خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

از جمع ۱۸ مکتب در ولسوالی کجکی هلمند صرف پنج باب آن فعال است

از جمع ۱۸ مکتب در ولسوالی کجکی هلمند صرف پنج باب آن فعال است

Jul 29, 2018 - 15:32

لشکرگاه (پژواک،۷ اسد ۹۷): از جمله ۱۸ مکتب موجود در ولسوالی کجکی، صرف پنج باب آن به روی دانش آموزان باز است و متباقی دیگر به سبب ناامنی ها مسدود می باشد.

منطقه تنگی مربوط مرکز ولسوالی کجکی، در تصرف حکومت قراردارد و مناطق دیگر آن از چند سال بدینسو در کنترول طالبان است.

ناصرخان مدیر معارف ولسوالی کجکی، به آژانس خبری پژواک گفت که در این ولسوالی صرف برای یک مکتب  ۴۰ سال پیش ساختمان اعمارشده، که آن هم در جنگ های داخلی تخریب شده بود.

موصوف علاوه کرد: "در حکومت های پیشین، صرف شش اتاق درسی این مکتب بازسازی شده؛ دیگر هیچ کار در آن صورت نگرفته است."

قرار معلومات ناصرخان، به سطح ولسوالی ۱۸ مکتب وجود دارد که از آن جمله، صرف پنج باب آن به روی متعلمین بازاست و متباقی به سبب ناامنی هامسدود شده، که درنتیجه آن هزاران پسر و دختر از فراگیری دانش محروم اند.

به قول وی، ازجمع پنج مکتب متذکره چهار باب آن، درمساجد و یا منازل کرایی فعالیت دارد، که به شمول دختران ۱۸۰۰ دانش آموز درآن مصروف فراگیری تعلیم اند.

موصوف علاوه کرد: "مشکلات زیاد است، استادان مسلکی نداریم و دربخش نظارت آن نیز مشکلات متعدد داریم."

اما موصوف گفت که دو روز پیش کاراعمار یک باب مکتب دراین ولسوالی آغاز شده، که ۳۰۰ دانش آموز در آن مصروف فراگیری دانش خواهند شد.

همچنان داوودشاه صفاری رییس معارف هلمندنیز پذیرفت که طی چندسال گذشته، برای اولین بار در ولسوالی کجکی برای یک مکتب، ساختمان اعمار می شود.

به قول وی، اعماراین ساختمان ۲۵میلیون افغانی هزینه برمیدارد که توسط وزارت شهرسازی تادیه می شود و کارساخت آن در اندک زمان به پایه اکمال خواهد رسید.

صفاری گفت تلاش ها جریان دارد تا درمناطق تحت تسلط طالبان دراین ولسوالی، مکاتب دوباره به روی شاگردان بازشود.

نامبرده علاوه کرد: "درلشکرگاه معاشات استادان خدمتی را قطع می کنم و آن پول را به ولسوالی خود ارسال می کنم، که با این کار کیفیت ضعیف تدریسی تا حدی بهبود خواهد یافت."

نورمحمدیکتن ازمتعلمین، به پژواک گفت که درهمه مکاتب این ولسوالی، معلمین و متعلمین صرف قصه می کنند و کیفیت درسی با صفر تقرب کرده است.

نامبرده گفت: |درس ها هیچ نیست، از کتاب ها و امکانات دیگر نیز مستفید نمی شویم، اکثرجوانان دراین ولسوالی بی سواداند."

همچنان محبوب یکتن از شاگردان دیگر، به پژواک گفت که افزون بر مشکلات دیگر، بسا اوقات درسی استادان موجود نمی باشند.

نامبرده علاوه کرد: "درمورد مناطق تحت کنترول طالبان معلومات ندارم؛ اما اکثر استادان ما قراردادی اند، صرف بست ها را گرفته اند، افراد غیرمسلکی اند و به مکتب هم بیشترحاضر نمی شوند."

موصوف ازمسئولین ذیربط خواست تا به روند معارف دراین ولسوالی توجه ويژه مبذول نمایند.

برخی شاگردان دیگر دراین ولسوالی نیز اظهارات مشابه ابراز کردند.

ناصرخان مدیر ولسوالی کجکی، در واکنش به اظهارات متذکره گفت که انتقادات شاگردان بجا است.

وی گفت که همه مشکلات بخش معارف این ولسوالی را با مسئولین مربوطه درمیان گذاشته تا برای حل آن دست به کارشوند.

ناصرخان علاوه کرد: " من با مخالفین مسلح درمورد صحبت کرده ام که مخالفت ها در برابر معارف را کاهش دهند و این بحث ها تا حدی نتیجه مطلوب داده است."

همچنان محمدیاسین خان سخنگوی والی هلمند، به پژواک گفت که درکنارمناطق دیگر، به ارتباط  مشکلات بخش معارف ولسوالی کجکی نیز اقدام کرده است.

موصوف افزود: "کاراعمار ساختمان یک مکتب را آغازکرده ایم و برای حل مشکلات دیگر آن نیز اقدام خواهیم کرد."

شایان ذکراست که در سرتاسر هلمند، حدود ۴۰۰ باب مکتب موجود است که از جمع آن، صدباب به سبب ناامنی ها به روی متعلمین مسدود است.

ازجانب دیگر مسئولین ریاست معارف این ولایت می گویند که به اساس نفوس شماری نادرست، ۶۰۰ هزار دانش آموز واجدشرایط، از شمولیت در روند تعلیمی محروم اند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement

Maiwand Bank - Just Banking