خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"دسترسی کودکان عودت کننده، به آموزش بهبود و درآمد عودت کننده گان کاهش يافته است"

"دسترسی کودکان عودت کننده، به آموزش بهبود و درآمد عودت کننده گان کاهش يافته است"

Jul 03, 2019 - 16:24

کابل (پژواک ،۱۲سرطان ۹۸): يک نظرسنجى نشان مى دهد که دسترسی کودکان عودت کننده، به آموزش و سایر خدمات، بهبود و استفاده از آنان در کار کاهش یافته؛ اما در کنار برخى مشکلات ديگر، درآمد عودت کننده گان کاهش يافته است. 

به اساس معلومات وزارت مهاجرين و عودت کننده گان کشور، این نظرسنجی از سوی کميشنرى عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، به هدف جمع آوری معلومات واقعی برای درک بهتر و تحلیل و تجزیه شرایط زندگی عودت کنندگان افغان طی دو سال گذشته، بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ و جوامع میزبان آنها انجام شده و تقریبا ١٤٥٠٠ تن در این نظرسنجی که بین نوامبر ۲۰۱۸ تا آپریل ۲۰۱۹ انجام شد شرکت نموده اند.

نظرسنجی نشان می دهد که دسترسی پسران و دختران به آموزش و پرورش و سایرخدمات، پس از بازگشت به جایگاه اصلی زندگی شان بهبود یافته و استفاده از کودکان برای کار کاهش یافته است.

یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که حدود ۶۱ درصد از پسران و ۳۶ درصد دختران که در سال ۲۰۱۸ به افغانستان بازگشته اند، در مقایسه با ۵۵ درصد از کودکان پسر و ۳۰ درصد دختران درسال ۲۰۱۷، درحال حاضر در مکاتب مصروف درس هستند.

منبع نوشته است که تنها ۵ درصد از عودت کنندگان درسال ۲۰۱۸، به کار کودکان (به عنوان وسیله امرار معیشت و مکانیزم مقابله، در مقایسه با ۱۶درصد سال گذشته)، اتکا نموده اند.

در نظر سنجی تذکر داده شده است  که دسترسی به مراقبت های صحی، اندکی بهبود یافته است؛ چون ۲۷ درصد ازعودت کنندگان ۲۰۱۸ قادر به دسترسی به مراقبت های صحی نبودند؛ درحالیکه درسال ۲۰۱۷ میزان عدم دسترسی آنها به ٣١ درصد می رسید. دسترسی به آب آشامیدنی و مدارک مدنی همچنان به سطع گذشته باقی مانده است.

منبع خاطر نشان ساخته است که فقدان مسکن، شغل، درآمد، امنیت غذایی، مراقبت های صحی و معیشت، به عنوان موانع اصلی ادغام مجدد پایدار عودت کنندگان و سایرافغان های بیجاشده می باشد.

به اساس نظرسنجى، این عوامل نیز سبب افزایش جمعیت درحال حرکت گردیده و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ تمایل عودت کنندگان سال ۲۰۱۸، نسبت به زندگی شان در مناطق اصلی شان کمتر می باشد؛ در حالیکه تصورات از بهبود امنیت در میان عودت کنندگان و بیجا شدگان که ممکن منجر به کاهش جمعیت در حال حرکت گردد وجود دارد.     

در نظرسنجی تذکر رفته که تقریبا ١٥٧٠٠ پناهنده افغان در سال ۲۰۱۸، تحت برنامه عودت داوطلبانه تسهیل شده کمیشنرى عالی پناهندگان سازمان ملل متحد عودت نموده اند، که اکثریت شان از پاکستان و تعداد اندک آنها از ایران و سایر کشورها بوده اند.

منبع نوشته است که این رقم ۷۳ درصد کمتر از سال ۲۰۱۷، زمانی که ۵۸۸۰۰ پناهنده عودت نمودند، می باشد، که معمولاً به وضعیت امنیتی و اقتصادی نا مناسب در افغانستان نسبت داده می شود.

همچنان عودت کنندگان، از کاهش درآمد شان در سال ۲۰۱۸ نیز ذکر کرده اند.

به اساس نظرسنجى، تقریبا ۵۶ درصد از عودت کنندگان سال ۲۰۱۷ حداقل دستمزد ۵۰۰۰ افغانی (تقریبا ۶۷ دالر) درهر ماه داشتند؛ درحالیکه تنها ۴۷ درصد ازعودت کنندگان ۲۰۱۸، چنین درآمدی را گزارش داده اند.

به گفته منبع، این نشان می دهد که درآمد درمیان عودت کنندگان اخیر کمتر است.

درآمد، در میان بیجاشدگان داخلی نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

این نظرسنجی نشان می دهد که ۹۶ درصد از ذینفعان، رضایت خود را از کمک های دریافت شده از کمیشنرى عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نه تنها مساعدت های نقدی پس از بازگشت، بلکه هنگامی که تلاش می کنند در جوامع خود مجددا ادغام شوند، ابراز نموده اند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement