ساختمان سرویس عاجل شفاخانه ولایتی شهر شبرغان اعمار شد

شبرغان(پژواک۱۶اسد۹۷): به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار دالر امریکایی، ساختمان سرویس عاجل شفاخانه ولایتی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان اعمار شد.

داکتر حفیظ الله  جمشیدی  رئیس صحت عامه ولایت جوزجان، به آژانس خبرى پژواک گفت که این ساختمان در یک وقت به طور جداگانه گنجایش تداوی ۲۰ مریض مرد و زن را دارا میباشد، که به کمک مالی دفتر (آی سی آرسی) با تجهیزات پیشرفته طبی ساخته شده است.

جمشید افزود: "قبلا داکتران این بخش عاجل در دو اتاق تداوی مریضان را پیش می بردند که با چالش جدی مواجه بودند؛ اما حالا با اعمار این ساختمان مشکل شان تا حدی حل گردیده است.

داکتر ساویز منصور رئیس شفاخانه ولایتی شهر شبرغان، ضمن خرسندی از ساخت این ساختمان افزود که روزانه حداقل ۵۰ مریض دراين سرویس تداوی می شوند.

وی گفت: "موجودیت این ساختمان برای پرسونل بخش خدمات عاجل طبی، یک امر مناسب است که ما به آن نیاز داشتیم."

عبدالقدیر  زاهد حیدری  یکی از باشندگان شهر شبرغان به پژواک گفت که هنوزهم در شفاخانه ولایتی شبرغان، مشکلات زیادی از جمله نبود داکتران مسلکی  وجود دارد.

وی از مقام های محلی این ولایت خواست که در قسمت گماشتن داکتر مسلکی در این شفاخانه توجه جدی نمایند؛ تا مشکل باشنده گان شبرغان حل گردد.

این در حالیست که دو ماه قبل ریاست صحت عامه ولایت جوزجان، شش باب کلینیک را در مرکز و ولسوالی های مختلف آن ولایت به بهرده برداری سپرده بود.

تبصره کنيد