خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

مهاجرین برگشته به کندهار با مشکلات بی کاری و سرپناه مواجه اند

مهاجرین برگشته به کندهار با مشکلات بی کاری و سرپناه مواجه اند

Apr 22, 2019 - 19:30

کندهار(پژواک، ۲ ثور ۹۸): مسوولین میگویند که هر روز، طور اوسط ۱۰ – ۱۵ خانواده مهاجر افغان از پاکستان از طریق سپین بولدک، به کشور شان بر میگردند.

ازجانب دیگر مهاجرین عودت کننده به کشور، از نبود سرپناه و بی کاری رنج میکشند و بدون سازمان جهانی مهاجرین UNHCR، دولت هیچگونه کمک با آنها نکرده است.

دوست محمد نایاب رییس امور مهاجرین کندهار، به آژانس خبری پژواک گفت که روند برگشت مهاجرین افغان به کشور، بیشتر به روابط سیاسی میان دو کشور منوط است.

موصوف افزود، اگر اوضاع برای مهاجرین افغان در پاکستان بغرنج باشد، هر روز از ۶۰ تا ۷۰ خانواده مهاجر، از طریق سپین بولدک به کشور عودت میکنند ولی در صورتیکه حالت عادی باشد ۱۰ – ۱۵ خانواده برمی گردند.

به قول وی که وزارت های امور خارجه پاکستان و افغانستان فیصله کرده بودند که امسال از پاکستان ۵۰ هزار مهاجر که حدود ۸ هزار خانواده میشود، از طریق سپین بولدک و تورخم به کشور بر گردند.

اما موصوف میگوید که با تمدید یک ماه اسکان دیگر برای مهاجرین افغان، این روند تاکنون آغاز نشده است.

نایاب خبر داد که سال پار، ۳۵۰۰ خانواده مهاجر در پاکستان، از طریق سپین بولدک به کشور برگشتند.

نامبرده میگوید که ازاین جمع، خانواده های که اسناد قانونی بدست داشتند، از سوی اداره مهاجرین ملل متحد UNHCR همرای شان کمک صورت گرفت ولی کسانیکه فاقد اسناد قانونی بودند، سازمان جهانی مهاجرین همرای آنها مواد خوراکی را کمک نموده است.

اما نایاب یاددهانی کرد که ریاست امور مهاجرین مسؤولیت دارد تا برای عودت کنندگان سرپناه را فراهم نماید، اما تاکنون درکندهار این کار صورت نگرفته است.

برای ایجاد شهرک برای عودت کنندگان در ولسوالی های پنجوایی و دامان کندهار، زمین ها اختصاص داده شده است که کار نقشه کشی و امور مربوط دیگرش تا حدی زیاد به سر رسیده، ولی روند توزیع نمرات رهایشی درآن هنوز شروع نشده است.

نایاب گفت که روند توزیع نمرات رهایشی منتظر فرمان رییس جمهور می باشد.

به قول وی، درگذشته نمرات رهایشی برای عودت کنندگان ذریعه فرمان ۱۰۴ رییس جمهور توزیع میشد، اما اکنون به اساس فرمان ۳۰۵ توزیع میشود ولی این فرمان نیاز به تعدیل دارد.

موصوف میگوید که در فرمان تسجیل است که نهادهای جهانی ملل متحد نیز باید در کمیته توزیع زمین شمولیت داشته باشند، اما در برخی ولایت ها این نهاد وجود ندارند که از اثر آن تطبیق این فرمان به تعلیق درآمده است.

نامبرده میگوید که ریاست امور مهاجرین کندهار آماده است تا در ولسوالی پنجوایی ۱۰۷۶ نمره رهایشی را بر عودت کنندگان توزیع نماید.

همچنان نامبرده یاداوری کرد که صرف همین یک شهرک برای عودت کنندگان بسنده نیست، در ولسوالی دامان نیز برای عودت کنندگان ۶ هزار جریب زمین متخص شده  که بعد از دریافت حکم ریاست جمهوری، بر خانواده های مستحق توزیع خواهند شد.

موصوف معلومات داد، زمانیکه روند توزیع نمرات رهایشی شروع شود، برخی نهادی کمک کننده بین المللی تعهد سپرده برنامه تحت نام شیلتر را آغاز خواهند کرد و درعرصه اعمار منازل با عودت کنندگان کمک خواهند کرد.

افزون بر این، کندهار میزبان ۱۸۵ هزار بی جاشده داخلی نیز است.

نایاب دراین خصوص گفت که طی چندسال گذشته، به سبب جنگ ها و خشکسالی های اخیر، از برخی ولسوالی های این ولایت و ولایات همجوار، حدود ۱۸۵ هزار تن درشهرکندهار پناهنده شده اند.

نامبرده میگوید که ریاست ذیربط با همکاری نهادهای کمک کننده توانسته تا با خانواده های همچو پناهندگان، مواد خوراکی و غیرخوراکی و بعضاً کمک نقدی را انجام دهد.

اما این کمک ها در زندگی مردم تغییر وارد کرده نمی تواند، زیرا آنها از بی کاری و نبود سرپناه رنج می کشند.

مهاجرین که از پاکستان به کندهار برگشته میگویند که درجریان عودت، صرف سازمان جهانی مهاجرت UNHCR همرای آنها کمک نموده، ولی دولت هیچگونه کمک با آنها نکرده است.

محب الله یکتن از عودت کنندگان که با خانواده ده نفری اش، از شهرکویته ایالت بلوچستان پاکستان به کندهار برگشته و اکنون در مربوطات ناحیه نهم این شهر، در یک منزل کرایی به سر می برد.

نامبرده به آژانس خبری پژواک گفت، توقع داشت تا حین برگشت به کشور، حکومت زمین رهایشی را با وی کمک نماید، اما حکومت تاکنون، به عودت کنندگان که از هژده سال گذشته بدینسو به کشور برگشته اند، نمرات رهایشی توزیع نکرده است.

وی علاوه میکند که اکثر مهاجرین درپاکستان، از زندگی تلخ رنج میبرند و قصد عودت به کشور را دارند، ولی نبود سرپناه و بی کاری موانع عمده فرا راه آنان می باشد.

عودت کننده متذکره، از حکومت خواست تا برای آنها سرپناه و زمینه کار را فراهم نماید.

عبدالوهاب یکتن از برگشت کنندگان دیگر میگوید که چند ماه پیش، به کشور برگشته، ولی تاکنون موفق به دریافت کار نشده است و در منزل کرایی زندگی میکند.

به قول وی، چندبار به ریاست مهاجرین در شهرکندهار مراجعه نموده است، در آن جا صرف نام وی را ثبت کرد و تعهد مبهم درمورد توزیع زمین، از سوی اداره متذکره با وی صورت گرفت.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement