خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

استقبال (ایتوا) از آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان، نگرانی ها و پیشنهادات

استقبال (ایتوا) از آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان، نگرانی ها و پیشنهادات

May 27, 2018 - 18:51

دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) از آغاز برنامه ثبت نام کاندیدان که به روز شنبه (5) جوزای سال روان مطابق به تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات شروع شد، استقبال مینماید.  (ایتوا) از تمام احزاب و جریانهای سیاسی، بزرگان سیاسی، متنفذین قومی، نامزدان درخواست دهنده و مردم عام میخواهد تا در کامیابی برنامه ثبت نام کاندیدان با کمیسیون محترم انتخابات همکاری و معاونت نمایند.

نگرانیها و پیشنهادات دیده بان انتخابات در برنامه نام نویسی نامزدان انتخابات بنابر مشاهدات و معلومات ناظرین این نهاد:

  1. استخدام نشدن کارمندان روابط خارجه دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در برخی ولایت که باعث آغاز نشدن برنامه ثبت نام کاندیدان در آن ولایت گردیده است. امیدواریم کمیسیون انتخابات پروسه استخدام کارمندان روابطه خارجه خویش در ولایات را تکمیل نموده، برنامه نام نویسی کاندیدان در آن ولایات نیز آغاز گردد.

 

  1. نبود بانک اطلاعاتی رایدهندگان در کمیسیون انتخابات تا بتواند اسناد اصلی و تزویری را از میان سندهای ارایئه شده یی نامزدان درخواست کننده به خصوص اسامی و کود مراکز رایدهی رایدهندگان در لستهای ارایئه شده کاندیدان را بررسی و از هم تفکیک  نماید. از کمیسیون انتخابات میخواهیم تا ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت نام کنندگان را اولویت داده، آنرا هر چه زودتر تهیه نماید.

 

  1. در برخی ولایات تعداد رایدهندگان در تناسب با کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی کمتر اند؛ مثلا در یکی از ولایت تنها (8000) رایدهندگان نام نویسی کرده اند، در حالیکه تعداد ثبت نام کنندگان کاندیداتوری در همان ولایت بالاتر از (40) تن میباشند. همینگونه در یکی از ولسوالیهای کشور تعداد کاندیدان احتمالی بیش از (10) تن هستند، این درحالیست که نفوس آن ولسوالی طبعیتا (500) تن میباشند. با درنظرداشت نکات فوق الذکر، بر اساس قانون انتخابات برای هر یک از نامزدان ولسی جرگه یک هزار رایدهنده و برای هر کاندید شورای ولسوالی مطابق به نفوس همان ولسوالی، از صد تا سیصد رایدهنده منحیث تائید کننده کاندیداتوری آنها نیاز است. اگر موارد فوق الذکر را دقیق محاسبه نموده، برای هر کاندید یک هزار رایدهنده را مد نظر گیریم. در برخی ولایات و ولسوالیها دچار مشکل کمبود رایدهندگان برای تائیدی نامزدان آن میشویم. با آنکه کمیسیون انتخابات قبلا در طرزالعمل تصویب شده برای ثبت نام کاندیدان هیچ نوع میکانیزم را برای حل مشکل فوق الذکر پیش بنی نکرده است، حالا امیدواریم تا کمیسیون مستقل انتخابات راه حل را در این رابطه دریافت و عملی کند.

 

  1. افزون بر این، در طرزالعمل تصویب شده یی کمیسیون انتخابات برای نام نویسی نامزدان انتخاباتی، تا حد اکثر (35%) معافیت در برابر تذکره های یکسان و تکراری میان چندین نامزد انتخاباتی، خلاف ماده (73) هم قانون انتخابات مد نظر گرفته شده است. این معافیت زمینه حضور گسترده کاندیدان متقلب را مساعد ساخته، کمیسیون انتخابات و در کل پروسه انتخابات را با چالش مواجه خواهد ساخت. (ایتوا) از کمیسیون محترم انتخابات میخواهد تا این معافیت (35) درصدی را از طرزالعمل کنونی نام نویسی نامزدان انتخاباتی بردارد.  
  2. همچنان قرار مشاهدات (ایتوا) در روز اول ثبت نام، تعداد کاندیدان خانم درخواست کننده برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در برخی ولایات کمتر به نظر رسیده اند، امیدواریم با تشویق و ترغیب از سوی احزاب سیاسی، بزرگان سیاسی، متنفذین قومی، کمیسیون انتخابات و وزارت امور زنان شمار کاندیدان زن برای کرسی های انتخاباتی پارلمان و شوراهای ولسوالی افزایش یابند.

 

  1. علاوتاُ، در تقویم انتخاباتی کمیسیون انتخابات، دو روز زمان برای اعتراضات مردم علیه کاندیدان در لست ابتدایی بسیار اندک است، که این زمان از دید تخنیکی برای درج اعتراضات یا شکایات مردم عام در مورد یکی از کاندیداها در لست ابتدایی بسنده نمیباشد. امید است که در این زمینه نیز از جانب کمیسیون انتخابات در مشوره با کمیسیون شکایات انتخاباتی تجدید نظر صورت گیرد. همینگونه حق دفاع یا حق مرافعه خواهی نامزدان در برابر اعتراضات که بنابر آن از لست نهایی حذف میشوند نیز در این تقسیم اوقاتی زمانی انتخاباتی مد نظر گرفته نشده است.

و من الله توفیق...

0706706720 - 0787301025

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement