خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

شرکت کنندگان يک نشست، کميسيون حقوق بشررابه انحصار و قوم گرايى متهم کردند

شرکت کنندگان يک نشست، کميسيون حقوق بشررابه انحصار و قوم گرايى متهم کردند

Nov 14, 2018 - 16:11

 کابل (پژواک، ٢٣ عقرب ٩٧): اشتراک کننده گان يک نشست، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را به انحصار و قوم گرايى متهم مى کنند و مى گويند که حدود ٧٠ درصد افراد شامل فهرست واجدين شرايط عضويت اين کميسيون، مربوط به يک قوم مى باشند.

آنها خواستار لغو کميته اى مى باشند که اين فهرست را تهيه نموده و بر لغو اين فهرست نيز تاکيد دارند.

طبق ماده هفتم قانون کمیسیون حقوق بشر، این کمیسیون مرکب از ٩ عضو به شمول مرد و زن برای مدت پنج سال از طرف رئیس جمهور تعیین می شون  و رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس جمهور تعيین می گردد.

عبدالرحمن هوتک يک تن از کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که رييس جمهور کشور، حدود پنج ماه قبل به منظور تعيين اعضاى جديد اين کميسيون، فرمان ايجاد دو کميته کارى (کميته هفت نفرى متشکل از نهاد­هاى مدنى و کميته پنج نفرى متشکل از مقام هاى حکومت) را صادر کرد.

به اساس معلومات او، کميته هفت نفرى يادشده، از جمع ٣٩٠ تنى که براى احراز پست عضويت اين کميسيون درخواست نموده اند، ٨١ تن را واجد شرايط دانست و اين ٨١ تن را به کميته پنج نفرى يادشده معرفى کردند؛ تا اين کميته پنج نفرى از ميان ٨١ تن، ٩ تن را به عنوان اعضاى کميسيون برگزيند.  

اما او انتقاد نموده، گفت: «تا جايى که مه خبر دارم، از جمله ٨١ تن، ده تن پشتون، هفت تن تاجک، هفت تن ازبک و متباقى از قوم هزاره است. اين مسئله ما را نگران ساخته، در گذشته ديديم که اکثريت اعضاى کميسيون از يک قوم بودند و کميسيون مستقل حقوق بشر به يک کميسيون انحصارى مبدل شده است.»

وى خواهان لغو کميته هفت نفرى متشکل از نهادهاى جامعه مدنى و فهرست ٨١ نفرى شد و گفت نياز است که يک کميته ديگر از افراد اکادميک، نهاد­هاى مدنى و بى طرف تشکيل گردد و فهرست جديد واجدين شرايط که از تمام اقوام نمايندگى درست کند، تهيه شود. 

مولوى شهزاده شاهد عضو ولسى جرگه افغانستان نيز در اين نشست اشتراک داشت و گفت که ولسى جرگه نيز از انحصارى بودن کميسيون حقوق بشر نگران است و خواهان لغو کميتۀ يادشده هفت نفرى و فهرست تهيه شده ٨١ نفرى مى باشد.

به گفته او کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، يک نهاد خيلى مهم جلوگيرى از نقض حقوق بشر مى باشد؛ اما در اين کميسيون تعصب وجود دارد و منحصر به يک قوم مى باشد.

 وى افزود که بايد اين کميسيون از تعصب و انحصار پاک شود.

فضل من الله ممتاز يک تن از فعالان مدنى در نشست خبرى امروز گفت: «من کميسيون مستقل حقوق بشر نمى گويم، بلکه کميسيون سيما سمر مى گويم، بيش از هشتاد درصد اعضاى کميسيون از افراد مرتبط به گروه سيما سمر از يک قوم اند.»

موصوف نيز خواهان لغو ليست و کميته يادشده شد و گفت که بايد کميسيون از انحصار و تعصب بيرون آورده شود.

نجيب الله آزاد يک تن ديگر از فعالان مدنى نيز در اين نشست حضور داشت و اظهارات مشابه داشت.

او گفت: «در کجا اين عدالت است که از ٨١ تن انتخاب شده، اکثريت از قوم هزاره باشد  و اين نشان مى دهد که کميسيون در انحصار يک قوم خواهد بود.»

کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، در ١٦ جوزا ١٣٨١ خورشیدی بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مفاد توافقنامه بُن تاسیس شده است.

سيما سمر از همان زمان تا حال، به حيث رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان کار مى کند.

سمر، یک بار دیگر خواسته است تا جایگاه خود را در بین چهره های تازه مدافع حقوق بشری دریابد.

اما اشتراک کنندگان نشست امروز گفتند که بايد سيما سمر خودش اين کميسيون را رها کند و بگذارد تا فرد جوان و متخصص، سمت اين کميسيون را برعهده گيرد.

بلال صديقى سخنگوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سخنان نشست خبرى يادشده را رد کرد و گفت:«هيچ نوع تبعيض وجود ندارد، کميسيون مستقل حقوق بشر ٩ کميشنر دارد که از هر قوم در آن مى باشد و همه صلاحيت ها را دارند.»

موصوف در مورد فهرست تهيه شده ٨١ نفرى از سوى کميته موظف گفت که اين کميته مستقل است و کميسيون در کار آن هيچ نوع دخالت نداشته است. به گفته او کميته يادشده در اين مورد پاسخگو مى باشد.   

آژانس خبرى پژواک تلاش ورزيد تا نظر اين کميته را نيز در گزارش داشته باشد؛ اما تماس برقرار نگرديد. 

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement