خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ژورنالیستان زن در غزنی از برخورد دوگانۀ مسئولین شکايت دارند

اجتماع

ارشيف

زنان

ارشيف

فيچرها

ارشيف

ژورنالیستان زن در غزنی از برخورد دوگانۀ مسئولین شکايت دارند

Apr 08, 2019 - 19:09

غزنی (پژواک، ۱۹حمل ۹۸): خبرنگاران زن در غزنی میگویند که در کنار برخورد تبعیض آمیز و عدم پرداخت معاش، با مشکلات متعدد دیگر مواجه اند.

غزنی، در قطار ولایت های ناامن کشور قرار دارد که سال پار، طالبان چند بار بر آن حملات گروهی کردند که ضمن عرصه های دیگر، رسانه ها نیز در آن متقبل خسارات جانی و مالی شدند.

قرار معلومات، در گذشته ۱۳ زن در رسانه های غزنی ایفای وظیفه میکردند، ولی اکنون اکثرشان ترک وظیفه نموده اند.

تبسم یکتن از خبرنگاران محلی در غزنی میگوید که از چند ماه بدینسو در یک رسانۀ محلی کار میکند؛ اما تاهنوز معاشاتش را دریافت نکرده است.

موصوف به آژانس خبری پژواک گفت: "معاشات چند ماه را گرفتم؛ اما اکنون متوقف نموده، می گفتند که به سبب نبود بودجه، معاش نیست؛ اما از اینکه به ژورنالیزم علاقه دارم، به وظیفه ام ادامه میدهم."

تبسم افزود که مشکلات خانوادگی نیز مانع کار وی شده، اقاربش به وی اجازه کار در رسانه ها را نمی دهند.

موصوف گفت: "اقاربم هر روز به مادرم گوش زد میکند که دخترت را از کار کردن در رسانه ممانعت کن؛ زیرا مردم بیگانه صدایش را میشنود، مادرم میگوید که از طعنه های مردم می شرمیم."

مژده نوری که در گذشته در تلویزیون ملی غزنی کار میکرد، اکنون ترک وظیفه نموده و می گوید که در برخی ادارات با خبرنگاران زن سلوک درست صورت نمیگیرد.

نامبرده افزود که در ولایت ناامن مانند غزنی؛ زنان جرئت کارکردن در رسانه ها را دارند؛ اما با روش دوگانه مسئولین مواجه میشوند و از انجام وظیفه دلسرد میگردند.

وی افزود: "نظر به خبرنگاران مرد، به خبرنگاران زن معاش کم تادیه میشود."

به قول خانم نوری، اتحادیه ایجادشده تحت نام خبرنگاران درکابل، تاکنون با آنها هیچگونه رابطه برقرار نکرده است.

خدیجه اشرفی مسئول کمیته خبرنگاران زن درغزنی گفت که خبرنگاران زن درغزنی، با مشکلات زیاد مواجه اند، از این جهت آنها نمی توانند، وظایف شان را طور درست به پیش ببرند.

موصوف به پژواک گفت: "ما معاش نداریم، در بست های رسمی موضوع جندر مراعات نمیشود، رسانه ها هرگاه خواسته باشد از وظیفه برکنارش میکند."

خانم اشرفی افزود که در غزنی برخی رسانه ها، به کارمند اناث شان معاش تادیه نمیکنند و یا معاش را که می پردازند به حدی کم است که مشکلات آنها با آن حل نمیشود.

به قول وی، در غزنی مشکل سنتی نیز موجود است که خبرنگاران زن از آن رنج میبرند و اقارب آنها نیز اجازه کارکردن در رسانه ها را برای آنها نمی دهند، ادارات ذیدخل باید در حل مشکلات خبرنگاران زن دست به کار شوند.

جمیل وقار مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در غزنی گفت که اداره آنها همواره تلاش ورزیده که ضمن مشکلات خبرنگاران ذکور، به مشکلات خبرنگاران زن نیز رسیدگی نماید.

موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که دراین اواخر، ضمن ولایت های دیگر در ولایت غزنی نیز شمار زیاد رسانه های شخصی با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و این قدر ظرفیت ندارند تا معاشات همه کارمندان را به یک وقت تادیه نمایند.

وقار گفت: "با وجودی ناامنی ها، این که خبرنگاران زنان در رسانه ها اجرای وظایف میکنند، این خود درعرصه رسانه ها یک دستاورد پنداشته میشود."

به قول وی، با همه ادارات ذیربط خبرنگاران گفتگو را آغاز نموده تا به مشکلات خبرنگاران زن در غزنی توجه مبذول نمایند.

رحمت الله مرجانخیل مسئول نشرات، یک رادیوی شخصی در غزنی میگوید که بعد از حمله برشهر، رسانه ها نیز با بحران شدید اقتصادی مواجه شده اند.

موصوف به آژانس پژواک گفت که درجریان حمله، خسارات مالی رامتقبل شدند و ضربه اقتصادی دیگر از درک نبود اعلانات تجارتی به آنها وارد شده است.

نامبرده گفت که وضعیت امنیتی غزنی درحال حاضر خوب نیست که به سبب آن، اکثر تاجران کارهای شان را دراین ولایت متوقف نموده اند.

موصوف افزود: "در گذشته اگر عواید بیرونی نبود، ولی اعلانات تجارتی بود، اکنون آن هم نیست؛ برای پرداخت مصرف برق درمانده ایم، معاشات مبلغ هنگفت میشود."

بشیرمحمدی رئيس اطلاعات و فرهنگ غزنی نیز مشکلات در برابر خبرنگاران زن در این ولایت را پذیرفته و گفت که مشکلات دراین اواخر افزایش یافته است.

نامبرده به پژواک گفت که عدم پرداخت معاشات به خبرنگاران زن، روش تبعیضی همرای آنان، وا داشتن آنها برای کار بیش از حد و یا استخدام نکردن شان در بست های رسمی، ازجمله مشکلات زنان خبرنگار درغزنی است.

به قول موصوف، برای رفع این مشکل، یک کمیته را ایجاد نموده تا با وزارت اطلاعات و فرهنگ یکجا به یک فیصلۀ درست نایل شوند.

محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که مقام ولایت در هر عرصه، کنار خبرنگاران ایستاده  و همیشه از خبرنگاران زن دستگیری نموده است.

به قول موصوف، بعد از حمله بر شهر غزنی، شماری رسانه های محلی خسارات مالی را متقبل شده اند.

نوری افزود که وضعیت امنیتی غزنی بهبود یافته و به مردم اطمینان سپرد که وظایف شان را بدون کدام ترس به پیش ببرند.

در غزنی نه تنها خبرنگاران زن در شرایط دشوار، وظایف شان را به پیش میبرند، بلکه خبرنگاران ذکور نیز با مشکلات مواجه اند و نهادهای زیرنام خبرنگاران در کابل، تاکنون در هیچ عرصه همرای آنها کمک نکرده است.

خانم فریده نیکزاد مسؤول اتحادیه ژورنالیستان زن درکابل نیز در مورد وضعیت جاری خبرنگاران زن در غزنی ابراز نگرانی کرد.

نامبرده به پژواک گفت که تحقیقات و نظارت ها را در این راستا آغاز نموده، با مسؤولین ذیربط گفتگو نموده تا از روش دوگانه با آنان اجتناب ورزند.

خانم نیکزاد افزود نماینده اى را که از سوی اتحادیه برای غزنی توظیف نموده اند، در آن از سوی برخی افراد تهدید شده بود و این موضوع را با کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در میان گذاشته است.

نامبرده افزود که دسترسی به معلومات آن قدر مشکل نیست، ولی برخورد دوگانه مشکلات را افزایش داده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement