مهاجمان برمحبس ولايت ننگرهار حملۀ موتربمب ومسلحانه کردند

جلال آباد (پژواک ١٢ اسد ٩٩):ازحملۀ مهاجمان مسلح برمحبس ولايت ننگرهار تاکنون يک جسد و٢٤زخمى به شفاخانه انتقال شده اند .

عطاء الله خوگيانى سخنگوى والى ننگرهاربه آژانس خبرى پژواک گفت که اين حمله حوالى ساعت شش ونيم شام امروزصورت گرفته است .

وى افزوده است که يک فرد مهاجم نخست درمقابل دروازۀ محبس حملۀ  انتحارى موتربم انجام داده که درنتيجۀ آن ديواراول محبس تخريب گرديد .

بگفتۀ خوگيانى ، مهاجمان قصد داشتند که داخل محبس شوند؛ اما نيروهاى امنيتى با آن درگيرشدند .

بربنياد معلومات منبع ، ازحملۀ مهاجمان مسلح برمحبس ولايت ننگرهار تاکنون يک جسد و٢٤زخمى به شفاخانه انتقال شده اند  ويک تعداد زندانيان که با استفاده ازفرصت فرارکرده بودند دوباره دستگيرشده اند .

سخن گوى والى ننگرهارهمچنان خاطرنشان کرد که يکتعداد ازمهاجمان دريک مارکيت درنزديکى محبس هم بالاى شده وفعلا درگيرى شديد ميان مهاجمان و نيروهاى امنيتى ادامه دارد .

يما صافى باشندۀ محل به آژانس خبرى پژواک گفت که نخست صداى يک انفجارقوى شنيده شده ، بعدا دود غليظ از محل رويداد بالا شد ودرحال حاضر درگيرى شديد ادامه دارد .

تاکنون مسووليت ا ين حمله را هيچ گروهى برعهده نگرفته است .

ازسوى ديگر ذبيح الله مجاهد يک تن ازسخنگويان گروه طالبان گفته است که حمله در شهر جلال آباد ربطی به افراد آنها  ندارد.  

 

تبصره کنيد