خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

یک مقام محلی کنر در قطع جنگلات دست دارد

یک مقام محلی کنر در قطع جنگلات دست دارد

Apr 04, 2019 - 16:20

اسعدآباد (پژواک، ١٥حمل ۹۸): آژانس خبری پژواک، اسنادی را به دست آورده است که دست داشتن یک مقام محلی کنر را در قطع جنگلات این ولایت، ثابت مى سازد.

در اسناد، واضح شده است که داکتر سید محمد رئيس مخابرات این ولایت، در ولسوالی نرنگ با شماری از افراد مسلح غیرمسئول همدست شده و درختان درۀ بادیل را قطع میکند.

هر چند که موصوف، بر اساس یک مکتوب ولایت به څارنوالی معرفی شده؛ اما با گذشت چند ماه تا هنوز در مورد وی هیچ اقدامى صورت نگرفته است.

اسناد به دست آمدۀ پژواک

بر اساس یک سند که آژانس خبری پژواک به دست آورده؛ مقام ولسوالی نرنگ ولایت کنر، به تاریخ ٩ ماه ثور سال گذشته به ریاست های زراعت، امنیت ملی و قوماندانی امنیۀ ولایت کنر، یک مکتوب و لیست اشخاصى را که در قطع جنگلات دست داشتند، ارسال کرده و در آن نوشته شده است که قطع جنگلات بادیل از سوی سران قریۀ هدوال، به طور بی رحمانه ادامه دارد و باید جلو آن گرفته شود؛ در این مکتوب نام داکتر سید محمد رئیس مخابرات ولایت کنر نیز ذکر شده است.

بعد از مکتوب متذکره، مکتوب دیگرى از ریاست زراعت به مقام ولایت کنر گسیل شده و در آن تذکر به عمل آمده که قطع جنگلات ادامه دارد و باید جلو آن گرفته شود. در مکتوب یادشده، اسم رئيس مخابرات و پانزده فرد دیگر که به قطع جنگلات متهم اند ضمیمه شده است.

همچنان سند دیگرى که درخصوص قطع جنگلات، در اختیار پژواک قرار گرفته، یک عریضه طولانی باشندگان ولسوالی نرنگ میباشد که از سوی ساکنین آن ولسوالی، عنوان شوراهای روستایی ارسال شده و عریضۀ آنها از سوی شوراهای روستاها تایید شده است.

درعریضۀ متذکره، تذکر رفته که آنها از سال های مدیدی بدینسو، جنگل بزرگ منطقۀ بادیل را حفاظت نمود؛ اما اکنون زورمندان قریۀ هدوال بی رحمانه آن را قطع میکنند. در عریضه همچنان ادعا صورت گرفته که داکتر سیدمحمد رئيس مخابرات کنر، در راس  قطع کنندگان جنگلات قرار دارد، شوراهای هفت قریۀ ولسوالی نرنگ، در حاشیه عریضۀ شان نگاشته اند که رئيس مخابرات و همکاران وی، در قطع جنگلات دخیل اند و در عریضه، مهرها و امضاها نیز موجود است.

همچنان این عریضه، از سوی ولسوال نرنگ و رئيس شورای انکشافی تایید شده و ولایت خان رئيس شورای ولایتی کنر، عنوانی مقام ولایت نگاشته است که مشکل متذکره را وی نیز تایید میکند و در این عرصه، خواهان اقدام عملی می باشد.

عریضۀ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ سپس از سوی گل محمد بیدار معاون والی کنر، برای اجراآت قانونی به ریاست استیناف څارنوالی ارسال گرديده است.

سند دیگر دراین عرصه، استعلام ادارۀ مبارزه علیه جرایم جنایی کنر می باشد که از اداره امنیت ملی، در این خصوص معلومات خواسته شده و در پاسخ آن، نگاشته شده که جنگلات بادیل، از سوی ساکنین هدوال قطع میشود.

اهالی منطقه و شورای ولایتی

ساکنین درۀ بادیل ولسوالی نرنگ، شاکی اند که با وجود شکایات پی هم در خصوص مشکل متذکره که  به اداره ولایتی و ادارات ذیربط دیگر صورت گرفته؛ اما تاکنون هیچ اقدامى دراین راستا صورت نگرفته است.

آنها همچنان اذعان میکنند که مشکل یادشده، چند ماه پیش به څارنوالی استیناف کنر محول شده؛ اما در این عرصه نه کدام اقدامى صورت گرفته و نه هم کدام قطع کنندۀ جنگلات دستگیرشده است.

عبدالقادر ساپی یکتن از متنفذین قومی، به آژانس پژواک گفت که جنگل متذکره، به سرکردگی رئيس مخابرات از سوی برخی افراد مسلح قطع میشود، که از این جریان همه مسئولین ولایتی مطلع می باشند؛ اما سکوت اختیار نموده اند.

قاری نورالامین یکتن از متنفذین قومی گفت که در قطع جنگلات بادیل، دخیل بودن رئيس مخابرات و پانزده تن دیگر، از سوی ولسوالی، شورای ولایتی و ادارات دیگر محلی تایید شده؛ اما څارنوالی استیناف دراین عرصه سهل انگاری میکند و آنها را به عناوین مختلف فریب میدهند.

ولایت خان مشوانی رئيس شورای ولایتی کنر نیز میگوید که از اداره ولایتی، خواستار اقدام عاجل دراین راستا می باشد.

موصوف به پژواک گفت: "کسانیکه دراین موضوع دخالت دارد، باید بلادرنگ به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند."

فعالان مدنی ولایت متذکره میگویند که روند قطع جنگلات از گذشته ادامه دارد، ولی مسئولین برای توقف این پروسه تاکنون اقدامى نکرده اند.

مطیع الله شهاب یکتن از فعالان مدنی کنر، به پژواک گفت که موضوع قطع جنگلات بادیل، هشت ماه پیش به څارنوالی ارجاع شده، ولی درمورد اجراآت صورت نمی گیرد.

سهل انگاری اداره ولایتی

ریاست زراعت کنر؛ درعرصۀ جلوگیری از قطع جنگلات، اداره ولایتی را به غفلت متهم می نماید.

مسئولین مدیریت جنگلات ریاست متذکره میگویند که آنها از ابتدا در مورد قطع جنگلات بادیل، آگاهی داشتند و افراد دخیل در قطع جنگلات را شناسایی نموده اند.

مطیع الله صبور مدیرعمومی جنگلات کنر، به پژواک گفت که جنگل متذکره، از سوی زورمندان قریه هدوال قطع میشود، نام داکتر سید محمد رئيس مخابرات هم در زمرۀ قطع کنندگان جنگلات شامل است.

به اساس معلومات نامبرده، بخش اعظم جنگلات بادیل قطع شده و قرار تخمین، شايد ۱۲صد درخت نشتر در آن قطع شده باشد.

اقدامات څارنوالی استیناف کنر

با وجودی که مسئولین څارنوالی استیناف کنر میگویند که اتهام نامه رئيس مخابرات کنر ترتیب شده و در روزهای نزدیک، آن را به محکمه محول خواهند کرد؛ قابل ذکراست که دوسیه رئيس مخابرات، چندماه پیش به څارنوالی ارجاع شده است.

معاون والی کنر، دوسیه متذکره را به تاریخ ۱۲/۹/١٣٩٧ به څارنوالی گسیل داشته است. در ماده صدم قانون اجراآت جزایی نگاشته شده است که څارنوالی، باید قضیۀ مظنون جنحه را درخلال یکماه به محکمه راجع سازد؛ اما قضیه در جریان بیش از سه ماه، هنوزهم به محکمه محول نشده است.

عبدالحمید حیدری رئيس څارنوالی گفت که علیه رئيس مخابرات، اتهام نامه و صورت دعوا، هر دو ترتیب شده و در روزهای نزدیک به محکمه ارجاع خواهد نمود.

موصوف علاوه کرد که به اساس ماده ۱۴۹ قانون اجراآت جزایی، څارنوال حق دارد که قضیه مظنون جنحه را تا ۹۰ روز تمدید نماید.

گل محمد بیدار معاون والی کنر نیز میپذیرد که یک رئيس نیز در جمع قطع کنندگان جنگلات بادیل، شامل است که برای موترهای قاچاقبران، تیل و امکانات دیگر را فراهم میکند.

نامبرده افزود که څارنوالی، تحقیق در مورد دوسیۀ متذکره را به پایان رسانده و در جریان دو روز جهت فیصله، به محکمه محول خواهد شد.

نامبرده اطمینان سپرد که اداره ولایتی، منطقه را تحت تسلط خود درآورده، تمام راه های جنگلات مسدود شده و به هیچکس اجازۀ انتقال و قاچاق چوب داده نمی شود.

عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر گفت که اداره ولایتی، برای جلوگیری از قطع خودسرانۀ جنگلات یک طرح را ترتیب داده که توسط رئيس جمهور منظور شده و اکنون کار تطبیق آن جریان دارد.

سخنگوی والی افزود که این طرح؛ مشتمل بر ایجاد شوراهای مردمی غرض حفاظت از جنگلات،   ایجاد جنگلات جدید، توزیع نهال ها برای ساکنین حومۀ جنگلات و برخی مسایل دیگر میباشد.

واکنش رئيس مخابرات

سید محمد مددزی رئيس مخابرات کنر گفت که دو قوم برای تصاحب جنگلات با هم در خصومت قرار  دارند؛ نامبرده رئيس یک اداره و منسوب به یک قوم است، فلهذا قوم دیگر برای بدنام کردنش نام وی را نیز در فهرست متذکره درج نموده است.

موصوف افزود که به سبب ناامنی، بیش از ده سال به قریۀ خود نرفته و همه اتهامات وارده بر خود را رد میکند.

خسارات واردۀ تخمینی به جنگلات بادیل

تاجران چوب کنر میگویند که یک درخت چهارتراش در شهر اسعدآباد مرکز کنر، هشتاد هزار افغانی ارزش دارد که قرار محاسبه،  صرف جنگل قطع شدۀ بادیل طور تخمین به حدود صد میلیون افغانی بالغ میشود.

به اساس معلومات مدیریت جنگلات کنر، در بادیل حدود ۱۲ صد درخت کلان قطع شده است.

کارشناسان مسایل اقتصادی میگویند که جنگلات، دارایی عامۀ یک کشور محسوب میشود و نگهداری آن خیلی مهم است.

تاج محمد تمکین کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنتون گفت که عواید یک کشور؛ از بخش های زراعت، صنعت و خدمات حاصل میشود و جنگلات نیز بخش عمدۀ عواید را احتوا میکند.

به اساس ارقام رسمی، مساحت ولایت کنر، به ۴۸۲۵ کیلومتر مربع بالغ میشود، که ۶۵ فیصد مساحت متذکره، توسط جنگلات پوشیده شده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement