خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

از حدود۲۵۰۰ کاندید احتمالی ۱۶فیصد زنان و ۹۳درصد شان کاندیدان مستقل میباشند

از حدود۲۵۰۰ کاندید احتمالی ۱۶فیصد زنان و ۹۳درصد شان کاندیدان مستقل میباشند

Jul 04, 2018 - 19:55

کابل (پژواک، ١٣سرطان ٩٧): در لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه، از جمله ۲۴۹۵ تن ۱۶ فیصد را زنان تشکیل میدهند و ۹۳ درصد کاندیدان مستقل میباشند؛ بیشترین کاندیدان برای هر چوکی از کابل، و کمترین از حوزۀ کوچی ها هستند.

قرار است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، در تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود. ثبت نام کاندیدان برای انتخابات مذکور، بدون ولایت غزنی تکمیل شده و لیست ابتدایی کاندیدان دیروز به نشر سپرده شده است.

این پروسه در ولایت غزنی بهعلتاعتراضات یک تعداد اشخاص معطل شده است؛ اما در لیست ابتدایی کاندیدان بیشتر از ۲۱۰۰ مرد و ۳۹۳ زن در ولایات متباقی و حوزه های کوچی ها شامل میباشندو۱۴۱ تن از لیست ابتدایی حذف شده اند.

ولسی جرگه، دارای ۲۵۰ چوکی میباشد که ۶۸ چوکی برای زنان و ده چوکی برای کوچی ها اختصاص داده شده است.

شهلا فرید استاد فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که نامزدی حدود ۲۵۰۰ تن برای ۲۵۰ چوکی ولسی جرگه یک مشکل است؛ زیرا لیست های بزرگ در روز انتخابات رای دهندگان را دچار مشکل خواهد کرد.

لیست ابتدایی کاندیدان نشان میدهد که مطابق به نفوس هر ولایت؛ از همه بیشتر کاندیدان از کابل، هرات، ننگرهار و کندهار؛ از همه کمتر کاندیدان در ولایات پنجشیر، نورستان، نیمروز و زابل در لیست ابتدایی کاندیدان شامل اند.

بر اساس قانون، برای کوچی ها تمام افغانستان؛ اما برای افراد دیگر هر ولایت یک حوزۀ انتخاباتی میباشد.

۳۴ کاندید کوچی ها به شمول ۵ زن، به لیست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه راه یافته اند.

به اساس لیستىکه از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتبه نشر سپرده شده است،به شمول چهار زن ۲۴ کوچی در کابل، یک زن و یک مرد دربلخ، دو تن در کاپیسا، یک تن در زابل، پروان، پکتیکا، خوست و کندهار خود را کاندید کرده اند که دو تن آنها وابسته به احزاب و دیگران مستقل هستند.

در مادۀ ۵۲ قانون انتخابات آمده است: "چوکی های کوچی ها به آنعده کاندیدانى تفویض میشود که در حوزۀ انتخاباتی کوچی ها، رای قانونی بیشتر کسب نموده باشند. سه چوکی کوچیها برای زنان کوچی داده میشود که در حوزۀ انتخاباتی کوچی ها بیشترين رای را گرفته باشند.

افراد مستقل و مربوط احزاب

در لیست ابتدایی؛ از جمعکاندیدان۱۷۰ تن از آدرس احزاب خود را کاندید نموده اند.

در کابل ۳۴ تن؛ در بلخ و فاریاب ۱۴، ۱۴ تن؛ در کندز و ننگرهار ۱۱،۱۱ تن؛۹ تن در هرات؛۸ تن در میدان وردک؛۷،۷ تن از بامیان، تخار، دایکندی و سرپل؛چهار، چهار تن از بغلان، سمنگان، غور و کندهار؛سه، سه تن از ارزگان، بدخشان، پکتیکا، و جوزجان؛ دو، دوتن از بادغیس، خوست، لغمان؛دو، دو تن از حوزه های کوچی ها؛ و یک یک تن از پروان، کاپیساو کنر از آدرس احزاب خود را کاندید نموده اند.

اما از پکتیکا، پنجشیر، لوگر، نورستان، نیمروز، و هلمند از آدرس کدام حزب هیچ کس خود را کاندید نکرده است.

لیست نشر شده نشان میدهد که از جمله کاندیدان وابسته به احزاب؛۴۰ تن از حزب جنبش ملی اسلامى؛۳۹ تن از حزب اسلامی؛۱۹ تن از حزب وحدت مردم افغانستان؛۱۷ تن از حزب وحدت اسلامی؛۱۱ تن ازحزب تحریک ولسی وحدت ملی؛۸ تن از جمعیت اسلامی؛۴ تن از دعوت اسلامی؛ سه سه تن از حزب ملی اسلامی محاذ، انسجام ملی افغانستان، حزب متحد ملی؛ دو دو تن از حزب ترقی ملی، حراست اسلامی، افغان ملت، اعتدال ملی، رفاه ملی، اقتدار ملی، ملت، و پیوند ملی؛ و همچنان یک یک تن وابسته به ارگان های صلح ملی اسلامی، حزب اسلامی متحد، غورځنګ ملی گرایی، بیداری ملت، مشارکت ملی، حرکت ولسی، حرکت اسلامی انقلاب مردم، و نگهداری از ارزشهای جهاد و مقاومت میباشند.

باید گفت که اکنون حزب اسلامی افغانستان دو گروه دارد که رهبری یک گروه آن را گلبدین حکمتیار و از گروه دیگر آن را عبدالهادی ارغندیوال میکند؛اما در لیست کاندیدان،یک تن آنها نوشته کرده که وابسته به حزب اسلامی حکمتیار میباشد، متباقی دیگر آشکار نیستند که مربوط کدام گروه حزب اسلامی میباشند.

همچنان در لیست ابتدایی تعداد کاندیدانى نیز شامل اند که وابسته به احزاب سیاسی میباشند؛ اما از آدرس حزب ثبت نام نکرده اند. به گونۀ مثال محمد کریم امینی رئیس هیئت صلح حزب اسلامی افغانستان و جمال الدین حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در شامل کاندیدان مستقل هستند.

شهلا فرید گفت که کاندیدهای وابسته به احزاب، به خاطرى خود را به گونۀ مستقل ثبت کرده اند که سیستم انتخابات، حزبی نمی باشد و خواست های احزاب سیاسی در این مورد قبول نشده است.

به گفتۀ وی، چنین افرادى خود را مستقل کاندید نموده اند؛ اما رای شان را از احزاب مربوطه خواهند گرفت.

ارقام نشان میدهند که علاقۀ کاندیدان از کابل، نسبت به سایر ولایت ها بیشتر میباشد.

شهلا فرید کارشناس امور سیاسی و حقوقی، در مورد علاقۀ بیشتر بر کاندید شدن از کابل گفت که از یکسو، در کابل افراد تعلیم یافته زیاد هستند و از سوی دیگر، یک تعداد اعضای کنونی و پیشین ولسی جرگه از کابل و اعضای خانوادۀ شان از ولایات دیگر خود را کاندید نموده اند.

اشتراک زنان

شهلا فرید گفت که با توجه به شرایط کنونی، سهم زنان در لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه،قابل قبول  میباشد.

اما وی افزود که در زمان طولانی، باید سهم زنان بیشتر شود و قدرت  رقابت با مردان را پیدا کنند.

در مادۀ ۵۱ قانون انتخابات آمده است: "کمیسیون برای تعیین حد اقل کاندیدان زن که در هر ولایت باید انتخاب شوند، طرزالعمل ها و فورمولی را ترتیب می نماید که مبتنی بر نفوس هر ولایت باشد تا متقضیات مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان که باید تعداد کاندیدان منتخب زن، حداقل دو چند تعداد هر ولایت(۶۸) موجوده باشد، تامین گردد."

همچنان براساس این ماده، آنعده کاندیدانى که در هر حوزۀ انتخاباتی، رای قانونی بیشتر به دست آورد،مطابق فورمول درج شده در فقرۀ (۱) این ماده، به آنها چوکی اختصاص داده ميشود.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement