۳۵۰ خانواده از اثر ناامنی های تازه به شهر کندهار بیجا شده اند

شهر کندهار (پژواک، ۲۲ اسد ۹۹): روند بیجا شدن بخاطر جنگ و نا امنی ها در جنوب هنوز جریان دارد و از همین رو ۳۵۰ خانوانده طی دو ماه از ولسوالی ها و ولایت های نا امن به شهر کندهار بیچا گشته اند.

دوست محمد نایاب رییس امور مهاجرین کندهار در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت، بدبختانه روند بیجا شدن داخلی بخاطر جنگ و نا امنی ها هنوز ادامه دارد و هر ماه ده ها خانواده از ولسوالی ها و ولایات های نا امن هلمند و اروزگان به شهر کندهار پناه میاورند.

وی افزود، تنها در دو ماه گذشته به خاطر همین مشکل ۳۵۰ خانواده به شهر کندهار امده اند که اینها به کمک شان رسیده اند.

وی میگوید، هم اکنون از جمله این خانواده ها ۱۱۸ خانواده سروی شده است تا خانواده های مستحق را تثبیت کنند تا با آنان کمک صورت گیرد.

نایاب می افزاید، در پایان سروی خانواده های انتخاب میشود که بخاطر کرونا کار و وظیفه های خود را از دست داده اند و حتی به فروش اموال خانه خود مجبور شده اند.

وی میگوید، اکنون به هدف توزیع این کمک ها در ناحیه ۵، ۷، ۹ و ۱۲ شهر کندهار سروی آغاز شده جایی که در آنجا بیشتر از همه در آنجا بیجا شده گان مستقر اند.

به گفته موصوف، روند سروی در ۱۵ روز تکمیل میشود.

همچنان رئیس امور مهاجرین یاد آوری نمود که دومین پروژه بزرگ با ۴۹۱ خانواده بی جاشده به کمک مالی اداره UNHCR کمک سیستم برق سولر است که عملی خواهد شد ږ.

وی گفت، این درجه حرارت در کندهار بسیار زیاد است و خانواده های بیجاشده داخلی در این بخش با مشکلات رو به رو اند، از این طریق سهولت برق را به دست خواهند آورد.

همچنان وی خبر داد که در سال جاری روند اعمار خانه دو اطاقه به ۱۰۰ خانواده مهاجر در ولسوالی های پنجوایی نیز آغاز میشود.

وی میگوید، در این پروژه که به کمک سازمان جهانی مهاجرت تطبیق میشود، به ۳۰ فیصد مهاجرین دوباره امده، ۲۵ فیصد مهاجر بیجا شده داخلی و ۳۰ فیصد خانواده های بی بضاعت خانه اعمار میشود.

به گفته او، از این راه آن خانواده ها سرپناه خواهند داشت که در این بخش با مشکل جدی رو به رو اند.

نایاب از توزیع کیت های صحی به ۱۴۵۰۰ خانواده مهاجر از کمک دو اداره NRC ,   خبر داد.UNHCR

به گفته وی، روند توزیع این کیت های صحی نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

اما موصوف تطبیق نکردن قانون را به صورت درست بخاطر ناتوانی و مشکلات دیگر نیز یاد آوری کرد که ازسوی مردم محل و زورمندان در مواردی به اینها مشکل ایجاد میشود و در کار های اینها مداخله میکنند.

وی به طور مثال از یک رویداد یاد آوری کرد که کارمندان زنانه اداره کمک کننده NCR از سوی مردم محل در میرویس مینه شهر کندهار لت شده بود.

اما وی افزود که اینها کار های خویش را به صورت قانونی به پیش میبرند و برای حل چنین مشکلات اجتماعی تلاش میکند.

به اساس معلومات ریاست امور مهاجرین، به صورت تخمینی ۷۰ تا ۸۵ هزار خانواده بخاطر جنگ، نا امنی ها و مشکلات دیگر طی چند سال گذشته کندهار آمده و اینجا مستقر شده اند.

این خانواده ها به شمول هلمند و اروزگان از هجده ولایت و ۱۰ ولسوالی نا امن کندهار بخاطر جنگ و مشکلات موجود دیگر به کندهار پناه آورده اند.

رییس امور مهاجرین میگوید، روند بیجاشدن داخلی هنوز هم ادامه دارد اما برگشتن دوباره مهاجرین افغان از راه سپین بولدک بخاطر بحران کرونا متوقف شده و از شش ماه گذشته به اینسو یک خانواده هم دوباره به کشور برنگشته است.

مهاجرین امده به کندهار میگویند، در وضعیت سخت زندگی میکنند و به صورت درست برای شان کمک نمیرسد.

یک بیجاشده از هلمند به نام کاکا سلیمان به پژواک گفت، به شمول ولایت ها و ولسوالی های گوناگون هزار ها خانواده از هلمند پناه آورده اند که در جنگ و حملات هوایی خانه های شان تخریب شده و در اینجا نیز زندگی پر از مشکلات را سپری میکنند.

وی افزود، هزار ها خانواده از ولسوالی های گوناگون هلمند بخاطر جنگ و نا امنی بی جا شده و کندهار امده اند که در وضعیت بد زندگی میکنند.

وی افزود، خانه ها ما در بمباری های همین دولت و جنگ طالبان تخریب شده است اما مقامات بجای این که با ما کمک کنند برخورد تبعیضی میکنند.

عبدالغفور یک مهاجر دیگر میگوید از کمک دولت و اداره های کمک کننده تشکری میکنیم، اما میگوید که این کمک ها درد شان را دوا نمیکند و اینها میخواهند که در مناطق شان امن شود.

وی می افزاید، مهاجرین امده به کندهار نان و آب آشامیدنی یک وقت را هم ندارند، بیشتر شان در مناطق گوناگون شهر کندهار، در خیمه ها، خانه های خراب زندگی میکنند که بخاطر ناتوانی حتی در یک خانه سه یا چهار خانواده زندگی میکنند.

به گفته او، غم این است که به این مردم کار هم پیدا نمیشود، به همین خاطر به کمک حکومت و اداره های کمک کننده مجبور اند.

علامت: 

تبصره کنيد