خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

انجنيران انتقال شدۀ معارف به شهرسازى: حقوق ما زيرپا شده است

انجنيران انتقال شدۀ معارف به شهرسازى: حقوق ما زيرپا شده است

Jul 17, 2018 - 19:10

کابل (پژواک،۲۶سرطان ۹۷): ده ها انجنير رياست انکشاف تعميرات وزارت معارف که با تشکيل شان به وزارت شهرسازى انتقال داده شده اند، مى گويند که اين انتقال، خلاف فرمان رييس جمهور بوده و حقوق آنها زيرپا شده است.

فرمان شماره ٣٨٢٨ رييس جمهور در مورد انتقال پروژه هاى انکشافى ساختمانى تمام اداره هاى حکومت به وزارت شهرسازى، در ١٢ دلو سال ١٣٩٥ صادر شد؛ اما ولسى جرگه در حمل سال گذشته (١٣٩٦) انتقال پروژه های ساختمانى واحدهای اداری به وزارت شهرسازی را خلاف قانون خواند و گفت که اين برنامه، از طريق طرح بودجه سال آينده عملى شده مى تواند.

اخيراً دها تن از انجنيران رياست انکشاف تعميرات وزارت معارف به وزارت شهرسازى انتقال يافته اند؛ اما اين انجنيران در اعتراض به چگونگى اين انتقال، امروز با تجمع در مقابل شوراى ملى دست به اعتراض زدند.    

انجنیر احمد فرید منصف یک تن از اعتراض کننده گان، به آژانس خبرى پژواک گفت قرار بود که سال گذشته بخش تعميرات وزارت معارف به وزارت شهرسازى منتقل شود؛ اما چنين نشد و اين کار سبب سکتگى در امور ساختمانى معارف گرديد. 

به گفته او؛ از اول سرطان سال روان، از جمع حدود ١١٠ انجنيرى که در رياست انکشاف تعميرات وزارت معارف کار مى کردند، ٨٨ تن به وزارت شهرسازى منتقل شده اند.

به گفتۀ وى، اين در حالى است که به اساس فرمان رييس جمهور، بايد تمام کارکنان اين رياست با حفظ بست و امتيازات شان به وزارت شهرسازى انتقال مى يافتند؛ اما آنها از هفت ماه به اين طرف معاش امتيازى را دريافت نکرده اند.

به گفته او، اين درحالى است که انجنيران يادشده در رياست انکشاف تعميرات معارف، با معاش يادشده و از طريق پروسه شفاف رقابتى تقرر يافته اند.

موصوف گفت که اين انجنيران در حالى از وزارت معارف به وزارت شهرسازى انتقال يافته و معاش امتيازى آنها پرداخت نشده، که در رياست انکشاف تعميرات معارف، انجنيران جديد با معاش بلند جذب مى شوند.

همچنان انجنير منصف افزود که به اساس فرمان رييس جمهور، بايد انجنيران رياست انکشاف تعميرات معارف در وزارت شهرسازى، امور پروژه هاى ساختمانى معارف را پيش مى بردند؛ اما در شهرسازى نيز انجنيران ديگر، براى اين پروژه ها استخدام شده اند.

به گفته وى، انجنيران انتقال شده از معارف به شهرسازى تا حال تنها حاضرى امضا مى کنند؛ زيرا هنوز دفاتر شمارى از آنها مشخص نشده؛ اما در رياست انکشاف تعميرات معارف، بالاى پروژه هاى ساختمانى به شدت کار مى کردند.

وی افزود: «ما به اساس فرمان رييس جمهور، خواهان معاش و امتيازى در وزارت شهرسازى هستيم که در وزارت معارف داشتيم.»

وى که به نماينده گى از ديگران صحبت مى کرد، گفت که هدف از گردهمايى اعتراضى امروز آنها اين است تا رييس جمهور، مقام هاى بلند وزارت هاى يادشده و نماينده گان مردم در شوراى ملى، صداى آنها را بشنوند و جلو زير پاشدن حقوق آنها و اقداماتى را بگيرند که خلاف فرمان رييس جمهور صورت مى گيرد.

انجنیرعزیزالدین، يک تن ديگر از اعتراض کننده گان و انجنيرانى که به وزارت شهرسازى انتقال شده اند، در اشاره به فرمان يادشده رييس جمهور گفت: «این فرمان تنها در وزارت معارف تطبیق شده و دیگر هیچ اداره دولتی واحدهای ساختمانی خود را به شهرسازی انتقال نداده است.»

همچنان او نيز با تاييد سخنان منصف گفت که خلاف فرمان رييس جمهور و امتيازات هفت وزارت معارف، از هفت ماه به اين سو امتیازات آنها را پرداخت نکرده اند. 

آنها مى گويند که نماينده گان اعتراض کننده گان، با عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه و برخى اعضاى اين جرگه ملاقات کردند و شکايت آنها به کميسيون شکايات اين جرگه راجع شده است.  

درهمین حال، کبیر حقمل رییس نشرات وزارت معارف گفت که انتقال بخش يادشده معارف به شهرسازى مطابق فرمان رييس جمهور صورت گرفته و تنها کسانی در وزارت معارف باقی مانده اند که در بخش های اداری رياست يادشده کار می کردند. 

نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، پذيرفت که اين وزارت تا حال دفاتر را به تمام کارمندانى که به اين وزارت انتقال يافته آماده نساخته؛ اما افزود که تلاش ها جریان دارد تا برای تمام کارمندانی که از ادارات مختلف به این وزارت معرفی می شوند، دفاتر آماده شود.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement