خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"دو هزار جوان ولسوالی جاجی ميدان در صفوف نيروهای امنيتی کشته شده اند"

"دو هزار جوان ولسوالی جاجی ميدان در صفوف نيروهای امنيتی کشته شده اند"

Jun 25, 2019 - 15:02

شهرخوست (پژواک، ۴سرطان ۹۸): به قول باشندگان محلی خوست، طی ١٨ سال گذشته، رقم زنان  ولسوالی جاجی ميدان که شوهران و فرزندان شان را از دست داده اند، به حدود يکهزار تن بالغ می شوند.

قرارمعلومات مسئولين محلی و متنفذين قومی ولسوالی جاجی ميدان، طی ١٨ سال گذشته از اثرجنگ ها، بيش از دو هزار جوان که زيادترشان سرباز بودند، کشته شده اند.

به قول آنان، افراد کشته شده، در ارگان های مختلف امنيتی کشور اجرای وظايف می کردند.

آنها علاوه کردند که بيوه ها و زنانى که پسران شان را از دست داده و بی سرپرست اند، از روی اجبار تگدی می کنند.

آنها گفتند که فرزندان و شوهران شان را در دفاع از حکومت و خاک از دست داده اند؛ اما در مقابل حکومت ازآنان هيچ دلجويی نکرده و زندگی رنجبار را سپری می کنند.

بس بی بی (نام مستعار) در زمره بيوه ها و زنانى که پسران شان را در جنگ ها از دست داده اند شامل است، که پسرجوانش  در صفوف نيروهای امنيتی کشته شده است.

بس بی بی، به آژانس خبری پژواک گفت که پسر دومش هفت سال دارد و اکنون سرپرستی خانواده به دوش وی است.

موصوف گفت: "اين وطن ما است با متحمل شدن قربانی بيشتر از آن دفاع خواهيم کرد. اطفال خردسال برايم مانده، دولت بايد برای پرورش درست آنها بامن کمک نمايد."

گلداره(نام مستعار) ۶۳ ساله که يگانه پسر جوانش درصفوف نيروهای امنيتی کشته شده، بيوه پسرش و سه دختر خردسال از وی به جا مانده است.

موصوف، به آژانس پژواک گفت اگر پسران ديگر می داشتم، آنها  را نيز در دفاع از کشور فدا می کردم.

نامبرده ازحکومت گلايه کرد که تاکنون جهت کمک به سراغ آنها نيامده است.

وی علاو کرد: "اگر پسران ديگر می داشتم، آنها را نيز برای دفاع ازکشور فدا می کردم؛ زيرا کشور را به کس تسليم کرده نمی توانيم، شوهرم نيز به جان نثاری حاضراست، ازحکومت تقاضا داريم، نهايت غريب استيم، والله پول برای تداوی بيمار هم درخانه موجود نيست."

در اين ولسوالی دورافتاده و سرحدی، نظير وی صدها بيوه و زنانى که پسران شان درجنگ ها کشته شده اند، وجود دارد که هرکدام، داستان جداگانه از زندگى شان را دارند.

سران قومی و ريش سفيدان ولسوالی جاجی ميدان نيز درمورد مبهم بودن سرنوشت اين بيوه ها و زنانى که پسران شان کشته شده اند، رنج می برند.

به قول آنها، نسبت به ولسوالی های ديگر خوست، باشندگان اين ولسوالی بيشتر در صفوف نيروهای امنيتی ايفاى وظيفه می کنند و از اين رو آنها زيادترمتحمل قربانی شده اند.

به اساس برخی آمار، حدود پنج هزار جوان اين ولسوالی، درولايات مختلف درصفوف نيروهای امنيتی اجرای وظايف می کنند.

حضرت خان يکتن از باشندگان محلی، به پژواک گفت: "از شهدا بيوه ها و يتيم ها بجا مانده اند، سرپرست ندارند و با مشکلات متعدد مواجه اند، حتی قابل تذکرنيست؛ يعنی در برخی موارد بيوه های آنان فروخته شده و اطفال ازنعمت مادر محروم گرديده اند، حکومت بايد وضعيت آنها را از نزديک مشاهده کند."

گل جان يکتن از باشندگان ديگر اين ولسوالی نيز از حکومت گلايه کرد و گفت طوريکه لازم است، دولت با خانواده های قربانيان هيچ کمک نکرده است.

موصوف افزود: "اين ولسوالی تقريباً ۲۵۰۰ تن شهيد داده، درميان آنها شهيدانی نيز وجود دارند که سرپرست ديگر ندارند، بيوه ها و يتيم ها به جا مانده؛ اما از دولت تقاضا داريم تا همراۀ اين بيوه ها و يتيم ها کمک نمايد؛ زيرا سرپرست ندارند."

درعين حال آغاجان توکلی ولسوال جاجی ميدان نيز تاييد کرد که طی ١٨ سال گذشته، خدماتى که بايد از سوی دولت به ساکنين اين ولسوالی عرضه مى شد، انجام نشده است.

اما موصوف ابراز اميدواری کرد که دراين عرصه، پيشرفت های تدريجی صورت خواهد گرفت.

 آغاجان علاوه کرد: "اهالی جاجی ميدان جانفشانی می کنند، مردم تقاضا دارند که با متحمل شدن همچو قربانی هاى زياد، بايد کار بيشتر برای ما صورت می گرفت؛ اما بدبختانه که انجام نشده، انشاءالله دولت ما آهسته آهسته درحال پيشرفت است و دولت درحال تقويه شدن است."

ازجانب ديگر، طالب منگل سخنگوی والی خوست، به آژانس خبری پژواک گفت که درسال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ولسوالی جاجی ميدان، از ناحيه تطبيق پروژه ها در راس قرار داشت.

اما موصوف علاوه کرد که مقام ولايت، تمام مشکلات آنها را جمع آوری نموده و برای حل آن، روی يک پلان ويژه کار می کند.

منگل علاوه کرد: "رهبری مقام ولايت به اين ولسوالی سفر نمود و آنجا درمورد زراعت، صحت، معارف و بخش های ديگر، با مردم جر و بحث کرده و وضعيت را از نزديک مشاهده نمود. در سال جاری و آينده، به بخش انکشافی اين ولسوالی توجه بيشتر معطوف خواهد شد، اداره ولايتی به انکشاف متوازن معتهد است."

گرچه مسئولين در جريان گفتگوها با رسانه ها تعهد سپرده اند؛ اما از سخنان باشندگان ولسوالی جاجی ميدان، استنباط می شود که هيچ تعهد سپرده شده با آنها، تاکنون عملی نشده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement