خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

کارمندان زن در ارزگان با محدودیت ها و ناامنی ها مواجه اند

کارمندان زن در ارزگان با محدودیت ها و ناامنی ها مواجه اند

Jun 02, 2018 - 17:07

ترینکوت (پژواک، ۱۲جوزا ۹۷): مسئولین ریاست امور زنان ارزگان می گویند که مشکلات امنیتی، محدودیت های کلتوری و نبود آگاهی عامه، باعث شده تا شمار زیادی از زنان باسواد، خانه نشین گرديده و از انجام کار به ادارات دولتی منع شوند.

به اساس معلومات مسئولین محلی، در ریاست های تعلیم و تربیه و صحت عامه، چند تن محدود از طبقه نسوان اجرای وظیفه می کنند.

فاطمه موسوی مدیر سابق بخش حقوق ریاست امور زنان ارزگان، به آژانس خبری پژواک گفت که ازچند سال گذشته بدینسو، دراین ریاست اجرای وظیفه می کرد که با مشکلات متعدد مواجه شده است.

موصوف علاوه کرد که اکثر اوقات، در راه دفتر با سخنان زشت مردم مواجه می شد، احساس عدم مصئونیت می کرد و همیشه از اختطافش دلهره داشت.

نامبرده گفت که به سبب موجودیت همین مشکلات، پنج ماه پیش از وظیفه دست کشیده و اکنون درخانه به سر می برد.

خانم موسوی علاوه کرد که در روزهای اخیر وظیفه اش، از خانه الی دفترکارش چند کیلومتر پیاده سفر می کرد و ناامنی مسیر راه سبب شد که وظیفه را ترک نماید.

ازجانب دیگر، متعلمین و معلمین یگانه لیسه نسوان در شهرترینکوت نیز می گویند که درامتداد راه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

عایشه متعلم صنف دهم لیسه ملالی، به آژانس خبری پژواک گفت که به سبب آزار و اذیت، ده ها دختر مجبور به ترک مکتب گردیده و خانه نشین شده اند و یا به ولایت های دیگر سه پارچه برده اند.

به گفته موصوف، وضعیت امنیتی نسبت به هر وقت دیگر خراب شده و دختران ساکن درترینکوت، به سبب مشکلات کلتوری و آزار و اذیت در مسیر راه، مجبور به ترک مکتب شده اند.

یک معلم لیسه ملالی دراین ولایت که از فاش شدن هویتش ابا ورزید، به پژواک گفت که شوهرش با وظیفه رفتن وی مخالفت می ورزد؛ زیرا دراین جا درباره زنانى که وظایف دولتی دارند، بدگویی می شود.

نامبرده به آژانس خبری پژواک گفت که گرچه درلیسه نسوان مصروف تدریس است، ولی با مشکلات متعدد مواجه می شود.

کارمندان زن نگران اند درصورتیکه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، کارمندان موجود زن نیز وظایف خود را ترک و خانه نشین خواهند شد.

یک منبع دیگر، به پژواک گفت که یگانه کارمند زن در مقام ولایت نیز به علت مشکلات، وظیفه اش را ترک کرده و درخانه نشسته و به عوض وى، از طبقه ذکور یکتن استخدام شده است.

عبیدالله یکتن از باشندگان شهرترینکوت گفت که آنها دراین عرصه کدام مشکل ندارند؛ اما درپی موجودیت موارد آزار و اذیت درمسیر راه، نمی توانند برای زنان در ادارات دولتی اجازۀ کار دهند.

به گفتۀ موصوف، هرگاه که فضای مطمئن ایجاد شود، درآن صورت زنان هم می توانند اجرای وظیفه نمایند.

ریاست امور زنان ارزگان نیز می پذیرد که برخی محدودیت های کلتوری، مشکلات امنیتی و نبود آگاهی عامه، سبب شده تا زنان تعلیم یافته، خانه نشین و ازاجرای وظایف اجتناب ورزند.

نجیبه مهرزاد رییس امور زنان ارزگان اذعان کرد زمانیکه از سوی اداره آنها بست های خالی اعلان می شود، زنان باسواد می توانند برای آن ثبت نام کنند؛ اما هیچ زن به اجرای وظیفه در ادارات دولتی علاقه مندی نشان نمی دهد.

نامبرده به آژانس پژواک گفت که امید می برد تا بعد ازاین، سهم مامورین زن در ادارات دولتی افزایش یابد، سران خانواده و برخی افراد مسئول دیگر، دراین راستا مسئولیت شان را ادا کنند.

خانم مهرداد پذیرفت که در ریاست مربوط به وی، یگانه مامور زن هم وظیفه اش را ترک کرده و بعد ازسفر به منزلش واقع هرات، دوباره به وظیفه اش حاضر نشده است.

به گفته موصوف، دراین ولایت نه تنها زنان باسواد مورد خشونت قرارمی گیرند و اجازۀ کار برای شان داده نمی شود، بلکه ازچند ماه گذشته بدینسو، شمار زیادى از دختران به گونۀ مرموز کشته شده و مجرمین دخیل دراین واقعات، دستگیر نشده اند.

 مقام ولایت ارزگان می گوید که آنها در ادارات، به مامورین زن حق اولویت می دهند و هر زنى می تواند در ادارات دولتی اجرای وظیفه نماید.

عبدالواحد پتان معاون مقام ولایت می گوید که در ادارات دولتی، در برابر ماموریت زنان، هیچ مشکل وجود ندارد و هر زن باسواد، مطابق شرایط می تواند که از راه رقابت آزاد ثبت نام نموده و امتحان دهد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement