خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"پنجهزار مقام دولتى دارايى هاى شان را ثبت نکرده اند"

"پنجهزار مقام دولتى دارايى هاى شان را ثبت نکرده اند"

Jun 17, 2019 - 16:18

کابل (پژواک،۲۷جوزا ۹۸): ادارۀ ثبت و بررسی دارایی هاى مقام هاى عالیرتبه دولتی، در حالى به اقدامات جدى در اداى مسئوليت خود تاکيد مى کند که به گفتۀ برخى آگاهان امور، اين اداره بايد به دليل عدم موثريت آن لغو شود.

ادارۀ يادشده، در سال ١٣٨٨ به هدف جلوگيرى از فساد مالى از طريق ثبت داراى هايى مقام هاى بلندرتبۀ دولتى ايجاد شده است.

به اساس معلومات عبدالودود بشریار رییس اين اداره، اعضاى شوراى ملى و تمام مقام هاى رتبه اول و بلندتر از آن بايد دارايى هاى شان را ثبت کنند.

او گفت که دارايى هاى اين مقام ها در جريان کار و زمانى که وظيفه را ترک مى کنند، بررسى مى شود.

موصوف افزود اين مقام ها در صورتى که حين انجام وظيفه سرمايه بيشتر از عايد شان را به دست آورده باشند، به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى مى شوند.

بشريار به آژانس خبری پژواک گفت که از زمان تاسیس اين اداره تا حال، در حالى حدود ۱۷ هزار تن از مقام هاى بلندرتبه دولتی دارایی ها شانرا در اين ادراه ثبت کرده اند که ٢٢ هزار تن واجد شرايط ثبت داراى ها مى باشند.

وی هدف از ثبت دارایی های مقامات دولتی را از جمله تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در راستای مبارزه بافساد خوانده گفت: « آن عده از مقام هايى که از ثبت دارایی های شان خودداری می کنند، سفرهای خارجی و معاش شان به تعلیق در خواهد آمد.»

او نامى از کسانى را که دارايى هاى شان را ثبت نکرده نگرفت؛ اما افزود در صورتی که مقامات دارایی ها شانرا ثبت نکنند، نام های شان با رسانه ها شریک می شود.

موصوف گفت که ثبت دارايی های مقامات جدی گرفته شده و هیچ مقام دولتی از این امر استثنی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی که تا حال با چه تعداد از مقام ها به اساس ثبت دارايى ها محاسبه شده؟ گفت: «دارایی های ۵۰۰ مقام دولتی تحت بررسی این اداره قرار دارد و در صورتی که تخلف دیده شود، متخلفین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شود، تاکنون معاش چند مقام دولتی به دلیل تخلف به تعلیق در آمده است.»

بشریار دراين مورد از دادن جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت که بعد از ختم بررسی های این نهاد، تمام جزییات را با رسانه ها شریک می کند.

اما برخى آگاهان امور، اين اداره را موثر نمى دانند و خواستار لغو آن مى باشند.

داکتر رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، ضمن انتقاد بر کارکرد این اداره، گفت که این اداره با وجودی که سرمایه هاى شماری از مقام ها «بی حد افزایش یافته است»، نتوانسته از مقام هايى که سرمایه های زياد را به دست آورده اند، بازجویی کند.

وی خواستار لغو این اداره شد و گفت: «این اداره پول بیت المال را حیف و میل کرده و باید لغو و مصارف آن اداره به فقرا توزیع شود.»

بشردوست همچنان مدعى شد که اکثریت مقام ها در خانه پُری فورم های ثبت دارایی های شان تقلب نموده و دارایی اصلی شان را ثبت نکرده اند.

او ادعا نمود: «از میان وکلا (اعضاى ولسى جرگه) در دور گذشته تنها من و بکتاش سیاوش، دارایی هاى خود را ثبت کرده بودیم، دیگران ثبت نکردند.»

اما شکيبا هاشمى نماينده مردم کندهار در دور گذشته ولسى جرگه گفت که او زمانى که نامزد ولسى جرگه شده بود، دارايى خود را ثبت کرده بود.

او نيز افزود که اکثريت اعضاى دور گذشته ولسى جرگه، دارايى هاى شان را ثبت نکرده بودند.

به گفتۀ  خانم هاشمى، سال گذشته شمارى محدود وکلا زمانى دارايى هاى شان را ثبت کردند که رييس جمهور فرمان قطع معاش و امتيازات وکلا در صورت ثبت نکردن دارايى ها را، صادر کرد.

اما او افزود که با صدور اين فرمان نيز معاش و امتيازات هيچ وکيلى قطع نشد.

شکيبا هاشمى نيز اداره ثبت دارايى ها را ناکارا خواند و گفت اين اداره با هيچ متخلف تصفيه حساب نکرده است.

همچنان خلیل احمد شنکر استاد پوهنتون کابل نیز این اداره را به کم کاری و گرفتن دهن جوال با مقام ها متهم ساخت و گفت که این اداره از بدو تاسیس تا کنون هیچ نوع دستاورد نداشته است.

وی افزود: «مقام هایی وجود دارد که با بایسکل آمدند؛ اما با موترهای لندکروزر رفتند، کی ها از آنها پرسان کرد؛ وقتی که این اداره توانایی بررسی دارایی های باد آورده مقام ها را ندارد، باید لغو شود.»

او بدون ارایه جزییات گفت که شماری از اداره ها که در راستای مبارزه با فساد کار می کنند، به مرجع ترویج کننده فساد اداری مبدل شده اند. وى در اين مورد نام کدام اداره را نگرفت.

شنکر افزود: «بعضی مقام ها به دلیلی نمی خواهند دارایی های شان را ثبت کنند، که با استفاده از این معلومات تهدید می شوند.»

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement