خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

۱۷۶ قریه کندهار از پوشش صحی بی بهره اند

۱۷۶ قریه کندهار از پوشش صحی بی بهره اند

Apr 16, 2019 - 17:54

کندهار(پژواک، ۲۷حمل ۹۸): مسؤلین ریاست صحت عامه کندهارمیگویند که دراین ولایت، ۱۷۶ساحه و قریه را تثبیت نموده که باید تحت پوشش خدمات صحی قرار گیرند.

درساحات متذکره، از سه تا پنج صدهزار تن بودوباش دارند که تمام جمعیت آن به حدود ۶۰۰ هزار بالغ میشود.

اما مسؤلین میگویند که برای تحت پوشش قراردادن ساحات متذکره، به بودجه، امکانات و کمک های اداره های کمک کننده نیاز است.

داکترعبدالقیوم پخلا، رییس صحت عامه کندهار، به آژانس خبری پژواک گفت که ۷۵ درصد باشندگان این ولایت، برای دستیابی به تسهیلات صحی، یک ساعت و ۸۷ درصد ساکنین آن دو ساعت فاصله را می پیمایند.

نامبرده افزود که دراین ولایت، ۱۷۶ ساحه و قریه دورافتاده را تثبیت نموده که تحت پوشش خدمات صحی قرار ندارند.

به قول وی، در ساحه متذکره از ۲ الی ۵ صد هزار تن زندگی میکنند که تمام جمعیت آن به حدود ۶۰۰ هزار تن بالغ میشود.

موصوف علاوه میکند، از اینکه کندهار ساختار کوهستانی و مناطق وسیع دارد و جمعیت آن پراگنده زندگی میکنند، خدمات صحی سراسری به همه مناطق آن به بودجه و امکانات نیاز دارد.

اما موصوف میگوید، از اینکه به ساکنین منطقه خدمات اولیه صحی عرضه شود، ۳۷ دسته سیار صحی را برای انجام این کار توظیف نموده اند.

همچنان نامبرده یاددهانی کرد که در روزهای آینده، در ولسوالی های دور دست، ۲۰ مرکز صحی فرعی را ایجاد خواهد کرد.

پخلا همچنان خبر داد که در مناطق دور افتاده؛ تلف شدن مادران حین زایمان مشکل عمده است که خوشبختانه دراین آواخر ۵۰ درصد کاهش یافته است.

 نامبرده از برخی مشکلات دیگر نیز یاداوری نمود که در برابر سکتورخصوصی این ولایت قرار دارند.

وی گفت که کمبود بودجه و عدم به سر وقت رسیدن، تشکیل ناکافی، مراکز صحی اندک، نبود ساختمان های معیاری در برخی مراکزصحی، از مشکلات عمده درعرصه صحت اند.

موصوف همچنان گفت که نظر به جمعیت کندهار، عرضه خدمات صحی مشکل جدی است، زیرا به اساس آمار اداره مرکزی احصائیه، جمعیت این ولایت به ۱.۳ میلیون، ارقام ملل متحد ۱.۶ میلیون تن و به اساس آمار کمپاین پولیو، به ۲.۶ میلیون تن وانمود شده که هر سه رقم ذکر شده باهم تفاوت فاحش دارند.

به قول وی، آنها نظر به ارقام اداره مرکزی احصائیه امکانات را بدست می آورند که روی این ملحوظ نصف جمعیت کندهار از تسهیلات صحی بی بهره اند.

  پخلا میگوید که اکنون درکندهار، به کمک وزارت صحت عامه، ادارات کمک کننده و سکتور خصوصی، به شمول شفاخانه حوزوی میرویس ۲۱۵ مرکز صحی فعالیت دارند که مراکز اساسی، سیار، فرعی و دیگر در آن شامل اند.

به قول وی، ازجمع مراکز یادشده ۷۱ مرکز صحی، از سوی دولت و ۱۹ با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد شده اند.

داکتر روح الله مسؤول ولایتی سازمان جهانی صحت برای کندهار میگوید که ریاست صحت عامه و شرکای کاری اش تلاش میورزند تا دسترسی مردم، به خدمات اساسی صحی آسان شود.

وی می افزاید که آنها تلاش میورزند تا از همه امکانات استفاده کنند و به هر فرد خدمات صحی عادلانه برسد و هیچکس از پوشش صحی باقی نماند.

 اکثرباشندگان کندهار درحالی به خدمات صحی دسترسی ندارند که بیماران ولایت های همجوار نیز برای تداوی به این ولایت می آیند.

حاجی ظاهرجان رییس شورای ولسوالی شاه ولیکوت، به آژانس خبری پژواک گفت که خدمات صحی عرضه شونده کنونی برای باشندگان این ولسوالی بسنده نیست.

وی افزود که بسا بیماران ولسوالی، به سبب کمبود خدمات صحی ناگزیر به شهرکندهار میروند، درحالیکه اکثر ساکنین ولسوالی در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و توان رفتن به شهر را ندارند.

به قول وی، سرک منتهی به این ولسوالی خراب است و اکثر اوقات مریضان مناطق دور دست تا شهر نمی رسند و حتی زندگی شان را از دست میدهند.

 نامبرده تقاضا کرد که تعداد مراکز صحی باید در این ولسوالی افزایش یابد تا مردم دراین راستا از مشکلات رهایی یابند.

باشندگان ولسوالی های ريگستان و شورابک نیز میگویند که از سال های مدیدی بدینسو ضمن تسهیلات دیگر، از خدمات صحی بی بهره اند.

نجیب الله یکتن از باشندگان ولسوالی شورابک، به آژانس خبری پژواک گفت که به سطح ولسوالی حتی یک کلينیک هم فعال نیست، زیرا به سبب بیماری های عادی هم مردم زندگی شان را از دست میدهند.

موصوف افزود، به سبب نبود تسهیلات صحی، مردم بیماران عادی شان را جهت تداوی به آن سوی خط دیورند انتقال میدهند که در امتداد راه با مشکلات زیاد مواجه میشوند.

 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement