خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

در مزار شریف حجاب جاگزین چادری(برقع) شده است

در مزار شریف حجاب جاگزین چادری(برقع) شده است

Aug 26, 2018 - 19:02

مزارشریف (پژواک، ۴سنبله ۹۷): دکانداران چادری فروش در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ می گویند که درسال های اخیر، فروش چادری به نصف تقرب نموده و جای آن را حجاب سیاه گرفته است.

آنها می گویند که میزان استفاده ازچادری درشهرکاهش یافته؛ اما برعکس  کاربرد حجاب سیاه افزایش یافته است.

فعالان حقوق زنان اذعان می کنند که خانم ها با پوشیدن چادری، احساس حقارت می کنند و به پوشیدن حجاب تمایل بیشتردارند.

ضمن این عالمان دینی نیز می گویند که دردین مقدس اسلام، پیرامون حجاب همه شرایط تصریح شده است.

بیشترزنان افغانستان ازچادری استفاده می کنند، که اکثراوقات حین بیرون شدن ازمنزل خود را درآن می پوشانند.

این وسیله تن پوش، با وجودی که برای زنان قیمت تمام می شود؛ اما بازهم چادری جزء فرهنگ افغانستان شده و استعمال آن دراکثرخانواده ها اجباری می باشد.

اما درحال حاضر، چادری فروشان درشهرمزارشریف می گویند که فروش چادری نزدیک به صفر تقرب کرده است.

آنان می افزایند که درحال حاضراکثر زنان، به عوض چادری ازحجاب سیاه استفاده می کنندکه بازار فروش چادری را کمرنگ نموده است.

محمدابراهیم از۲۰ سال گذشته بدینسو، درشهرمزارشریف دکان چادری فروشی دارد.

وى به آژانس خبری پژواک گفت که دردوسال اخیر فروش چادری، به پایین ترین حد رسیده است.

موصوف علاوه کرد: "درگذشته هر روز ۲۰ تا ۳۰ چادری می فروختم؛ امااکنون در روز از۵ الی ۸ چادری فروخته می شود."

نامبرده درحالی که برچادری های آویزان شده دکانش دست کش می کرد، به پژواک گفت که به تدریج جای چادری را حجاب سیاه می گیرد.

ابراهیم به ادامه سخنانش گفت که نسبت به چادری، حجاب ارزان است و خانم ها نیز درجریان استفاده آن احساس آرامش می کنند.

ضمیر درشهرمزارشریف دکان چادری فروشی دارد.

موصوف به پژواک گفت که باشندگان شهربیشترحجاب استفاده می کنند، به قول وی اکثرمشتریان آنها ساکنین ولسوالی ها ومناطق دوردست می باشند.

نامبرده علاوه کرد که سابق صرف چادری می فروخت؛ اما درحال حاضربه اساس تقاضای مشتریان حجاب های سیاه نیزمی فروشد که خریداران بیشتردارد.

زهرا مسکونه شهرمزارشریف، ازجمله خانم هايی است که درگذشته چادری به سر می کرد ولی اکنون ازحجاب استفاده می کند.

موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که با دیگرگون شدن وضعیت اجتماعی شهرمزارشریف، خانواده اش اجازه داد تا به عوض چادری ازحجاب استفاده نماید.

موصوف علاوه کرد: "درچادری خیلی ناراحت بودم، حتی نفس تنگی برایم پیدا شد؛ اما اکنون حجاب می پوشم و با آن هیچ مشکل ندارم."

خانم زهرا افزود که خانم های زیادى را سراغ دارد که درگذشته ازچادری استفاده می کردند؛ اما درحال حاضرحجاب می پوشند.

جمیله حسام فعال حقوق زنان گفت که خانواده ها باید مطابق اصول اسلامی و افغانی، به زنان خود حق پوشیدن لباس را بدهند.

نامبرده به پژواک گفت خانم هايی که استفاده چادری برآنها سخت تمام می شود و یا هم درآن احساس حقارت می کنند، خانواده باید پوشیدن حجاب را برای آنها اجازه دهد.

حسام علاوه نمود که به اساس ارشادات اسلامی، فرض نیست که زنان ازچادری استفاده کنند، بلکه درآن جا مراعات نمودن حجاب اسلامی دستورداده شده است.

به قول وی، چادری جزء فرهنگ افغانی شده که بسا خانم ها از روی مجبوریت آن را به سر می کند.

وی افزود: "چادری گاهی سبب آزار و اذیت زنان نیزمی شود، طورمثال زنان چادری پوش درفصل تابستان، به سبب گرمای شدید و درفصل زمستان، ازاثرآب وگل با مشکلات متعددی دچارمی باشند."

وی علاوه کرد که حجاب اسلامی، بهترین بدیل برای چادری شده می تواند که اکثرخانم ها نیز با آن راحت می باشند.

درعین حال عالمان دینی هم چادری را بخشى از فرهنگ دانسته ومی افزایند که دردین مقدس اسلام همه موارد درمورد حجاب صراحت دارد.

 مولوی محسن دانش عضو شورای علمای بلخ ، به پژواک گفت که حجاب دراسلام فرض بوده وهمه شرایط آن واضح شده است.

موصوف علاوه کرد که دراسلام چیزی به نام چادری وجود ندارد؛ اما دین استفاده ازحجابى را حکم می کند که با اصول اسلامی مطابقت داشته باشد.

دانش به دوام صبحت خودگفت خانم هايی که با چادری مشکل دارند؛ می توانند ازحجاب استفاده کنند.

نامبرده علاوه کرد: "حجاب بایدپوشاکى باشدکه همه اعضای بدن درآن سترشود وهیچ نوع برجستگی آشکارنشود؛ این حجاب اسلامی است و حتی ماهیت آن از چادری بیشتراست."

وی تاکیدکرد که پوشیدن چادری وحجاب، هردو به این شرط درست است که از اوامراسلامی درآن تخطی صورت نگیرد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement