خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

بلخی: عدم آگاهی دختران از عادت ماهوار باعث دوری آنان از مکاتب شده است

بلخی: عدم آگاهی دختران از عادت ماهوار باعث دوری آنان از مکاتب شده است

Oct 30, 2018 - 16:20

کابل(پژواک، ۸ عقرب ۹۷): وزارت معارف افغانستان به همکاری صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، برای نخستین بار بستۀ معلوماتی راغرض آگاهی دختران از عادت ماهوار و رعایت حفظ الصحه از سوی دختران، منتشر کرد.

محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، امروز در مراسم معرفی اولین رهنمود حفظ الصحه دختران در افغانستان، گفت که این بستۀ معلوماتی حاوی نکات مهم و ارزشمند در رابطه به آغاز دوره قاعده گی و رعایت حفظ الصحه از سوی دختران نوجوان می باشد.

موصوف افزود که ارایه مطالب در این بستۀ معلوماتی با استفاده از تصاویر همخوان با زنده گی مردم در سطح شهر و قریه ها به زبان ساده نگاشته شده است که دختران نوجوان در مکاتب و خارج از آن می توانند، استفاده کنند.

به گفته او، ھدف اصلی این راھنما ،درهم شکستن پیروی از سنت های حاکم در جامعه می باشد که مانع رفتن دختران به مکاتب شده است.

وی گفت، در حالی که قاعدگی یک پدیدۀ بیولوژیک و طبیعی است، تحقیقات اولیه صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (یونیسف) در زمینه مدیریت حفظ الصحۀ قاعدگی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که کمبود آگاھی و امکانات یکی از دلایل اصلی است که اکثر دختران در زمان عادت ماھوار به مکتب حاضر نمی شوند و بعضی اوقات باعث انفکاک از مکتب می گردد.

سرپرست وزارت معارف با تاکید افزود، برای این که  دختران بتوانند عادت ماھوار خود را با وقار و به شکل صحی مدیریت کنند، اطلاعات دقیق و به موقع و ھمچنین امکانات مناسب ضروری است.

بلخی گفت که بنابرین دخالت معلمان و مادران در افزایش آگاھی و افزایش آموزش در مورد حفظ الحصه قاعدگی، کلید بھبود حفاظت و کاھش میزان انفکاک از مکاتب در میان دختران است.

وی تصریح نمود: «دختران حق قطعی برای تحصیل دارند که اگر آنان به علت نداشتن لوازم صحی یا تشناب ھای پاک و مخصوص نتوانند به دروس حاضر شوند، این حق را از دست می دھند و حکومت ھا باید اطمینان حاصل کنند که ھر مکتب دارای آب پاک، تشناب ھای مناسب و صحی است.»

وی علاوه کرد که امکانات بھتر در مکاتب نه تنھا به تعھد جھانی برای دسترسی جھان به آب پاک کمک می کند، بلکه برای دستیابی به اھداف توسعه پایدار در رابطه با آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی، سلامت و تندرستی نیز ضروری است.

رولا غنی خانم رییس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که توجه به حفظ الصحۀ شخصی و تغذیۀ مناسب در دوران نوجوانی برای رشد دختران مھم است و می تواند به جلوگیری ازعوارض و معلولیت ھای صحی کمک کند.

وی افزود: «دختران با حفظ الصحۀ خوب می توانند کنترول بیشتری بر بدن خود داشته، اعتماد به نفس خود را افزایش دھند و حضور خود را در مکاتب بھبود بخشند.»

به گفته او، مھمتر از ھمه، دختران سالم امروز مادران آینده کشور ھستند که از فرآیند مادرشدن محافظت می کنند و میزان مرگ و میر را در میان مادران جوان کاھش می دھد.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه نیز در این مراسم گفت که شواھد اخیر و یافته ھای کلیدی نشان می دھد که ۷۰ درصد دختران از ترس ناباروری در طول عادت ماھوار از استحمام خودداری می کنند، حدود ۲۹ درصد دخترانی که  عادت ماھوار داشتند، بعضی از روزھا به مکتب حاضر نمی شدند.

وی افزود که حدود۸۰ درصد دختران اجازه نداشتند که در جریان عادت ماھوار در مراسم اجتماعی، مانند عروسی و مراسم تشییع جنازه شرکت کنند، یا به زیارتگاه ھا بروند و ۵۰ درصد دختران تا زمان شروع اولین عادت ماھوار از این مسئله آگاھی نداشتند.

وزیر صحت عامه نیز از بسته های اگاهی دهی استقبال کرده، همکاری خود را با وزارت معارف و صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در عرصه آگاهی دختران و زنان در قرا و قصبات دور دست اعلام داشت.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement