خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

شمارى دست فروشان شبرغان طورنمادین خود را به دارآویختند

شمارى دست فروشان شبرغان طورنمادین خود را به دارآویختند

Feb 21, 2019 - 15:41

شبرغان(پژواک،٢حوت٩٧) : شمارى ازدست فروشان شهرشبرغان با نمایش حرکت نمادین دراعتراض به عدم اجازۀ فعالیت آنها درداخل شهرشبرغان خود را در مقابل ساختمان ولایت به دارآویختند.

آنها این عمل را درپی اقدام ولایت مبنی برپاک کاری جاده ها از وجود دست فروشان داخل شهرعملی نمودند.

فقیرمحمد يکى ازاين دست فروشان که دراين حرکت نمادين شرکت داشت به پژواک گفت: ((از چهارماه به اینسو ما بی سرنوشت میگردیم و هیچ کسی نیست که به داد ما برسد.))

این مرد دستفروش در حالیکه احساساتی شده بود گفت " شهر، با مردم مزه میکنه،اینجا مسوولین سرچوکی نشستن و مردم غریب پایمالن ."

وى مى گويد که نسبت بیکاری ودربدری روزانه ده ها جوان اين ولايت راهى ایران و پاکستان مى شوند، اگر جوانان هر روز از وطن فرارکنند فردا ارگان های امنیتی از کجاسربازگیری میکنند.

وی خاطرنشان ساخت، اگر مسوولین در رابطه به ادامۀ فعالیت دست فروشان در جاده عقب ولایت تصمیم نگیرند آنها ناگزيرند به واقعيت خود را به داربزنند.

صالح محمد معترض دیگرهمچنان به پژواک گفت که این تصمیم مسوولین محلى اين ولايت یک لکه ننگ است که مردم فقیررا برای کارو غریبی نمی گذارند.

اين معترض مدعى است که برخى مالکان مارکيت های داخل شهر درهمکارى بامسوولين محلى میخواهند تا فعاليت دست فروشان راجبری ازسطح شهرکم سازند تا بتوانند بيشترسود جويى کنند .

اما فریدون " انیق " سخنگوی والی ولایت جوزجان میگوید ، مارکیت های که درشهرشبرغان ساخته شده همه ملکیت شهرداری است .

وی افزود که هدف از ساخت این مارکیت ها،جلوگيرى ازازدحام دست فروشان داخل شهر وبازبودن جاده ها بروى ترافيک مى باشد .

درعين حال سخنگوى والى جوزجان گفت که پاک کاری جاده های عقب ولایت و شهرداری برمبنای تفاهم با دستفروشان و سایر اصناف شهرعملی شده است که آنها پس ازجمع آوری از جاده ها درمکان های مشخص که قبلا درنظرگرفته شده بود انتقال داده شدند.

به قول انیق، موجودیت دست فروشان درداخل جاده ها سبب ميگردد که ترافیک به روی وسایط و مردم مختل گردد که اکنون این معضل وجود ندارد.

جاوید از باشنده های شهرشبرغان به پژواک گفت، دست فروشان نباید نظم شهری را برهم زنند و برای عابرین در جاده ها مشکل خلق کنند.

این مرد اضافه کرد: ((برای آنها جای مشخص شده ولی آنها سهل انگاری میکنند و نمیخواهند که به این مکان بروند.))

او ضمن اشاره به جاده های داخل شهرگفت، اکنون ساحه دید بازاست وهرکسی راحت میتواند از یک منطقه به منطقه دیگر عبور و مرور کند در حالیکه قبلا چنین امر ممکن نبود.

وی اعتراض دست فروشان را با دستور کار شهرداری در تضاد بیان میکند و از آنها میخواهد که قانون شکنی نکنند و بگذارند که نظم شهرپا برجا باقی بماند.

این در حالیست که دست فروشان بیست روز قبل نیز ضمن برگزاری اجتماع اعتراض آمیز از مسوولین خواسته بودند که برای کاروغریبی آنها اجازه فعالیت بداخل جاده های شهررا دهند اما مسوولین این درخواست دستفروشان را نپذیرفته بود.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement