خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تاکيد بر«عمل» بيشترين درصدى در ميان شعارهاى نامزدان را دارد

تاکيد بر«عمل» بيشترين درصدى در ميان شعارهاى نامزدان را دارد

Oct 07, 2018 - 09:16

کابل (پژواک،١٥ميزان ٩٧): برخى آگاهان امور مى­گويند که شمار زياد نامزدان به دليلى در شعارهاى شان روى«عمل» تاکيد کرده اند که مى­دانند مردم با درنظرداشت وعده هاى عملى نشدۀ قبلى وکلا، از شعار دادن خسته شده و خواستار عمل مى باشند. 

در شعارهاى نامزدان، موضوع حقوق زن کمتر ديده مى شود. آگاهان مى­گويند، نامزدان به دليلى اين موضوع را شامل شعارهاى شان نکرده اند، که در گذشته غيرعملى و پروژه يى بوده و ديگر مردم به آن باور نمى ­کند.   

قرار است انتخابات ولسى جرگه در ٢٨ ماه جارى (ميزان) برگزار شود.

روند مبارزات انتخاباتی نامزدان اين انتخابات در ششم ماه میزان سال روان آغاز شده و قرار است تا ٢٥ همين ماه ادامه پيدا کند.

نامزدان که شمار آنها در سطح کشور به ٢٥٦٥ تن و در شهر کابل به ٨٠٤ تن مى رسد، در کنار تدوير جلسات، با نصب عکس ها و شعارهاى شان مبارزات انتخاباتى شان را ادامه مى هند.   

آژانس خبرى پژواک در شهر کابل شعارهاى ٢٠٠ نامزد را گردآورى کرده است. 

بيش از نيمى اين دو صد تن، در شعارهاى شان روى عمل، وحدت ملى، عدالت، صلح و امنيت، توجه به جوانان، قانونمندى، حفظ ارزش هاى اسلامى و مبارزه با فساد تاکيد کرده اند.

 

 

قاضى محمد حسن حقيار، آگاه امور سياسى مى­گويد که نامزدان با در نظرداشت خواست هاى مردم شعارهاى شان را انتخاب کرده اند.

وى در مورد تاکید درصدی بلند نامزدان بر عمل مى گويد:« تجربه ها نشان داده است که در گذشته شعار وکلا در سطح شعار باقى ماند و کمتر عمل کردند، به همين دليل مردم بالاى وکلا بى باور شدند، اين بار نامزدان متوجه اين موضوع شده، خواستند که بيشتر عمل را شعار خود بسازند تا که راى بيشتر مردم را از آن خود کنند.»

به گفته او تحکيم وحدت ملى، تامين عدالت، امنيت و صلح، تنفيذ قانون، حفظ ارزش هاى اسلامى و مبارزه با فساد نيز شامل خواست هاى اکثريت مردم است و نامزدان با درک اين حقيقت اين موارد را شامل شعارهاى شان نموده اند.

به باور حقيار، نامزدان مى خواهند با اين چنين شعارها توجه مردم را به خود جلب کنند؛ برخى آنها با آن عمل نيز داشته باشند، اما شمارى تنها براى کسب آراى مردم از آن استفاده کنند.     

همچنان ودير صافى استاد پوهنځى حقوق علوم و سياسى پوهنتون کابل نظر مشابه با حقيار را دارد.

او مى گويد که نامزدان انتخابات هاى گذشته در کشور، نيز وعده تامين عدالت، امنيت و غيره را داده بودند، اما نه تنها اين که در اين راستا کارى کرده نتوانستند، بل وضعيت نسبت به گذشته بدتر شد.

به گفتۀ صافى، به همين دليل اکنون نامزدان بيشتر برعمل تاکيد کرده اند تا که از اين طريق آراى مردم را به خود جلب کند.      

شهريان کابل، دراين مورد نظريات متفاوت دارند.

احمد خالد باشنده ميرويس ميدان شهر کابل، در مورد شعارهاى نامزدان مى گويد:« مردم از شعار دادن بسيار خسته شده و کاملا باور خود را بر اين چنين وعده ها و شعارها از داست داده اند. اگر در شعار خود عمل بنويسند و يا هر چيزى ديگرى، اکثريت مردم بالاى آن باور نمى کنند.»  

اما نجيبه باشندۀ خوشحال خان شهر کابل مى گويد:« نامزدان به دليلى در شعارهاى شان بيشتر به عمل تاکيد کرده اند، که مى خواهند خود شان را متفاوت از کسانى معرفى کنند که به وعده هاى شان عمل نکرده اند. نامزدان پيشين ولسى جرگه، رياست جهورى و غيره، زياد وعده دادند اما بيشتر آن در همان حد شعار باقى ماند.»

پروين محمدى يک تن از نامزدان انتخابات ولسى جرگه از کابل نيز اين سخنان آگاهان امور را تاييد مى کنند و مى گويد که او نيز به همين دليل در شعارش بر عمل تاکيد کره است. 

 حقوق زنان

يافته هاى پژواک نشان مى دهد که تنها يک درصد نامزدان ولسى جرگه از کابل، در شعارهاى شان از حقوق زنان ياد کرده اند.

این در حالی است که ١٦ درصد کـُل نامزدان در سطح کشور و حدود ١٥ درصد نامزدان کابل را زنان تشکيل مى دهند.

به گفتۀ قاضى حقيار، اکثريت نامزدان به دليلى از شعارهاى دفاع از حقوق زنان خوددارى کرده اند، که در حدود يک و نيم دهۀ اخير از شعار دفاع از حقوق زنان به گونۀ پروژه يى و تقريبا غيرعملى استفاده شده و ديگر مردم به اين چنين شعارها باور نمى کند. 

استاد ودير صافى، عوامل مختلف را در عدم توجه نامزدان در شعارها به حقوق زنان دخيل مى داند.

به گفته او يک تعداد نامزدان باور به حقوق زن ندارد، اما يک تعداد ديگر به دليلى حقوق زن را شامل شعارهاى شان نکرده اند که در گذشته استفاده هاى سؤتحت نام حقوق زنان شده است و ديگر کسى به اين چنين شعارها باور نمى کند.

موصوف علاوه کرد:«خانم هايى که از خارج آمده اند و خود را کانديد کرده اند،... اين ها از درد دل زن افغان چه خبر اند، اين ها همان شعارهايى را انتخاب کرده اند که راى مردم را بيشتر کسب کنند.»

پروين محمدى يک تن از نامزدان در مورد اين که چرا دفاع از حقوق زنان شامل شعارهاى انتخاباتى او نيست، گفت که در شعار از آن ياد نکرده است، اما در عمل براى دفاع از حقوق زنان کار مى کند.

شعارهاى متفرقه

يافته هاى پژواک نشان مى دهد که حدود ٤٦ درصد نامزدان شعارهاى متفاوت ديگر دارند.

دفاع از حقوق مردم، توجه به معارف، دفاع از حقوق مردم، اصلاحات، تغيير، پاسدراى از آراى مردم، خدمت به مردم، امانتدارى، دادن راى به اهل آن، تخصص، کسب اعتماد مردم، دفاع از استقلال، نظارت از کارکرد حکومت، حمايت از مظلومان، فقرزدايى، جبران فرصت هاى از دست رفته، تعهد به منافع ملى، بازسازى و غيره شامل شعارهاى نامزدان مى باشند.   

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement