خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رئیس جمهورغنی: سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل اصلاح گردد

رئیس جمهورغنی: سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل اصلاح گردد

Apr 06, 2020 - 09:44

کابل(پژواک،۱۶ حمل ۹۹) :رییس جمهور کشور به ادارات ذیربط هدایت داد که طرح های  کاهش قیمت طلا در سیستم آسیکودا گمرات،فعال سازی وسایط عارضه دار تصدی ملی بس و پروژه حفر کانال های آبیاری بند کمال خان را آماده کنند.

در خبرنامه ارگ که کاپی آن در دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته آمده است که در جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور، شام دیروز در قصر چهار چنار ارگ برگزار گردید، روی این مسایل بحث و تبادل نظر گردید.

در خبرنامه آمده است که در این جلسۀ روی طرح کاهش قیمت طلا در سیستم آسیکودا گمرات، طرح فعال سازی وسایط عارضه دار تصدی ملی بس توسط شرکت های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری، طرح پروژه حفر کانال های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) و طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

منبع می نویسد که ابتدا، مسئولین وزارت مالیه طرح کاهش قیمت طلا در سیستم اسیکودای گمرکات را به جلسۀ ارائه کردند که پس از بحث های همه جانبه، جلسۀ شورای عالی اقتصادی تصمیم اتخاذ نمود تا در این رابطه گروه کاری با همکاری محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر، ایجاد گردد که یکجا با تاجران طلا در این مورد بحث و موضوعات مبهم تجارت طلا واضح گردد، تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد.

به نقل از خبرنامه، طرح فعال سازی وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس توسط شرکت های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری از سوی نذیر احمد خلیل رئیس شرکت ترانسپورتی خاواک به جلسۀ ارائه گردید.

به اساس خبرنامه، مطابق این طرح وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس طی طرزالعمل مشخص از سوی شرکت های ترانسپورتی خصوصی ترمیم گردیده و مسیرهای ترانسپورتی شهری به پنج زون تقسیم می شود، تا سیستم ترانسپورت شهری منظم و ارائه خدمات ترانسپورتی بهتر گردد.

همچنان، یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت در این جلسه گفت که برای تطبیق این طرح نیاز است تا شماری از طرزالعمل های ترتیب گردد.

جلسه طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد

در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور کشور گفت که یک سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل وجود دارد، با تطبیق این طرح،  سیستم ترانسپورتی منظم و رسمی خواهد گردید.

غنی هدایت داده است که باید  یک کمیته مشترک برای تطبیق این طرح ایجاد گردد.

به اساس معلومات منبع،رئیس جمهور به سرپرست وزارت ترانسپورت هدایت داد، تا تمام طرزالعمل ها و مقررات که برای تطبیق طرح فعال سازی وسایط عارضه دار تصدی ملی بس که نیاز است، به جلسه کابینه پیشنهاد نماید.

وی افزود که باید راه های قانونی سرمایه گذاری موثر و انگیزه برای سکتور خصوصی ایجاد گردد.

به نقل از خبرنامه در ادامه، طرح پروژه حفر کانال های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) مربوط شرکت انکشاف ملی از سوی رئیس تصدی هلمند به جلسه ارائه گردید که در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت.

رئیس جمهور کشور با اشاره به اهمیت آب، گفت که استفاده از پایپ های انتقال آب می تواند از ضایع شدن آب جلوگیری نمایند و به عبدالرحمن عطاش، رئیس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی هدایت داد تا به هدف استفاده از پایپ های انتقال آب در این پروژه، روی طرح متذکره غور مجدد نماید.

منبع می نویسد که در پایان این جلسه، طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، از سوی شرکت انکشاف ملی به جلسۀ ارائه گردید. طرح متذکره به صورت مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته شده است که از شورای عالی اقتصادی در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که در این طرح به تفصیلات بیشتر نیاز است و باید مراحل کشت و صنعتی شدن این گیاه واضح گردد.

وی همچنان افزود باید واضح باشد که زمین  برای کشت این گیاه برای چه مدتی از سوی حکومت در اختیار سکتور خصوصی قرار داده می شود.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement