خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

باشندگان کابل خواهان افزایش پارکهای تفریحی در این شهراند

باشندگان کابل خواهان افزایش پارکهای تفریحی در این شهراند

Jun 20, 2018 - 18:49

کابل(پژواک،٣٠جوزا ٩٧): بازديد کنندگان "پارک شهر" در کابل درحالى از حکومت و سکتور خصوصى خواستار بيشترشدن پارکهاى تفريحى مى باشند که رییس "پارک شهر"، آماده است تا ده همچو پارک دیگر در مرکز و ولايات کشورایجاد کند.

"پارک شهر"، يکى ازپارک هاى تفريحى در شهر کابل مى باشد که سه سال قبل ایجاد گردیده و روزانه صدها تن جهت تفریح به آنجا مى آیند.

حبیب الله عصمتی رئیس پارک شهر، درصحبت اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت در این پارک  که حدود دو میلیون دالر سرمایه گذاری شده ، وسایل مختلف تفریحی برقی و غیر برقی، رستورانت ها و سینما برای شهریان که برای تفریح مى آیند موجود است.

موصوف با ذکراينکه رقم بازديدکنندگان درايام عيد و نوروزچشمگيرمى باشد، افزود که درکنار موجوديت وسایل تفریحی چون ریل، چرخک، گاز، سینمای تری دی برقی، ویدیو گیم، تیر اندازى وغیره، فضاى مصئون، ازداشته هاى اين پارک مى باشد که خانواده ها را علاقمند مى سازد تا حداقل  درهفته يک بار ازاين پارک ديدن نموده ولحظات شانرا با خوشى سپرى کنند.

هر بازديدکننده براى ورود به پارک شهر، بايد ٢٠ افغانى پرداخت کند؛ اما استفاده ازوسايل تفريحى از پنجاه تا یکصدو پنجاه افغانی هزينه ميخواهد.

عصمتى درادامۀ صحبت هايش گفت به هدف بررسى دوامدار وجلوگيرى از حوادث ناگواردر وسايل تفريحى برقى، هشت  تخنيکر مجرب در اين پارک موظف اند  تا همه روزه وسايل ياد شده را کنترول نمايند.

وى درحاليکه موجودیت این چنین پارک ها در نقاط مختلف کشوررا از نيازمندى هاى مبرم مردم عنوان کرد، افزود: "دراين شرايط مردم به تفريح نيازاساسى دارند؛ چون همه از جنگ خسته شده اند. بايد همچو محلات مصئون درهمه ولايات کشور موجود باشد."

موصوف به برنامه هايش درآينده اشاره نمود و درحاليکه ميگفت طرح هاى خوبى رويدست دارد وآنرا با حکومت نيز شريک ساخته؛ اما تاکنون پاسخى دريافت نکرده، خاطرنشان کرد: "آماده است تا ده همچو پارک را در مرکز و برخى ولايات کشور ايجاد کند."

افزون بر آن عصمتى افزود که اگرحکومت باغ وحش وباغ بالاى شهر کابل را در اختيار وى قراربدهد، حاضر  است درمحلات يادشده، وسايل خوب تفريحى با معيارهاى بلند را نصب وزمينه تفريح شهريان کابل را دراين  جا ها نيزفراهم سازد.

بازديد کنندگان "پارک شهر" خواستار ايجاد چنين پارک هاى تفريحى در ديگرنقاط شهرکابل مى باشند.

خبرنگارآژانس خبرى پژواک که پاى صحبت شمارى از بازديدکنندگان "پارک شهر" نشسته ميگويد که  شمارى از افراد وخانواده ها که براى تفريح به اين پارک آمده بودند، ازموجوديت اين چنين پارک مجهز با وسايل مختلف تفريحى اظهار خوشى کردند وضمنا گفته اند که بايد همچو پارک ها در ساير نقاط اين شهر نيز ايجاد گردد.

خديجه ١٦ ساله باشنده ساحۀ بهارستان شهرکابل که با خواهرش جهت تفريح به اين پارک آمده بود، به پژواک گفت: «بسيار خوش هستم، ساعت ما تير شد يک پارک خوب است، بسيار وسايل خوب تفريحى دارد ويک محل مصئون هم است.»

موصوف از حکومت تقاضا کرد که درقسمت ايجاد همچو پارک ها بيشتر توجه داشته باشد؛ زيرا مردم به تفريح نياز دارند و موجوديت همچو پارک ها از نياز هاى مبرم مى باشد.

همچنان قاسم جويا باشندۀ ديگرشهرکابل گفت: «کاش همچو مکان هاى تفريحى بيشتر مى بود که مردم تفريح مى کردند؛ اما رقم اين چنين پارک ها بسيار کم است.»

وى ازحکومت و سکتور خصوصى خواست تا درايجاد اين چنين پارک ها توجه داشته باشند.

اين جوان درحاليکه هزينه ورود به باغ واستفاده از وسايل تفريحى دراين مکان را براى شمارى ازبازديدکنندگان خيلى هنگفت دانسته گفت که بيشترين افراديکه ميخواهند به اين محلات بيايند، توان پرداخت اين مقدارپول را ندارند وبايد مسئولان پارک ها وادارات مسئول دولتى درزمينه توجه نمايند .

محمد ظريف ١٠ ساله که با خانواده اش دراين پارک براى تفريح آمده بود گفت: «يک پارک خوب است؛ بخاطرى که براى اطفال وسايل بازى خوب دارد و ساعت ما زياد تير مى شود.»

همچنان فرحناز ١٢ ساله باشنده چهلستون شهرکابل، درحاليکه تکت استفاده ازيک واسطه برقى دراختيار داشت وميخواست درنوبت خود ازآن استفاده کند به پژواک گفت: «مه اين جا آمديم که ساعتم تير شود؛ بخاطرى که بسيار زياد وسايل تفريحى است و ساعت آدم بسيار زياد تير ميشه.»

وى افزود که کاش در تمام مناطق شهر، اين چنين محلات بيشتر تفريحى ايجاد گردد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement