خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

یک تاجر کندهار: اگر حکومت به دادم نرسد خودکشی می کنم

یک تاجر کندهار: اگر حکومت به دادم نرسد خودکشی می کنم

Oct 30, 2018 - 19:36

کابل (پژواک، ۸ عقرب ۹۷): یک تاجر کندهار(عبدالرازق)، بر احمدالله نازک نامزد ولسی جرگه اتهام وارد نموده که وی را اختطاف کرده بود و بخش اعظم دارایی او را به نام خود ثبت کرده؛ اما نازک این اتهامات را رد می کند.

حاجی عبدالرازق رییس (شرکت تجارتی تواضع رازقی) که چند روز پیش در مورد آتش زدن خود نیز هشدار داده بود، گفت که از ۲۵ سال گذشته بدینسو، با ۸۴ سهام دار داد و ستد تیل را آغاز کرد؛ اما در سال ۱۳۸۹ هشت موتر تیلر وی را سارقین از هلمند با خود بردند.

موصوف افزود که با این کار شرکت متضرر شد و سهام داران از وی خواستند تا سهم خود را از اسهام آنها مجزا سازند.

به قول وی، بعد از تقاضاى متذکره سهام داران؛ به هدایت مقام ولایت کندهار یک کمیسیون تجارتی توظیف شد و دارايی منقول و غیرمنقول شرکت، ۳۵۰ میلیون کلدار پاکستانی تثبیت گرديد؛ اما از این دارایی ۳۵ درصد موجود شد.

به گفته وی، کمیسیون فیصله کرد که نامبرده از دارایی ذکرشدۀ ۳۵ فیصد؛ ۳۰ درصد آن را برای ۸۴ سهام دار خود بپردازد و ۵ درصد متباقی به شرکت اختصاص داده شود، تا معاملات داد و ستدش را ذریعه آن انجام دهد.

موصوف گفت: "من گفتم که سه الی چهار روز برایم مهلت دهید تا دارایی و اجناسم را جمع آوری کنم، بعد از محاسبه، قرض هرکس را به تناسب معین آن خواهم پرداخت؛ چهار روز سپری نشده بود که عبدالنافع یکتن از معامله داران زورگویی کرد و ۲۴ تیلر را که دراکثر آن تانکرهای تیل نیز موجود بود، خودسرانه شب هنگام از سرايی که درکندهار متوقف بودند، مسلحانه به سرقت برد، که پس از مدت زمانى، هشت واسطه کهنه را کمیسیون دوباره آورد و ۱۶ واسطه دیگر را (نافع) غصب کرد که ارزش آن به ۱۵۲ میلیون افغانی بالغ می شود."

 موصوف همچنان گفت که افزون بر این، کمیسیون متذکره همه اموال را از وی قبض کرد و یک هيئت متشکل از احمدالله، گران آغا، گل جان و محمدآغا توظیف شد تا در خلال بیست روز ۳۵ درصد دارای منقول و غیرمنقول را جمع آوری  و مطابق فیصله، آن را تقسیم نماید.

عبدالرازق علاوه کرد: "روز دهم، چند سهام دار از طرف شب با رينجر وارد تیل فروشی می شوند، چوکیداران را بسته می کنند، موبایل ها را از نزد آنها می گیرند و در وسایط رينجرآنها را با خود برده؛ و شش عراده موتر مرا که ارزش آن به ۹ میلیون کلدار پاکستانی بالغ می شد، با خود برده... افراد متذکره را به ولسوالی سپین بولدک کندهار انتقال داده اند."

عبدالرازق ادعا کرد که سپس احمدالله نازک که سهم دارشرکت هم نیست، وی را اختطاف کرد، ۳۵ روز در منطقه لویه ویاله شهرکندهار، در زندان شخصی نگهداری نمود و سپس با وساطت موسفیدان رها شد.

احمدالله نازک که سال های قبل، منحیث ولسوال ولسوالی دند کندهار، رییس امنیت ملی هلمند و زابل اجرای وظیفه کرده است، اکنون از کندهار برای ولسی جرگه کاندید شده است.

عبدالرازق درمورد اینکه نازک، با شما چه مشکل داشت و چرا وی را اختطاف نموده است؟ گفت: "با من سهم دار نبود؛ اما موضوع چور و چپاول بود، وی گفت که صید آماده شکار است."

به قول وی، زمانیکه در اسارات نازک به سر می بردم، نامبرده در قریه روانی دند ولسوالی کندهار، ۳۰ جریب زمین و باغ های مرا غصب کرده و ۷ تیلر تانک ام را نیز با خود برده است.

نامبرده گفت که ارزش همه زمین و موترها ۱۱۴.۸ میلیون کلدار پاکستانی بالغ می شود.

موصوف مدعی شد که نازک و ۲۴ سهام دار شرکت تجارتی تواضع رازقی، به شمول وی از ۵۶ سهام دار ۳۵۰ میلیون کلدار را غصب کرده و با آن کار می کند.

به قول وی، کمیسیون توظیف شده و برخی سهام داران اسبق وی هم علیه ۲۴ تن یادشده عارض شده اند.

نامبرده اذعان کرد که به ارگان های عدلی وقضایی درکندهار، به شکل تحریری شاکی شد؛ از این جهت به عريضۀ وی رسیدگی صورت نگرفت که نازک، کارمندان محکمه و څارنوالی را تهدید نموده و آنها مجبور شدند تا دوسيه را به کابل ارسال کنند.

به قول وی، احمدالله نازک افراد مسلح غیرمسئول دارد و به واسطه همین افراد مسلح، مردم را تهدید می کند، که ۲۴ تن ذکرشده هم با نازک رفاقت دارند.

ریاست څارنوالی نظارت بر امور تحقیق ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، یک سند را که عنوانی لوی څارنوالی نگاشته، وانمود می سازد که محکمه تجارتی کندهار، به تاریخ ۱۸ حمل سال ۱۳۹۵، در رابطه به غصب و چپاول اموال، ۲۲ سهم دار عبدالرازق را دخیل دانسته و امر توقیف چهار تن را صادرکرده است؛ اما افراد متذکره با ضمانت رها شده اند.

اما وى گفت که این ضمانت جعلی است.

به اساس سند، دربین چهارتن، یکتن احمدالله فرزند محمد ابراهیم شامل است، به اسم احمدالله نازک پسر عبدالغنی کسی دراین سند موجود نیست.

در سند درج است که سپس محکمه استیناف کندهار، به ستره محکمه پیشنهاد کرد تا این قضیه به کابل محول شود؛ زیرا در زمره ۲۲ تن متذکره، چهارتن شان افراد با رسوخ اند و موضوع مصئونیت جانی هيئت قضایی نیز باید در نظرگرفته شود.

قرارسند، شورای عالی ستره محکمه، این دوسیه را به محکمه حوزه چهارم شهر کابل ارجاع نمود و برای تعقیب به څارنوالی زون شمال ارسال شد.

در سند تذکر به عمل آمده است که ریاست څارنوالی زون شمال، خلاف قانون دوسیه متذکره را به اتهام هشدار اختطاف، به اداره یادشده محول نموده است.

بر بیناد این سند، قضیه صبغه حقوقی داشته و بستگی به ورشکستگی عبدالرازق دارد، وصف جرمی درآن مطرح نیست و رسیدگی به موضوع چور وچپاول، از صلاحیت این اداره نیست.

عبدالرازق گفت که درکابل به لوی څارنوالی، څارنوالی استیناف زون شمال، محکمه دیوان جزایی حوزه چهارم شهرکابل و ستره محکمه عارض شده است؛ اما از ترس احمدالله نازک هیچ کس فیصله نکرده و نامبرده اکنون هم دفتر به دفتر مراجعه می کند.

به قول موصوف، نامبرده به کمیسیون شکایت های انتخاباتی عریضه کرد که اسم نازک را از فهرست نامزدان حذف نماید؛ اما این کار را نکردند و چند روز پیش مجبور شد که در ملاء رسانه ها خود را آتش بزند؛ اما کارمندان کمیسیون تعهد سپردند که شکایت های وی را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

نامبرده هشدار داد درصورتیکه ارگان های ذیربط مشکل وی را حل نسازد، نه تنها خودکشی می کند، بلکه اعضای خانوادۀ خود را هم به قتل خواهد رساند.

اما احمدالله نازک، این اتهامات را بی بنیاد و علیه خود توطئه عنوان کرد.

نازک به آژانس خبری پژواک گفت: "این موضوع به سال ۱۳۸۹ بر می گردد، این شخص برعکس از من مقروض است و ۴۳۰ هزار کلدار ازمن مدیون است، این موضوع به څارنوالی رفته و درمورد تحقیق صورت گرفته که آنها موارد اختطاف را یکسره رد کرده اند و آن را یک موضوع حقوقی محسوب نموده اند."

نامبرده در این خصوص، کاپی یک سند څارنوالی را نیز به پژواک سپرد.

نامبرده افزود که عبدالرازق همین اکنون در منزل وی (نازک) به سر می برد.

احمدالله نازک راجع به این قضیه گفت: "پسر کاکایم با عبدالرازق در کاروبار تیل سهیم بود، زمانیکه تیل فروشان که تعداد شان به ۸۴ تن می رسیدند، درسال ۱۳۸۹ ورشکسته شدند، برخی تاجران از من تقاضا کردند تا با پسرکاکایم کمک کنم، پسرکاکایم که ۹۰۰ هزار کلدار پاکستانی مقروض بود، قروض وی را پرداختم و در عوض، قرض های وی به من ارجاع شد که من باید آن را حصول کنم."

نامبرده در مورد ادعای عبدالرازق که گویا ۳۵ روز وی را اختطاف کرده بود، گفت آن زمان او ولسوال ولسوال دند بود، نه زندان شخصی داشت و نه هم به همچو یک کار نیاز داشت.

به قول وی، از اینکه نامبرده، از کندهار برای ولسی جرگه خود را نامزد کرده و نسبت به ديگران پیشتازاست، بدین جهت برخی حلقات درصدد بدنام کردن وی برخاسته اند.

موصوف که پنجشنبه گذشته (٣ عقرب) صحبت می کرد، گفت چون مطابق اصول برای کاندیدان کندهار دو روز دوره سکوت است و نمی توانند در رسانه ها ظاهرشوند، شماری حلقات از این فرصت بهره برداری می کنند و وی را بی مورد متهم می سازند.

وی گفت که بعد از انتخابات روز شنبه، در جریان یک نشست خبری، همه موارد را واضح می سازد و اعاده حیثیت خود را خواهد کرد.

نامبرده اظهارات عبدالرازق را نادرست عنوان کرد که گویا وی بعد از چند بار جلب، باز هم حاضر نشده است.

این درحالیست که کاپی های جلب ارگان های ذیربط برخی منابع واصله به پژواک، نشان می دهد که احمدالله نازک و دیگران جلب شده اند.

عبدالرازق می گوید که ارگان های کشفی، امنیتی، عدلی وقضای مختلف ۱۳ بار نازک را جلب کرده است.

نازک گفت که اسناد مربوط به این موضوع را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی تسلیم نموده، آنها در مورد تحقیق کرده اند؛ اما مواردي را دریافت نکرده اند که به اساس آن، وی از نامزدی اخراج شود.

پژواک راجع به شکایات عبدالرازق پیرامون موضوع متذکره، از علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی جویای معلومات شد؛ اما وی گفت: "ما درمورد اشخاص و افراد صحبت نمی کنیم، شما لطفاُ درمورد موضوعات و دیدگاه های کُلی کمیسیون شکایت های انتخاباتی بپرسید."

موصوف علاوه کرد که درکمیسیون شکایت های انتخاباتی، حدود ۱۲ هزارشکایت ثبت شده و وی نمی تواند در مورد هرکدام معلومات مختص ارائه نماید.

پژواک تلاش ورزید تا پیرامون اظهارات عبدالرازق و احمدالله نازک، اظهارات لوی څارنوالی را نیز با خود داشته باشد؛ اما به دریافت پاسخ موفق نشد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement