خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رئیس شورای ولایتی هرات متهم به زورگويى گرديد

رئیس شورای ولایتی هرات متهم به زورگويى گرديد

Apr 23, 2019 - 14:32

 هرات (پژواک ،٣ثور٩٨): شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، کامران علی زایی رئيس این شورا را به زورگویی، انجام کارهای غیرقانونی و مداخله در امور اداره‌های دولتی متهم می کنند؛ اما جانب مقابل اين ادعاها را کاملا رد مى کند.

نجیب الله مُحبی،داکترنوراحمد حیدری، عبدالرحمن مرادی و سرداربهادری، چهارتن از اعضای شورای ولایتی هرات؛ امروز در نشست خبری مدعی شدند که کامران علی زایی با محافظانش، بدون مشوره با اعضای این شورا و به گونۀ غیرقانونی، موترهای تاجران را درمسیر شاهراه ها توقف میدهند.

مداخلۀ آشکار رئيس شورای ولایتی در امور اداره‌های دولتی، انجام کار‌های شخصی با استفاده از صلاحیت های ریاست شورای ولایتی، اعمال خودسرانه، عدم مشوره گیری بخاطر فعالیت های نظارتی این شورا، از دیگر انتقادهای این شمار اعضای شورای ولایتی مى باشد.

داکتر نوراحمد حیدری عضوشورای ولایتی هرات، درنشست خبری امروز گفت که زورگویی وانجام کارهای غیرقانونی رئيس شورای ولایتی، از مدت ها به این طرف وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: "شورای ولایتی یک ادارۀ سالم و الگويی برحکومتداری خوب می باشد که هدف اصلی این شورا، مبارزه با فساد اداری و نظارت از این گونه موارد است."

موصوف ضمن اظهار نگرانى گفت: "متاسفانه برخورد سلیقه يى و شخصی رئيس شورای ولایتی که برخلاف طرزالعمل ها و بصورت غیر مشورتی با اعضای دیگر شورای ولایتی صورت می گیرد برنامه های شخصی، زورگویی ها و حتا مداخله در امورات اداره های دولتی از سوی ایشان صورت می گیرد که مورد تایید اعضای شورای ولایتی هرات نبوده واین اعمال شان، باعث خدشه دارشدن جایگاه شورای ولایتی شده است واعتماد مردم نسبت به این شورا کمتر شده است."

اين عضوشوراى ولايتى همچنان اظهار داشت که اعضای شورای ولایتی، نشست خبری امروز را اعتراض در برابر مداخلات کامران علی زایی در امورات ادارات دولتی خواند.

حیدری  درادامه صحبت هايش گفت: "ما از رئيس جمهور ، رئيس ارگانهای محل ، رئيس انسجام امور شوراهای محلی و از والی هرات خواهان رسیدگی جدی به امورات شورای ولایتی هستیم، و آرزوداريم حرف های اعضای شورای ولایتی را بشنوند وبه این مشکلات رسیدگی کنند."

دکترحيدرى ، برگزارنشدن جلسات این شورا، برخورد نا درست گارد های کامران علیزایی با موکلین ، زورگویی درامور اداره هاى شاروالی و ترافیک از سوی رئيس این شورا از جمله چالشهای اعضای شورای ولایتی هرات میداند.

سردار بهادری یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی هرات، همچنان رئيس اين شورا را به عملکرد خلاف قانون متهم کرد و گفت که رئيس شورای ولایتی خلاف قانون بدون اینکه موضوع به جلسه این شورا فیصله شود، به انجام برخى کارمبادرت مى ورزد.

وى افزود: "من رئيس کمیته مشورتی هستم، یک سال میشود که رئيس شورای ولایتی هیچ مشوره اى به امورات نظارتی با ما نداشته خودسرانه همراه گاردها ، برادران واعضای فامیل خود میرود موتر های مردم را توقف می دهد، مستقل استعلام به ادارات می دهد، هیچ مشوره اى با اعضای شورای ولایتی نداشته وندارد . "

او همچنان تاکید نمود که اگر به اعتراضات شان ازسوی دولت توجه صورت نگیرد، اعتراض شانرا گسترده تر ادامه خواهند داد.

این شمار اعضای شورای ولایتی، انجام کارهای رئيس این شورا را خلاف قوانین شورای ولایتی میدانند و از ادارۀ ارگان‌های محل ووالی هرات میخواهند تا جلواین خودسری های آقای علیزایی را بگیرند.

اما کامران علیزایی رئيس شورای ولایتی هرات، اتهامات علیه خودش را بی بنیاد میداند و می گوید، این شمار ازاعضای شورای ولایتی، بیشتر روزها در این شورا حاضر نیستند.

علیزایی شماری از اعضای این شورا را متهم به فرار درآمد گمرکات، دزدی و ورود کالاهای قاچاقی و بدون محصول گمرکی به داخل هرات می کند و می گوید بخاطریکه او جلو ورود موترهای غیرقانونی اعضای این شورا را گرفته، اکنون دربرابرش ایستاده اند.

وی همچنان تاکید دارد که اسنادی از ورود چند موتر کالاهای تجارتی بدون محصول گمرکی را، به دست دارد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement