خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

به ارزش نزدیک به سه میلیون دالر انگور از کندهار به خارج صادر شده است

به ارزش نزدیک به سه میلیون دالر انگور از کندهار به خارج صادر شده است

Sep 11, 2020 - 15:07

کندهار (پژواک، ۲۱‍ سنبه ۹۹): هرچندباغداران و تجارات می گویند که امسال حاصلات انگور ۵۰ درصد کاهش یافته است اما پروسۀ صادر شدن آن به خارج جریان دارد و تاهنوز بیش از ۱۳ هزار تن انگور به خارج صادر شده است.

بخشبیشتر این انگور به پاکستان و هند صادر شده است.

انجنیر عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت کندهار به آژانس خبری پژواک گفت، بدبختانه از اثر بعضی امراض و آفات؛ امسال حاصلات انگور این ولایت کاهش یافته است.

وی افزود، به اساس معلوماتیکه آنها از باغداران انگور و تجارات میوۀ تازه بدست آورده، اینست که در بیشتر مناطق تاک های انګور مبتلا به یکنوع مرض بنام خاکسترک شده بود که حاصلات آن ۵۰ درصد خساره مند کرده است.

به گفتۀ وی، با کاهش حاصلات سطح صادرات را نیز کاهش یافته و پس از آن که راه سپین بولدک باز شده است،تا این حال به هندوستان و پاکستان ۱۳ هزار ۸۷۷ تن انگور که ارزش آن۲ میلیون ۹ صد هزار و ۱۷۵ دالر میشود، صادر شده است.

بینا خبر داد که پروسۀ صادرات انگور به ګونه خوب پیش میرود و انتظار میرود که تا ده یا پانزده روز آینده در مجموع ۵۰ هزار تن انگور به خارج صادر شود.

موصوف در بخش صادرات انگور، کرایه و مالیۀ گزاف چالش جدی دانست و گفت که از همین لحاظ تجاران متضرر شده اند.

قدرت الله تجار میوۀ تازه است که برای خریداری انگور فعلاً در پاکستان است، وی نیز این سخن میزند.

این تجار به پژواک گفت، در سال روان حاصلات انگور کم است، در ضمن قیمت آن در داخل و خارج نیز پائین است.

وی می گوید، از یک طرف انگور مبتلا به مرض خاکسترک شد و از سوی دګیر امسال هوا نیز ګرم بود که از اثر حاصلات انګور اسیب دیده است اما خساره بیشتر از اثر کرونا و مسدود بودن راها به آن وارد شده است.

به ګفته وی، اینکه حدود شش ماه راه ها مسدود بود، کشمش در گدامها باقی ماند و صادر نشد که از اثر آن امسال برای کشمش انگور خریداری نشد.

در ضمن این، موصوف در مورد به مالیه و کرایۀ گزاف گفت که تجاران مثل گذشته مفاد کرده نمی توانند و آنها را متضرر ساخته اند.

موصوف می گوید: ((در گذشته مالیۀ بالای فی کانتینر ۱۳۰هزار کلدار پاکستانی بود اما در حالی حاضر ۴۲۰ هزار کلدار است، بطور مشابه کرایۀ یک کانتینر انگور ۲۲۰هزار کلدار بود اما در حالی حاضر به ۴ صد هزار افزایش یافته است.))

از طرف دیگر باغداران انگور می گویند، در این سال انگور در حالی مرض خاکستری کرده که زمان جمع آوری آنرسیده بود.        

وی می گوید، این بیماری در بیشتر مناطق انگور را خساره مندساخته است، اینکه ادویه این مرضدر بازار بی کیفیت بود، با چند بار استعمال کردن آننیز جلو این مرض ګرفته نشد.

محمد عوض در منطقۀ موشان ولسوالی پنجوایی کندهار باغ انگور دارد که تعداد تاک باغ وی به بیش از۵۰۰ می رسد.

موصوف به آژانس خبری پژواک گفت، در باغ انگور وی یک مرض بنام خاکستری پیدا شده است، از همینرو امسال حاصلات انگور کاهش یافته است.

وی افرود، دوا برای این مرض را در بازار خریداری کرد اما چندان نتیجه نداد.                                                       

وی می گوید، امیدواریهای تمام سال وی با همین باغ وابسته بود که با خراب شدن انگور خساره زیادی به وی رسید.

به بیان وی، هر سال مرضهای گوناگون به باغهای آنها خساره می رساند، لازم است تا درین مورد وزارت زراعت با کشاورزان کمک کند.

سید حفیظ سادات رئیس ریاست زراعت کندهار گرچه می گوید که در برخی مناطق انگور امراض فنگسی کرده بود اما به آن سطح نبود که حاصلات انگور را کاهش دهد.

موصوف به پژواک گفت، حاصلات انگور کاهش نیافته، بل بیشتر شده است، چون هر سال باغهای جدید بارور میګردد.

وی افزود: ((امسال در کندهار حاصلات انگور ۱۰ درصد افزایش یافته است که تمام باغهای این ولایت از ۲۸۰ تا سه صد هزار تن حاصلاتخواهدداشت.))

وی نیز گفت که صادرات انگور جریان دارد که هم در داخل مارکیت خوب دارد و هم در پاکستان و هندوستان به قیمت نازلفروخته میشود.

وی می گوید، ریاست زراعت تلاش دارد که با کشاورزان و باغداران در بخشهای گوناگون کمک ها صورت میګیرد،آنها حاصلات خوب را داشته باشند.

به اساس معلومات ریاست زراعت، در کندها بالای بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین باغهای انگور غرس شده است که به اساس معلومات ریاست زراعت امسال از آن ۴۰۰ هزار تن انگوربدست خواهد آمد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement