خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

در قرارداد توزیع نان خشک در کنر ۱،۳ میلیون افغانی فساد شده است

در قرارداد توزیع نان خشک در کنر ۱،۳ میلیون افغانی فساد شده است

Aug 06, 2020 - 10:33

اسعداباد (پژواک، ۱۶ اسد ۹۹): یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد که در قرارداد کمک نان خشک از سوی حکومت در روزهای قرنطین بخاطر ویروس کرونا در کونر فساد شده که یک میلیون و ۳۱۱ هزار افغانی به حکومت ضرر رسیده است.

در کنار این بر شفافیت توزیع این کمک ها نیز انتقاد ها وجود دارد که به جای مردم مجبور به مردم پولدار کارت توزیع شده بود.

بخاطر ویروس کرونا در کشور از سوی حکومت قرنطین وضع شد که نظر به بی بضاعتی مردم به امر رییس جمهور در شهرهای بزرگ به مردم روند توزیع نان خشک آغاز شد.

۵۴۵۹ خانواده در شهر اسعد اباد مرکز کونر مستحق کمک شمرده شدند و با ۵۹ نانوایی قرارداد شد که به هر خانواده در ۲۴ ساعت باید ۱۰ قرص نان میداد، با وجود که قرارداد برای شش ماه شده بود، اما به علت نامعلوم این قرارداد بعد از ۱۷روز متوقف شد.

آژانس پژواک دریافت که در این قرارداد بیشتر از ۱،۳ میلیون افغانی فساد شده حتی شاروالی برخلاف نرخنامه های خود با نانوایان به قیمت بلند قرارداد کرده اند.

نان توزیع شده در هفده روز:

اگر چه مقام ولایت و شاروالی میگوید که توزیع نان پانزده روز دوام کرده، در صفحه فیسبوک شاروالی تاریخ آغاز آن از ۲۱ ثور تا ۶ جوزا ذکر شده که ۱۶ روز میشود اما نانوایان میگویند که ۱۷ روز نان توضیع کرده اند.

در کاپی سند رسیده قرارداد میان نانوایان و شاروالی به پژواک معلوم میشود که قرارداد صورت گرفته از سوی شاروالی اسعداباد، بدون محاسبه مسلکی و خلاف نرخنامه خود شاروالی شده است.

این قرارداد که میان شاروالی اسعداباد و ۵۹ نانوایی چهار ناحیه شهر شده است، ۱۱ ماده دارد، از سوی قراردادی امضا شده و اداره ولایتی تایید کرده است.

در قرارداد ذکر شده به نانوایی بوجی های پنجاه کیلویی آرد قزاقی داده میشود، از هر بوجی با داشتن ۲۲۰ گرام وزن، ۲۲۰ نان مطابق کارت های شاروالی که به نانوایی لیست داده شده، به مردم مستحق داده میشود و از هر نان سه و نیم افغانی از سوی شاروالی به نانوایی داده میشود.

در این مدت هفده روزه هر روز به تمام فامیل های ۵۴ هزار و ۵۹۰ نان داده شده که مجموعاً ۹۲۸ هزار و ۳۰ نان میشود، به اساس قرارداد هر روز از سوی شاروالی به نانوای ها ۲۴۸ بوجی آرد داده میشد که مجموعاً ۴۲۱۶ بوجی ارد مصرف شده است.

قرارداد خلاف نرخنامه شاروالی

ارقام بالا، قرارداد انجام شده میان شاروالی و نانوایان، نظر به نرخنامه های داده شده به نانوایان از سوی شاروالی و معلومات نانوایان، قرارداد مذکور مملو از فساد و خلاف اصول است.

به اساس نرخنامه شاروالی، نانوایی باید به وزن ۲۳۰ گرام نان پخته کند اما در قرارداد توزیع نان کمک شده، وزن آن ۲۲۰ گرام ذکر شده است.

همچنان در نرخنامه یادآوری شده که از سوی نانوایان نان پخته به مردم به قیمت ده افغانی داده میشود، اگر کسی خود خمیر میبرد، بناً نان به سه افغانی پخته میشود اما در قرارداد در مقابل هر نان به نانوایی سه و نیم افغانی داده شد.

همچنان اگر یک بوجی ارد پنجا کیلویی که ۵۰ هزار گرام میشود، به ۲۲۰ گرام تقسیم شود؛ هر بوجی ارد ۲۲۷ قرص نان میدهد، اما به اساس معلومات رسمی اتحادیه نانوایان و نانوایی ها، با ارد آب نیز یک جا میشود و هر بوجی آرد تا ۲۵۰ قرص نان میدهد.

به اساس محاسبه، هر روز از ۲۴۸ بوجی آرد ۷۴۴۰ نان اضافی به نانوایان مانده که در هفده روز ۱۲۶هزار و ۴۸۰ نان میشود، نظر به نرخ ده افغانی نان، حکومت از این طریق در ۱۷ روز مذکور یک میلیون و ۲۶۴ هزارو ۸۰۰ افغانی ضرر را متقبل شده است.

همچنان به صورت رسمی مجموعاً ۹۲۸هزار و ۳۰ نان توزیع شده که هر نان نیم افغانی زیاد داده شده و ۴۶۴ هزار و ۱۵ افغانی به حکومت ضرر رسیده است.

به اساس حساب و کتاب و معلومات مذکور، یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۱۵ افغانی به حکومت ضرر رسیده و اگر این پروسه شش ماه دوام میکرد، میلیون ها افغانی به هدر میرفت.

نانوایان از یک بوجی آرد چند نان و به چه قیمت میپزد؟

آژانس خبری پژواک در فورم رسمی دسترسی به اطلاعات از اتحادیه نانوایان اسعداباد پرسید که یک بوجی آرد چند نان میدهد و یک نان را به چند افغانی به فروش میرسانید، که به اساس معلومات تایید شده آنها، هر بوجی آرد ۲۵۰ نان میدهد و نان فامیلی را به سه افغانی میپزند.

همچنان نانوایان نیز موضوع بالا را در بل های رسمی خویش به پژواک تایید کردند و در جریان مصاحبه این را نیز قبول کردند که از هر بوجی برای شان ۳۰ نان اضافه مانده است.

محمد ابراهیم یک نانوای شهر اسعداباد به پژواک گفت:"به اساس قرارداد شاروالی، ما هر روز از هر بوجی ۲۲۰ نان با وزن ۲۲۰ گرام میدادیم و در بدل پختن هر قرص نان برای ما سه و نیم افغانی داده میشد."

یک نانوای دیگر اسعداباد که به لنگ مشور است، میگوید، هر بوجی آرد۵۰ کیلوییکه درجه عالی باشد، ۲۵۰ نان میدهد، اما اینها به اساس قراداد با شاروالی ۲۲۰ نان به مردم توزیع کردند و ۳۰ دیگر آن به اینها مانده است.

نعیم الله که در یک نانوایی کاریگر است، میگوید، اگر آردبسیار خوب و خشک باشد، تا ۲۶۰ نان هم میدهد؛ چرا که خوب و آرد خشک آب زیاد میخواهد، وزن آن نیز زیاد میشود و به اساس قرارداد با شاروالی نیز به نانوایان آرد درجه اعلا وخوب داده میشد.

دین محمد پیلوت ساپی عضو شورای ولایتی کنر انتقاد میکند که در قرارداد میان شاروالی و نانوایانغبن شده است.

وی میگوید، هم در مقابل هر بوجی آرد نان کم گرفته شده و هم در پختن هر نان پیسه زیاد گرفته شده است.

به گفته او، اگر در وقت عام یک نان به سه افغانی پخته میشود، بناً در قرارداد ها نرخ پایین میاید و شاید تا دو افغانی هم پایین میشد.

انتقاد ها بر شفافیت توزیع نان:

در کنار این که در قراداد توزیع نان از سوی شاروالی اسعدآباد تقلب شده، در بخش انتخاب مستحقین نیز انتقادها و شکایت های زیاد وجود دارد.

مردم میگویند، کارت ها به کسانی ساخته شده بود که توان داشت و کسانی که بسیار نیازمند و مزدورکار بودند، از این کمک بی بهره ماندند.

رازمحمد باشنده منطقه کرهالی شهر اسعدآباد که از دو پا معلول است میگوید، طرف خانه اش مردم آمده بودن، اما نام وی را در لست نه نوشتن، به شاروالی رفت، اما در آنجا نیز کسی شکایت اش را نشنیده است.

محمد ابراهیم یک نانپز شهر اسعداباد نیز میگوید، کارت ها را بیشتر کسانی میاوردند که توان داشت و غنی بودند اما ریش سفیدان و زنان زیاد در مقابل نانوایی میامدند که کارت نداشتن اما بی حد نیازمند بودن.

حضرت بلال یک فعال مدنی کونر انتقاد کرد که پروسه توزیع نان خشک در کونر و حتی در ولایت های زیاد کشور ناکام و مملو از فساد بود.

وی میگوید، پروسه نام نویسی از سوی شاروالی به وکلای گذر و دیگر بزرگان قومی واگذار شده بود که آنها با مشوره با شاروالی، اقارب و اعضای فامیل مسوولین شاروالی و مردم واسطه دار اولویت داده بود اما نیازمندان اکثراٌ از این پروسه بی بهره بودند.

محمد ساپی عضو شورای ولایت کونر نیز میگوید، به شورای ولایتی نیز مردم غریب و نیازمند عارض شده اند که بسیار زیاد محتاج بودند اما در توزیع نان شاروالی مستحق شمرده نشده اند.

وی میگوید، در لست شاروالی ده فیصد هم مردم نیازمند نبود، همه مالدار شهر اسعداباد بودند، وظیفه دار ها، و مردم دیگر که حتی موتر و مارکیت ها داشتند، برایشان کارت های نان داده شده بود.

جواب مقامات:

مسوولین شهر اسعداباد مرکز کونر میگویند، اینها در مدت ۱۷روزه توزیع نان به ۵۴۵۹ فامیل ۹۲۸ هزار و ۳۰ نان توزیع کرده است،

عبیدالله ساپی شهردار اسعداباد به پژواک گفت، قرارداد با ۵۹ نانوایی شده و از هر بوجی آرد ۵۰ کیلویی ۲۲۰ نانبا داشتن۲۲۰ گرام وزن گرفته شده که در مقابل هر نان سه ونیم افغانی داده شده است.

موصوف میگوید، در انتخاب خانواده ها و ترتیب لست اینها دست نداشتند، وکلای گذر این کار را بر سر کرده اند و کمیته ساخته شده از سوی مقام ولایت نیز از آن نظارت کرده است.

شاروال اسعداباد نیز تایید میکند که ۳۰ نان اضافی داده شده اما میگوید، این تصمیم کمیته ولایتی مبارزه با کرونا بود و نرخ سه و نیم افغانی را نیز کمیته بخاطری تعیین کرده که شاید از این پول بر نانوایان در مستوفیت مالیه بیاید.

داکتر محمد بیدار معاون والی کونر باز این همه را فساد نمیپندارد و میگوید این تصمیم از سوی کمیته ولایت مبارزه با کرونای کونر گرفته شده بود که از بوجی ۵۰ کیلویی آرد ۲۲۰ نان با وزن ۲۲۰ گرام گرفته میشد و اطمینان داد که اگر هر نوع فساد ثابت شود، افراد دخیل در آن به څارنوالی معرفی خواهند شد.

موصوف میگوید، نخست در لست فساد صورت گرفته بود اما بعد از نظارت کمیته ولایتی بیشتر از نیم مردم که مستحق نبودند از لست حذف شدند و لست تصفیه شد.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement