سیاف: به هر قیمتی که تمام شود باید برادر کشی در کشور پایان یابد

کابل (پژواک، ١٧ اسد ٩٩):عبدالرب رسول سیاف از اعضای جرگه مشورتی صلح می خواهد که بخاطری رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان طوری مشوره دهند که روند صلح سرعت بخشد.

 لویه جرگه مشورتی صلح امروز (جمعه) با اشتراک ۳۲۰۰ تن بخاطری رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان در تالار لویه جرگه کابل برگزار گردید.

 عبدالرب رسول سیاف رئیس پیشین لویه جرگه مشورتی که دراین جرگه سخنرانی می کرد گفت که اعضای جرگه مشورتی صلح باید برای حکومت طوری مشوره دهند که مشکلات ایجاد نکند و پروسه صلح سرعت پیدا کند.

وی خطاب به رئیس جمهور کشور گفت:" توجه شما برای کار های زیربنایی است این کار ها نمی تواند نام شما را زنده نگهدارد ولی سیلاب خون ریزی را متوقف سازید نام تان در تاریخ ثبت می شود."

استاد سیاف می گوید، یک کودک و دیوانه هم می تواند خون مردم را بریزاند اما مرد کسی است که خون را متوقف سازد."

داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به عنوان رئیس جدید لویه جرگه مشورتی توسط عبدالرب رسول سیاف رئیس پیشین این جرگه معرفی گردید.

وی می گوید:" وضعیت صحی من خوب نیست و این جرگه بیشتر مربوط داکتر صاحب عبدالله می شود که رهبری جرگه به وی سپرده ام."

در همین حال، معصوم ستانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفت که در این جرگه مشورتی ۳۲۰۰ تن از ۳۴ ولایت کشور اشتراک کردند که ٧٢٠ تن آنها را زنان تشکیل می دهد.

ستانکزی اظهار امید واری کرده است که بعد از برگزاری لویه جرگه مشورتی مشکلات موجود امنیتی در کشور خاتمه یابد.

قابل یاد آوریست که نشست لویه جرگه مشورتی صلح برای سه روز در کابل ادامه خواهد داشت.

علامت: 

تبصره کنيد