عبدالله: دیگر بهانۀ تعویق گفتگوهای بین الافغانی به طالبان نه مانده است

کابل (پژواک، ۱۹ اسد ۹۹): رئیس لوی جرگۀ مشورتی صلح، قطع نامۀ این جرگه را تاریخی خواند و گفت که دیگر هیچ بهانۀ به تعویق انداختن مذاکرات بین الافغانی برای طالبان نه مانده است.

از روی توافقنامۀ به امضاء رسیده بین ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، دولت باید ۴۶۰۰ زندانی گروه طالبان را که شامل فهرست داده شده از سوی طالبان بودند، رها کردند اما گفت که رئیس جمهور صلاحیت ۴۰۰ زندانی دیگر را ندارد و در این مورد لوی جرگۀ مشورتی می کند.

جرگۀ یاد شده بتاریخ ۱۷ ماه اسد آغاز و امروز قطعنامه را صادر کرد.

جرگه فیصله کرد که ۴۰۰ زندیان یاد شدۀ طالبان را رها شوند و بزودی مذاکرات بین الافغانی را آغاز شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس این جرگه امروز به روز اخر جرگه فیصلۀ جرگه را یک فیصلۀ تاریخی خواند و افزود که دیگر به طالبان برای تعویق گفتگوهای بین الافغانی کدام بهانۀ نه مانده است.

به گفتۀ وی، مردم ولایات مختلف افغانستان در این جرگه با یکدیگر بحث ها کردند، دردهای خود را شریک ساخت و قطعنامۀ جرگه از مجموعۀ دردها و احساسات آنها را دانیست.

وی گفت که گفتگوهای بین الافغانی بزودی آغاز و خواست های مردم را برآورده خواهد شد.

علامت: 

تبصره کنيد