصلاح از وظايف دولتی.

• جزئيات کامل در مورد دارايی های منقول از جمله پول نقد، وسيله نقليه، اموال تجاری، جواهرات، اجناس عتيقه گرانبها و مواشی (داخل و خارج از کشور).

• جزئيات کامل در مورد دارايی های غيرمنقول از جمله ملکيت های رهايشی، ملکيت های تجارتی وزمين زراعتی (داخل و خارج از کشور).

• ارايه کاپى يک هزارجلد تذکره ثبت شده.

• کانديدان ولسی جرگه جهت تائيد درخواست کانديداتوری شان در انتخابات ولسی جرگه، بايد معلومات دقيق و کامل از جمله اسم، ولد، ولايت، ولسوالی و شماره جلد، صفحه و شماره ثبت تذکره و شماره های تصديق ثبت نام رای دهنده (شماره استيکر برچسب شده در عقب تذکره) و نشان انگشت حد اقل يکهزار تائيد کنندگان کانديد را در فورم خانه پری و به کميسيون تسليم کند.

• به اساس طرزالعمل کميسيون اگر بيش از ۳۵ درصد کاپى تذکره ثبت شده بين دو و يا بيشتر درخواست دهندگان برای کانديداتوری مشابه باشند درخواست کانديداتوری همه آن ها رد می گردد.

• معلومات دقيق در مورد محکوميت، عدم محکوميت

• امضای تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی و عضويت در گروه های مسلح غيرقانونی

• در صورت موجوديت ادعا در مورد فرماندهی يا عضويت در گروه های مسلح غيرقانونی، کميسيون جداگانه ی متشکل از نمايندگان وزارت های دفاع ملی و امور داخله، رياست عمومی امنيت ملی و اداره ارگان های محلی تحت رياست کميسيون شکايات انتخاباتی، ادعا و يا شکايات را مورد بررسی قرار می دهند و تصميم لازم در زمينه اتخاذ می گردد.

• کانديدان شامل فهرست ابتدايی بايد انصراف شان را قبل از نشر فهرست نهايی کانديدان که در تقويم مشخص شده است بصورت کتبی به اطلاع کميسيون برسانند، اگر بعد از موعد معينه در تقويم انتخاباتی از کانديداتوری اش انصراف کند و يا اسم آن از طرف کميسيون شکايات حذف گردد، آرای وی قابل محاسبه نبوده و پول پيش شرط نيز قابل اعاده نمی باشد.

اين درحالى است که در قانون قبلى انتخابات و طرزالعمل هاى قبلى برخى از اين موارد ازجمله معلومات دقيق در مورد محکوميت وعدم محکوميت،امضای تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی و عضويت در گروه های مسلح غيرقانونی ونشان انگشت يک هزار واجد شرايط راى دهى وجود نداشت.

سيد حفيظ الله هاشمی کميشنر کميسيون مستقل انتخابات، گفت که مطابق به طرزاالعمل جديد کميسيون تلاش صورت گرفته است تا جلو تقلب و  راه يابی مافيا به ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى ها گرفته شود.

همچنان وی افزودکه پس از نشر مرحله ابتدايی اسم های نامزدان انتخابات، کميسيون شکايات انتخاباتى ،شکايات مردم را جمع آوری و در مورد تصاميم لازم اتخاذ می کند.

يوسف رشيد رئيس اجرايی بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) مى گويدکه از نظر فيفا، تغييرات در نظرگرفته شده در مورد شرايط نامزدی در قانون جديد انتخابات و طرزاالعملی که از سوی کميسيون منتشر شده است، بسنده نيست.

وی گفت که اکنون راه حل اين است که مردم افراد شايسته را انتخاب کرده و به آنان رای بدهند و از روند انتخابات با دقت نظارت کنند.

موصوف، با بيان اينکه کميسيون مستقل انتخابات از نامزدان انتخاباتی تعهد عدم عضويت در گروهای مسلح غيرمسئول را می گيرد افزود: "اين تعهد گيری از لحاظ شکليات يک پروسه طی می شود، ولی در باطن امر هيچ کس نمی گويد که من وابسته به باند مافيايی و تروريستی هستم."

رشيد، تعهد گيری کميسيون مستقل انتخابات را نمايشی خوانده گفت: "اين تعهد گيری کميسيون مستقل انتخابات را برائت می دهد که فردا اگر مورد اعتراض قرار گرفتند بگويند که ما اسناد داريم و در اسناد چنين چيزی نيست."

به گفته وی، بيشترين نقش را مردم ايفا کرده می توانند،زمانيکه فهرست ابتدايی نامزدان انتخاباتی نشر می شود، مردم بايد اعتراض کنند چون اين شکايات کميسيون های انتخاباتی را کمک می کند تا افرادی که مشکل قانونی دارند از لست کانديدان حذف شوند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement