خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

هلمندى: پول عینو مینه به حساب شخصی بانکی محمود کرزی انتقال می شود

هلمندى: پول عینو مینه به حساب شخصی بانکی محمود کرزی انتقال می شود

Jul 27, 2018 - 09:29

کابل (پژواک،۴ اسد ۹۷): معاون کمپنی (افکو) ادعا می کند که محمود کرزی شریک وی، یک فابریکه شرکت را به طورغیرقانونی به نام خود ثبت کرده است و پول شرکت را درحساب شخصی بانکی خود جمع می کند.

اما محمود کرزی این دعوا را نادرست تلقی می کند و می گوید که فابریکه مربوط کمپنی است و نامبرده حساب بانکی دیگر را به خاطر افتتاح کرده که به حساب بانکی اصلی کمپنی فرصت دسترسی نبود.

یافته های آژانس خبري پژواک نشان می دهد که شرکت جهانی ساختمانی و سرکسازی افکو با دو تن ( عبدالمجیدهلمندی و محمود کرزی) اسهام دیگر این کمپنی بر اسهام کمپنی و فابریکه اموال تولیدی برخلاف شده  و این درز سبب شده تا جواز تاریخ گذشته کمپنی افکو تجدید نشود.

عبدالحمید هلمندی معاون  و سهم دارکمپنی (( ساختمانی و سرکسازی افکو)) مدعی است که محمود کرزی شریک وی، یک فابریکه شرکت را غیرقانونی به نام خود ثبت کرده است و به شمول مقدار پول شاروالی بیش ازدو میلیون دالر امریکایی شرکت افکو را در حساب شخصی بانکی خود جمع کرده است.

اما محمود کرزی می گوید که فابریکه به نام او ثبت شده، اما درحقیقت مربوط شرکت افکو می باشد وحساب بانکی که پول به آن انتقال شده مربوط همین شرکت است و به خاطری بازشده که به سبب عدم تجدید جواز، دسترسي به حساب بانکی سابقه موجود نبود و دراین حساب بانکی که صلاحیت کشیدن پول آن را هلمندی دارد، حدود ۱۹ میلیون دالر درآن راکد است.

 اسهام کمپنى افکو

شرکت سرکسازی بین المللی افکو درسال ۲۰۰۲ میلادی ایجاد شده است.

هلمندی می گوید که درابتدا وی ۲۰ درصد دراین کمپنی سهیم بود، ۲۰ فیصد محمدهاشم کرزی شریک بود، عبدالله نادی ۳۰ درصد سهیم بود و محمود کرزی ۳۰ درصد شریک بود، اما بعد از مدتی سهم نادی را کمپنی خرید، بدین گونه سهم کرزی ۴۰درصد و از دیگران سی، سی فیصد شد.

اساسنامه این شرکت که درسال ۱۳۹۵ ترتیب شد، وانمود می سازد که عبدالمجید هلمندی دراین کمپنی ۳۰ درصد، محمدهاشم کرزی نیز ۳۰ فیصد و محمود کرزی ۴۰ فیصد سهیم اند.

 به اساس کاپی اساسنامه که به دست پژواک رسیده، محمدهاشم کرزی منحیث رییس این شرکت، عبدالمجید هلمندی معاون و محمود کرزی عضوی آن است. درپایان اساسنامه، هلمندی به صفت معاون و هاشم کرزی منحیث رییس امضاکرده اند.

محمد هاشم کرزی، دربرج جدی سال ۱۳۹۵درمقام ولایت کندهار،از اثر انفجارجان باخت وسهم وی به محمد یوسف فرزندش تعلق گرفت.

هلمندی می گوید که مدت اعتبارجواز شرکت افکو منقضی شده و محمودکرزی می خواست تا به اغتنام از فرصت و تجدید جواز، سهم او (هلمندی) را کاهش، خود را رییس و شخص دیگر به نام رحمت الله کامران دراین شرکت سهیم ساخت.

دریک مکتوب که محمود کرزی برآن امضا کرده به تاریخ ۱۷ثورسال جاری عنوانی وزارت تجارت وصنایع نگاشته شده که شرکت ساختمانی افکو، اسهام شرکا را مطابق مجمع عمومی این شرکت قرار ذیل تعیین کرده است: محمود کرزی بیش از ۲۸ درصد سهم، هلمندی نیز ۲۸ درصد سهیم است، محمدیوسف کرزی فرزند هاشم کرزی نیز عین مقدار سهم دارد و رحمت الله کامران اضافه از ۱۴ درصد سهیم است.

در مکتوب تذکر رفته است که محمود کرزی منحیث رییس شرکت ساختمانی افکو و محمد یوسف منحیث معاون وی، به اتفاق آرای سهم داران موجود تعیین شده اند.

اما محمود کرزی می گوید: (( در ابتدا سهم هلمندی و هاشم کرزی ۳۰، ۳۰ درصد  و ازمن ۴۰ درصد ثبت شده بود، این یک اشتباه بود، ما همه سهام داران ، عبدالحمید هلمندی، محمودکرزی، محمدهاشم کرزی، حاجی محمد و عبدالله نادی اسهام مساوی با هم داشتیم.))

به قول وی، ازجمع پنج شریک، سهم صددرصدی حاجی محمد را کمپنی افکو خریداری کرد و سهم پنجاه درصدی عبدالله نادی را رحمت الله کامران و ۵۰ درصد را کمپنی افکو خریداری کرد که به این طریق سهم هر سه تن به طور جداگانه ۲۸،۵۸ درصد و سهم رحمت الله کامران ۱۴،۲۶ فیصد شد.

نامبرده می گوید که هلمندی سهم رحمت الله کامران را نمی پذیرد.

هلمندی می گوید که رحمت الله کامران شریک آنها نیست وچنین چیزی در اساسنامه هم موجود نیست، تعیین کرزی منحیث رییس نیز غیرقانونی است و برای وی قابل قبول نیست، زیرا فرزند هاشم کرزی رای داده نمی توانددراسناد وکالت وی مشکل قانونی وجود دارد و مادر هاشم کرزی نیز در آن شصت نگذاشته است.

تاخیر در تجدید جواز کمپنی افکو

محمود کرزی خواهان تجدید جواز کمپنی و برخی تغییرات دیگراست، اما اداره دولتی ذیربط این کار را به تاخیر انداخته است اذعان می کند که اساسنامه کمپنی دراختیارآنها قرارنگرفته است و معاون کمپنی هلمندی به این کار تن نداده است.

ریاست تجارت وصنایع ولایت کندهار به تاریخ ۲۵ میزان سال گذشته یک مکتوب که کاپی آن بدست آمده و به وزارت تجارت ارسال شده ، نشان می دهد که درغیابت هلمندی شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو، خواستار تجدید جواز و برخی تغییرات دیگرشده است.

درمکتوب راجع به اسهام آنها موضوع به شکل دیگر تذکره یافته است به اساس تصویب شرکت سهم داران چنین تعیین شده اند که محمود کرزی با داشتن ۳۰ درصد سهم  منحیث رییس، عبدالحمید هلمندی با سهم ۳۰ درصدی به صفت معاون، محمد یوسف کرزی با داشتن ۳۰ درصد سهم منحیث سهم دار وعضو  و رحمت الله کامران با داشتن ۱۰ درصد سهم منحیث سهیم وعضوی شرکت فعالیت دارند.

هلمندى می گوید بعد از آن که ریاست تجارت و صنایع درمورد تجدید جواز اقدام نکرد، محمود کرزی به ریاست اجراییه عریضه سپرد که ریاست اجرایی آن را به وزارت تجارت و وزارت به اتاق تجارت وصنایع کندهار راجع ساخت.

در بخش از مکتوب آمریت امور تجارتی ریاست تجارت وصنایع کندهار درج است: (( موضوع برای بار دوم، از سوی اعضای شرکت به ریاست اجراییه حکومت گسیل شده است که مقام محترم مذکور به اساس حکم شماره (٣٠٣٧) ١٣-٩ – ١٣٩٦ مکتوب شماره فوق به ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری به شرح ذیل مواصلت ورزیده است:  که به منظور تصویب سهم داران و اقرار ورثه خط درمورد تمدید جواز اجراات قانونی بدارید با درنظرداشت به این اسناد شرکت نامبرده فاقد اساسنامه و تصویب نامه بود.

که برای تاییدى تصویب و اساسنامه هلمندی معاون شرکت متذکره حاضر نمی شد که به همین ارتباط درصورت عدم رضایت  و امضای اعضای شرکت در تصویب و اساس نامه قابل اعتبار نیست، زیرا در قراردادهای خارجی و داخلی  و اکاونت های بانکی (حسابات بانکی) موجودیت اساس نامه حتمی است، بنابراین وارد شدن هرنوع تغییرات  در شرکت ها به اساس ماده ۱۱ ثبت تغییرات  و برای رهایی اسهام محترم  از مشکلات متذکره موضوع به مقام عالی نگاشته شد تا بعد از مهر تاییدی بر تصویب و اساس نامه برای تمدید جواز به رسمی ارسال نماید که درمورد طی مراحل قانونی صورت گیرد.))

محمود کرزی می گوید، اثنای که وی به اساس اکثریت آرای سهم داران کمپنی رییس تعیین شد، تلاش ورزید تا جواز کمپنی را که مدت اعتبارش گذشته بود، تجدید نماید، اما هلمندی با آن مخالفت ورزید و تاکنون تجدید نشده است.

به قول وی، بعد از کشته شدن محمدهاشم کرزی، به سبب انقضای تاریخ جواز همه حسابات بانکی و امور دیگر متوقف شده بود و آنها نیاز داشتند تا جواز را نو کنند، که برای پیشبرد امورخود به حسابات بانکی کمپنی دسترسی داشته باشد.

 منازعه بر فابریکه تولید مواد ساختمانی افکو

کمپنی افکو به اساس یک جواز ، فابریکه تولید مواد ساختمانی را اعمار کرده که درابتدای جواز سهم صد درصدی به نام محمد هاشم کرزی بود، اما بعد با داشتن سهم صدفیصدی به نام محمودکرزی شد، هلمندی مدعی است که کرزی این جواز را غیرقانونی به نام خود متصرف شده، اما کرزی می گوید که این فابریکه مربوط کمپنی افکو است و سهم صددرصدی بدین معنا نیست که فابریکه ملکیت شخصی وی است کرزی می گوید که این کار را به اساس مجبوریت انجام داده است.

شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو از طریق روند داوطلبی، پروژه اعمارشهرک شهرکندهار را برنده شد و درسال ۱۳۸۲ کار آن را آغاز کرد که درحال حاضر بخش اعظم کار عمرانی آن تکمیل شده است.

هلمندی می گوید که شرکت افکو، فابریکه تولید مواد ساختمانی را بنیاد نهاد  و ماشینری این فابریکه برای سیستم آبیاری شهرک را از هندوستان وارد کرد.

جواز سرمایه گذاری فابریکه متذکره که کاپی آن بدست آمده در آواخر سال ۱۳۹۴ از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان صادرشده، نشان می دهد  که محمدهاشم کرزی رییس و رحمت الله دلسوز معاون این فابریکه بودند.

هلمندی درمورد می گوید: (( من درهند بودم  در عرصه مالیاتی ماشینری فابریکه مشکلات موجود بود، دوباره که آمده، دیدم که محمدهاشم کرزی جواز شرکت را به نام خود کرده است، من برایش گفتم که این کار را چرا کرده است وی برایم پاسخ داد که این کار را برای پیشبرد هرچه عاجل امور مالیاتی فابریکه نموده ام و دیگر این که میان ما رشته رفاقت بر قراراست.))

این درحالیست که ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت  تجارت وصنایع به تاریخ ۱۲ جدی سال ۱۳۹۶ جواز صادرکرده که یک کاپی آن به دست پژواک نیز مواصلت ورزیده وانمود می سازد که رییس شرکت تولیدی افکو محمود کرزی و معاونش  رحمت الله دلسوز است.

اما هلمندی مدعی است و درمورد جواز دویم می گوید: ((  محمود کرزی همین فابریکه را که ما برای عینو مینه و ایجاد سیستم آبیاری برای ساحات دیگر ایجاد کرده بودیم به طور غیرقانونی ذریعه اسناد جعلی و فریفتن به نام خود کرد.))

نامبرده درمورد این که در فابریکه متذکره ، هلمندی، محمودکرزی و یا ورثه محمدهاشم کرزی سهیم اند و این فابریکه بخش از شرکت ساختمانی و سرکسازی فابریکه افکو می باشد، بر مکتوب استناد می کند که شرکت ساختمانی افکو درکندهار به افغان یونایتد بانک گسیل داشته بود.

مکتوب متذکره که هلمندی یک کاپی آن را در اختیار پژواک گذاشته است در برج چهارم سال ۲۰۱۷ صادرشده و در پایان آن امضای محمود کرزی و هلمندی وجود دارد.

در مکتوب نگاشته شده است: (( بخش صنعتی کمپنی افکو که بخش همین کمپنی است و همه تمویل آن توسط کمپنی افکو صورت می گیرد و جواز علیحده  D-04-2064) فعالیت داردکه برای همین جواز اکاونت های بانکى پایین را برایش افتتاح کرده ایم(017202AFS0727626) و (017202USD0727592) ،  بدین جهت صلاحیت حسابات بانکی فوق را نیز به محترم حاجی هلمندی واگذارمی کنیم، بعد از تعین حصر وراثت و وکیل شهیدمحمدهاشم خان کرزی، نامبرده نیز به شما اطمینان خواهد داد وحین مشکلات مسؤلیت بدوش همه سهم داران موجود درفابریکه خواهد بود.))

هلمندی می گوید که درحال حاضرمحمود کرزی به کمک یوسف کرزی فرزند هاشم کرزی به اساس اسناد غیرقانونی وجعلی فابریکه تولیدی مواد ساختمانی افکو را به نام خود ثبت کرده است.

وی درمورد بر مکتوب استناد می کند که آمریت امور تجارتی ریاست تجارت وصنایع کندهار، به مستوفیت آن ولایت ارسال نموده و یک کاپی آن بدست پژواک رسیده است.

درمکتوب مورخ پنج قوس سال ۱۳۹۶ درج است محمدهاشم شهید شده و به اساس وثیقه شرعی و همچنان به اساس وکالت نامه سفارت افغانستان مقیم امریکا، محمدیوسف فرزند محمدهاشم منحیثت وکیل تعیین شد و با داشتن  صددرصد سهم به صفت رییس، همه سهم اش را به محمودکرزی واگذار کرد و از ریاست مستعفی شد.

در مکتوب افزوده شده است که بدین اساس محمودکرزی باداشتن صد درصد سهم منحیث رییس شرکت متذکره تعیین شد ورحمت الله دلسوز با داشتن صفرفیصد سهم منحیثت معاون شرکت به جای اش باقی ماند.

هلمندی می گوید که این وثیقه غیرقانونی است ، زیرا شصت مادر هاشم کرزی درآن نیست.

محمود کرزی می گوید که کمپنی افکو دو جواز دارد که یک جوازعمومی فعالیت و دیگرش صنعتی یا مربوط فابریکه است.

به قول وی، فابریکه تولید مواد ساختمانی افکو بخش از کمپنی جهانی ساختمانی و سرکسازی است که در عینو مینه برای سیستم آبرسانی پایپ  و مواد دیگر مربوط به آن  راتولید می کند..

موصوف درمورد اینکه محمود کرزی سهم صددرصدی این فابریکه را به نام خود ثبت کرده، می گوید که پیش از این سهم صدفیصد فابریکه به نام هاشم خان ثبت بود و اکنون به نام وی ثبت است اما سهم صددرصدی به این معنا نیست که همه سهم مربوط وی و یا هاشم کرزی باشد، بلکه تمام سهمداران کمپنی افکو در آن شریک اند که اسامی شان درجواز عمومی درج اند.

وی می گوید، ورثه محمدهاشم خان کرزی  که مسؤولیت آن بدوش محمدیوسف کرزی است و درامریکا زندگی دارد به اساس وثیقه شرعی و قانونی همه اختیارش را به محمود کرزی واگذار نموده است، بنابراین درجواز جدید نامبرده به داشتن سهم صددرصدی منحیث رییس و رحمت الله دلسوز با سهم صفرفیصد معاون وی ثبت اند.

اما هلمندی می گوید: ((محمود کرزی هدف خاص دارد تا برای اقساط زمین های متباقی مردم و یا برای خریداری جدید زمینه سازی نماید و پول آنها را درحساب بانکی شخصی خود جمع و از کشور انتقال بدهد.

نامبرده می گوید درصورتیکه کرزی می خواست و نیت بد نمی داشت درجوازی که وی گرفته باید درآن تذکر می داد که هلمندی وهاشم خان سهم داران این فابریکه استند.

نامبرده گفته زمانیکه به مقام ولایت کندهار مکتوب گسیل داشت و خواهان جلوگیری همچو اعمال محمودکرزی شد، محمود کرزی برای فرزندان زلمی ویسا  والی کندهار هلمند ویسا و هېواد ویسا یک ، یک نومره داد و مقام ولایت بعد از آن موضوع را تعقیب نکرد.

اما زلمی ویسا والی کندهار این اظهارات هلمندی را رد و می گوید: (( هلمندی عریضه ارسال داشت و من همان روز به وزارت عدلیه ارجاع کردم، این که هلمندى حاضر نشده من نماینده وی نیستم، من بر کس فیصله کرده نمی توانم، مکتوب هنوزهم درحقوق موجود است، اما هلمندی به آن حاضر نشده است.))

ویسا می افزاید: (( با خانواده محمودکرزی از زمان اجداد وی رفت و آمد داریم از سالیان متمادی ادامه دارد، این  به ولایت و یا موضوع دیگر رابطه ندارد، این نمرات رهایشی توسط محمود کرزی منحیث تحفه عروسی به پسرانم داده شده این رسم ماست، هلمندی به همایون عزیزی یکتن از دوستان خود چهار نمره رهایشی داده اند، من از نمرات تحفه شده برای پسرانم هیچ آگاه هم نبودم، به محمود کرزی گفتم که این کار را نکن، زیرا از روابط دیرینه ما و شما کس مطلع نیست، من در مقام ولایت استم و مردم سوی ظن خواهند کرد طوریکه اکنون هلمندی فکر می کند.))

 چندین میلیون دالرکمپنی درکجاست؟

هلمندی می گوید که کرزی دو حساب بانکی دارد و به شمول پول شاروالی حدود دو میلیون پول پروژه عینو مینه را غیرقانونی در حسابات خود جمع کرده است، اما کرزی می گوید که حساب های بانکی مربوط کمپنی است و نامبرده برای پیشبرد امور کمپنی ایجاد کرده است که درحساب بانکی هلمندی ۱۹ میلیون دالر باقی مانده است.

نامبرده می گوید که به اساس اصول بانکی افغانستان، هیچ حق ندارد تا عواید کمپنی را درحساب شخصی خود جمع کند.

هلمندی می گویدکه محمود کرزی درمیوند بانک دو حساب بانکی افتتاح کرده و مشتریان شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو را جهت تخفیف اعلان زمین ها در منطقه باغ عینو مینه دعوت کرده تا همه پول را در دو حساب بانکی غیرقانونی (۱۰۰۷۲۰۱۴۲۳۰۷۷ - ۱۰۰۷۲۰۲۴۲۳۰۷۷) جمع نمایند.

همچنان وی علاوه می کند که محمود کرزی، به همه کارمندان عینو مینه مکتوب ارسال کرده که پول بدست آمده از مشتریان را به حساب بانکی میوند بانک انتقال دهند.

به قول وی، برخی مردم اغوا شده  و حدود دو میلیون دالرامریکایی زمین های عینو مینه و شاروالی را به حسابات بانکی محمود کرزی انتقال داده اند.

 نامبرده می گوید که حسابات بانکی وی با شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو هیچ رابطه ندارد.

به قول وی، در هفته های اخیر محمود کرزی از طریق تلویزیون های ((هیواد و ملی )) اعلان نموده و به مشتریان عینو مینه هوشدار داده که پول باقی مانده زمین ها را تا تاریخ معین تحویل نمایند و درصورت سرپیچى زمین شان دوبار مسترد خواهد شد.

هلمندی می افزاید: (( محمودکرزی هیچ حق ندارد تا به مردم هوشدار دهد و مردم را هراسان سازد که گویا زمین های آنها از نزد شان گرفته خواهندشد، باشندگان عینو مینه و زمین داران باید این را بدانند که پول اخذ شده از نزد آنها به حساب بانکی شخصی محمود کرزی افزوده می شود، نه به حساب بانکى پروژه عینو مینه.))

وی می گوید: (( بازهم مردم می ترسند و فکر می کنند که زمین های شان دوباره مسترد خواهند شد؛ آنها می توانند تا پول شان را به حساب بانکی مربوط عینومینو که تحت نام شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو فعال است، انتقال دهند.))

اما محمود کرزی درمورد می گوید، از اینکه بروز اختلافات  و عدم تجدید جواز میان عبدالحمید هلمندی و محمود کرزی سبب شد تا به حسابات بانکی عمومی که در افغان یونایتد بانک بود، قابل دسترسی نبود، زیرا پول به امضای هلمندی کشیده می شد، آنها مجبورشدند تا درمیوند بانک حسابات بانکی جدید را افتتاح کنند.

کرزی می گوید: (( من مجبورشدم تا برای جواز تجدید شده اکونت بانکی را باز کنم و عواید تازه را به این اکونت انتقال دادم  تا اموراین کمپنی را توسط آن به پیش ببریم از نهایت مجبوریت؛  در آن جا شعبه بزرگ مصارف داریم، پول می آید مصارف از آن تادیه می شود و پول هنوز هم درآن باقی مانده است.))

نامبرده می گوید که برای دسترسی به این حسابات بانکی، حساب های کارمندان و مشتریان برای ماه ها به تعویق افتیده بود و برخی شان به مقام ولایت عارض شده بودند.

اما به گفته موصوف، حسابات جدید افتتاح شده درمیوند بانک شخصی نه، بلکه مربوط کمپنی افکو می باشد.

محمود کرزی کاپی بیلانس حساب بانکی کمپنی افکو درافغان یونایتد بانک را، به پژواک داد و گفت که به سبب اختلافات و عدم تجدید جواز حدود ۱۹ میلیون دالر این کمپنی به حالت راکد درآمده است و تازمانیکه جواز نو نشود و هلمندی به توافق نرسد به حساب بانکی کمپنی نه پول افزود می شود و نه هم از آن کشیده می شود.

اما هلمندی این اظهارات را نادرست می داند و می گوید که حساب بانکی اصل کمپنی افکو را در افغان یونایتد بانک افتتاح کرده است، پول درآن افزوده  و نیز کشیده می شود و کمپنی می تواند از آن استفاده کند.

 قیم زمین، خرید و فروش

هلمندی می گوید که محمودکرزی درمنطقه باغ عینو مینه، بدون مشوره با وی نرخ زمین ها را تنزیل کرده است، تا مشتریان پول را به حساب وی انتقال دهند.

وی علاوه می کند: (( محمود کرزی به رضایت خود جایدادها را به نام خود نموده است، بدون اینکه مرا درجریان بگذارد درحالی که من نیز درآن سهیم استم، موافقه من باید باشد، درصورتی توافق امضای من باید درآن موجود باشد، این جایدادها به حدود ۲۴ میلیون دالر امریکایی بالغ می شوند.))

نامبرده می گوید که کرزی جایدادها را درحالی به نام خود ثبت کرده که فروشنده و خریدار یکتن (محمود کرزی) است  و امضای هیچ سهم دار دیگر درآن نیست.

هلمندی درمورد کاپی برخی قباله های عرفی را نیزدراختیار پژواک گذاشت.

همچنان عبدالحمید هلمندی گفت که محمود کرزی درعینو مینه، به برخی افراد زمین های مفت توزیع کرده است.

محمودکرزی به ارتباط نمرات رهایشی منطقه باغ عینو مینه درمورد ادعای هلمندی گفت، دراین ساحه نمرات رهایشی به مردم فی مترمربع به ۷۵ و ۸۵ دالر امریکایی داده  شده اند که آنها سال های پیش، صرف یک ، یک قسط پول را تحویل کرده بودند.

به قول وی، مشتریان این ساحه جمع شدند و می گفتند که وضعیت اقتصادی شان نسبت به گذشته متفاوت است و توان این مقدار گزاف پول و  یا اعمارمنازل برآن را نداریم؛ دراین صورت بایدکمپنی همرای آنان کمک نماید و قیمت ها را نزول دهد.

 به قول وی، کمپنی با آنان کمک کرد و قیمت متذکره را به ۴۰ دالر تنزیل داد، ولی فیصله صورت گرفت که همه اقساط را الی تاریخ دهم برج آگست سال روان تحویل می کنند.

به حرف او، مشتریان این پول را به حسابات بانکی جدید انتقال می دهند، زیرا حسابات بانکی پیشین به سبب عدم تجدید جواز متوقف و قابل دسترس نمی باشد

نامبرده درمورد این فیصله علاوه می کند: (( هلمندی گفت که تاوان می کنیم ما اسناد را برایش نشان دادیم و شعبه محاسبه معلومات داد که تاوان نمی کنیم ، بلکی نفع  اش این قدراست، نامبرده این را قبول نکرد، اکثریت کمپنی تصمیم اتخاذ کرده اما نامبرده اکنون به مردم تیلیفون می کند و از آنها می خواهد تا پول تحویل نکنند.))

موصوف علاوه می کند: (( یک شرکت که سه سهم داشته باشد، ما دو تن موافقه کرده ایم و به مردم تخفیف دادیم، که مشتری هم متضرر نشود و کمپنی هم فایده ببرد، توکارغیرقانونی می کنی که به مردم زنگ می زنی تا پول ندهند، تو علیه کمپنی کارمی کنی، ما به مردم تخفیف قایل شده ایم، اگر خوش نباشد وی دراقلیت قرار دارد ما برایش گفتیم بیا تا قیمت ها را تعیین کنیم ، به این کار هم حاضر نمی شود.))

محمود کرزی درمورد جایدادهای ثبت شده به ارزش ۲۴میلیون دالر به نام خود، گفت: ((  من ، هاشم خان و هلمندی دراین کمپنی کارمی کردیم، ما معاشات را اخذ نکرده ایم، یکبار با هم نشستیم که نظر هلمندی و هاشم خان بود، گفتند که ما کار می کنیم ولی هیچ چیز نداریم، من برایش گفتم که پول را نباید بگیریم، زمین ها را می گیریم، حق اولیت را به آنها دادم و برای شان گفتم، زمین های که شما طلب دارید انتخاب اش کنید واگر اکنون نیز هیئت توظیف نماید، بهترین زمین ها به هاشم خان و هلمندی تعلق دارد این که من زمین شخصی خود را می فروشم و یا به کس می دهم، مال من است درحالیکه هلمندی نسبت به من، زمین های خوب را تصاحب شده است و ۲۴ میلیون دالری که آنها از آن یاددهانی می کنند این رقم آن قدر زیاد نیست.))

نامبرده علاوه می کند که هرسه (هلمندی، محمود کرزی و هاشم کرزی) با برخی مردم کمک کرده اند و به برخی مردم زمین های مفت داده است، اما هلمندی برایش گفته که همه پول را بر وی حساب می کند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement