نورستانی: کندز به زودی تحت پوشش کامره های امنیتی قرار خواهد گرفت

شهرکندز( پژواک، ۱۹سرطان ۹۷): قوماندان امنیه کندزمی گوید که برای تامین امنیت دراین ولایت، با کمبود پرسونل و تجهیزات مواجه اند.

این اظهارات را مل پاسوال عبدالباقی نورستانی به تاریخ ۱۹سرطان، طی مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک ابراز داشت.

نامبرده گفت که علل اساسی ناامنی دراین ولایت، کمبود پرسونل و تجهیزات است.

نورستانی علاوه کرد: "یک سلسله مشکلات داریم، اسلحه و مهمات ما کم است، تجهیزات نیز بی کیفیت است، سلاح های سنگین دراختیار پولیس قرار ندارد و مشکلات موجود دیگرنیز باید حل شود."

نامبرده این را نیزگفت که افراد مسلح غیرمسئول، امنیت این ولایت را به تهدید مواجه نموده که باید گرفتارشوند.

وی علاوه کرد: "افراد مسلح غیرمسئول باید خود سلاح های شان را به پولیس تحویل کنند که با این کار، امنیت بهبود خواهد یافت و اگر ازاین کارشانه خالی کنند، دستگیر و خلع سلاح خواهند شد."

قوماندان این را نیزگفت که طالبان مسلح درحال حاضردرهشت کیلومتری شهرکندز موقعیت دارند که باید دربرابرآنها عملیات تصفیوی گسترده انجام شود.

به قول وی، مناطقی که درحال حاضرتحت کنترول طالبان مسلح قرار دارد، درآن نیز عملیات راه اندازی خواهد شد.

نورستانی افزود: "ما پلان داریم تا کمربندهای امنیتی را افزایش دهیم، طالبان را از شهرکندز اخراج کنیم، تا امنیت تامین شود."

 قوماندان این را نیز گفت که برای تامین امنیت درشهرکندز درمناطق مختلف شهر، کامره ها  نصب خواهد شد.

نامبرده افزود: "ما به زودی درشهر۷۲ کمره را نصب خواهیم کرد تا همه شهر تحت فوکس کمره های امنیتی قرار داشته باشد و وضعیت امنیتی با این اقدام بهبود خواهد یافت."

نورستانی گفت که برای حل مشکلات متذکره، به مسئولین ذیربط پیشنهاد نموده و آنها نیز دراین عرصه به همکاری حاضر شده اند.

مل پاسوال عبدالباقی نورستانی، نزدیک به یکماه پیش منحیث قوماندان امنیه کندزتعیین شد.

شایان ذکراست که کندز ازجمله ولایت های ناامن افغانستان است، طی سه سال گذشته دو بار به دست مخالفین مسلح سقوط نموده است.

تبصره کنيد