خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

حامیان نامزدان کامیاب در بلخ دروازه کمیسیون انتخابات را بستند

حامیان نامزدان کامیاب در بلخ دروازه کمیسیون انتخابات را بستند

Jan 16, 2019 - 18:31

مزارشریف (پژواک، ۲۶جدی ۹۷): ده ها حامی نامزدان کامیاب در نتایج ابتدایی انتخابات، با مسدود کردن دروازه کمیسیون انتخابات در مزارشریف مرکز بلخ، روند شمارش مجدد آرای مشکوک را متوقف کردند.

رییس عمومی کمیسیون شکایات های انتخاباتی، دو هفته قبل بعد از اعتراضات گسترده نامزدان معترض که در فهرست ابتدایی کامیاب اعلان نشده بودند، به بلخ سفر نمود و به نامزدان معترض تعهد سپرد که آرای صندوق های مشکوک را دوباره شمارش می کنند.

 قرار بود که این روند، امروز(۲۶ جدی) آغاز شود؛ اما نامزدان کامیاب با بستن دروازه کمیسیون این روند را به تعویق انداختند.

نصرالله فرهنگ نماینده معترضین، به آژانس خبری پژواک گفت که درمورد شمارش دوباره آرا، کمیسیون و نامزدان ناکام هیچ نوع اسناد در اختیار ندارند، از این جهت اجازه نمی دهند تا این روند دوباره تکرار شود.

نامبرده علاوه کرد که کمیسیون شکایت های انتخاباتی، برای شمارش آرای مجدد ۶۰۳ صندوق، به کمیسیون انتخابات بلخ مکتوب گیسل داشته؛ اما دراین مکتوب دلیل و اسناد در خصوص شمارش دوباره آرا واضح نشده است.

به قول موصوف، کمیسیون رسیدگی به شکایات باید به عوض توافقنامه ذات البینی، به قانون انتخابات ارجحیت دهد.

فرهنگ درجریان اظهاراتش افزود که بر بنیاد قانون، صرف آرای صندوق هايی دوباره شمارش می شوند که درمورد آن اسناد مدلل وجود داشته باشد.

نامبرده گفت که آنها به هیچ کس اجازه نمیدهند تا آرای صندوق هايی را که درمورد آن هیچگونه شکایت ثبت نشده و اسناد قانونی نیز راجع به آن موجود نباشد، شمارش مجدد نمایمد.

موصوف افزود تا اقناع آنها دروازه کمیسیون انتخابات بلخ مسدود خواهد بود.

محمد سرور انوری نماینده عبدالحمید شریفی، نامزد کامیاب اعلان شده در نتایج ابتدایی، به پژواک گفت که نامزدان موفق نشده و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، بدون مشوره و اطلاع دهی به آنها، درمورد شمارش دوباره آرا توافق نموده اند، که برای آنها قابل قبول نیست.

موصوف گفت: ((اگر هرکس از کمیسیون خواستار شمارش دوباره آرا شود؛ باورکنید که نتایج آن تا قیامت اعلان نخواهد شد، نامزدانى که به فهرست ابتدایی راه نیافتند، کمیسیون را خاین عنوان میکنند؛ اما اگرکامیاب اعلان شوند همه چیز درست خواهد شد، مردم این وضعیت را تحمل کرده نمی توانند، باید نتایج نهایی اعلان شود.))

نامبرده افزود که نامزدان کامیاب نشده، باید جرئت اخلاقی نمایند و کسانی راکه راى  بدست آورده اند، منحیث نمایندگان مردم بپذیرند.

معترض مذکور همچنان گفت که شمارش آرای ۶۰۳ صندوق غیرقانونی است و آنها به کمیسیون اجازه این کار را نمی دهند.

حامیان نامزدان پیروز، با مسدود کردن دروازه کمیسیون انتخابات بلخ، قطعنامه اى را نیز پخش کردند که بدون موجودیت اسناد، شمارش دوباره آرا درآن غیرقانونی پنداشته شده است.

معترضین همچنان در قطعنامه گفتند که نامزدان ناکام بلخ، برای اخفاى ناکامی شان قصد دارند تا جنجال بیافرینند و روند ملی انتخابات را با تعویق مواجه سازند.

آنان از کمیسیون انتخابات خواستند تا از بازی با سرنوشت مردم منصرف شده و به اسرع وقت، نتایج نهایی را اعلان نمایند.

درعین حال عزت الله آرمان رییس کمیسیون انتخابات بلخ، به پژواک گفت که اعتراض مدنی حق هرکس است؛ اما آنها همه امور شان را در پرتو قوانین افغانستان انجام می دهند.

نامبرده افزود که اعتراضات نامزدان موفق و ناموفق برایش قابل احترام است؛ اما تلاش صورت میگیرد تا اجراآت طوری انجام شود که قناعت طرفین درآن حاصل شود.

موصوف در اظهاراتش اذعان کرد که بربنیاد قانون بعد ازاعلان نتایج، کمیسیون شکایت های انتخاباتى حق دارد تا از کمیسیون انتخابات خواستار شمارش مجدد آرای مراکزی شود که در باره آن شکایت ها ثبت شده باشد.

محمد عظیم بابر رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات بلخ نیز گفت که آنها مطابق قانون و  بربنیاد اعتراض نامزدان معترض، مصمم اند تا آرای صندوق های مشکوک را شمارش مجدد نمایند.

به قول موصوف، این روند در حال حاضر، به سبب اعتراض حامیان نامزدان کامیاب متوقف شده است.

موصوف علاوه کرد که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، اعتراضات طرفداران نامزدان کامیاب را بررسی میکند و سپس درمورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

دو روز پیش نیز شماری نامزدان ناکام بلخ در مزارشریف، طی اعتراضى از کمیسیون های انتخاباتی خواسته بودند که قبل از اعلان نتایج نهایی، آراى پاک را از ناپاک تفکیک نمایند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement