خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تحقیق: جواد عثمانی در صدور جواز غیرقانونی انتقال۵۰۰۰تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا دست دارد

تحقیق: جواد عثمانی در صدور جواز غیرقانونی انتقال۵۰۰۰تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا دست دارد

Sep 19, 2020 - 16:25

کابل(پژواک، ۲۹سنبله ۹۹):کمیتۀ"تنظیم مواد مخدر" که گزارشده به وزارتصحت عامه مى باشد، اجازۀ انتقال ۵۰۰۰ تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا را داده است وآمر دارالانشای کمیته که مخالف این اجازه نامه بوده، توسط وزیر صحت عامه تبدیل شده است.

معلومات بدست آمده نشان می دهد که آمریت دارالانشایکمیته " تنظیم مواد مخدر"که مربوط وزارت صحت عامه می باشد، پیش از صدور اجازه نامه،این اقدام را در مخالفت با کنوانسیون۱۹۶۱و قطعنامه های بین المللی خوانده است.

راضیه نظری آمر دارالانشای کمیتۀ یادشده پس ازمخالفت با این کار از وظيفه اشتبدیل شده است و رئیس شرکت «ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد » که جواز را دریافت کرده است، می گوید که این جواز از سوی ریاست جمهورى تعلیق شده و موضوع در څارنوالی تحت بررسی است.

یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید:"احمد جوادعثمانی سرپرست وزارت صحت عامه هدایت بررسی کار کرد کمیته را داد، کمیته ی بررسی نقایص متعددیرا در کار کرد کمیته شناساسی نمود که مطابق گزارش هیأت موظف شده ، سرپرست وزير حکم لغو کمیته را صادر کرد.بعدا راضیه نظرى تمامى نگرانی [مبنی بر اینکه فیصلۀ کمیته ی لغو شده و اجراات غیر قانونی که خلاف قوانین ملی و کنوانسیون بین المللی در مورد صدور خشخاش است] طی پیشنهاد رسمی به وزیر صحت عامه ارایه نموده؛ اما وزیر از صدور حکم در پاسخ به این پیشنهاد و نگرانی ها امتناع ورزیده است."

منبع می افزاید که سرپرست وزیر صحت عامه، پس از آن که راضیه اجازه داده به انتقال خشخاش به مالیزیا را خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ می خواند، کمیتۀ لغوه شده را دوباره فعالوپیشنهاد یک عضو کمیته لغو شده درموردتبدیلی راضیه را منظور می کندو در عوض راضیه نظری،میر فرید احمدمدیر عمومی صدور جواز به حیث سرپرست دارالانشا تقرر حاصل می کند.

موصوف می افزاید،هرچند آمریت دارالانشای کمیته تنظیم مواد مخدر خواستار تعیین سه تن از اعضای جدید شده؛ اما احمدجوادعثمانی حکم تعویض تمامىاعضای کميتهرا داده و راضیه نظری طی پیشنهاد رسمی به مقام وزارت نگاشته است که مطابق قانون هرعضو برای مدت چهار سال استخدام می شود؛ اما سرپرست وزیر به آن توجه نه کرده است.

کاپی پیشنهادی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که آمریت دارالانشای کمیته تنظیم مواد مخدر، در ۲۹ اسد سال ۱۳۹۹ به مقام وزارت صحت عامه نوشته است که شرکت «ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد» از طریق څارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، ذریعه نامه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۸ از کمیته تنظیم مواد مخدر خواهان اجازه نامه انتقال ۵۰۰۰ تن خشخاش به مالیزیاشده است.

منبع نوشته است:«از اینکه دانه خشخاش در فصل ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ ممنوع قرار داده شده است، به اساس فیصلۀ مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ کمیته تنظیم مواد مخدر، موضوع را به بورد بین المللی کنترول مواد مخدر (INCB) جهت موافقه طی ایمیل شریک ساخته شد؛ اما از اینکه افغانستان اجازه کشت قانونی خشخاش ندارد و ماده مذکور از منبع غیرقانونی به دست می آید، بناء بورد متذکره در زمینه موافقت نکرده و قطعنامه های کمیسیون مواد مخدر (CND) در رابطه ارسال داشته اند.»

دارالانشای کمیته یادشده، ضمن مطالبه هدایت در این مورد، فقره (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر را نیز در این نامه ذکر کرده است. در فقره یادشده آمده است: «در صورت تناقص احکام مقرره مندرج فقره (۳) این ماده با احکام کنوانسیون ها و پروتوکول های بین المللی که دولت افغانستان به آنها ملحق گردیده است، احکام کنوانسیون ها و پروتوکول ها ترجیح داده می شود.»

اما کاپی یک سند نشان می دهد که کمیتۀ تنظیم مواد مخدر و مسکرات - که متشکل از کارشناسان وزارت های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر،عدلیه تجارت و صنایع ،گمرکات وزارت مالیه، معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات وزارت داخله تشکیل می شود- در سوم سنبله سال ۱۳۹۹ به «شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد» اجازه داده است که پنج هزار تن خشخاش را از طریق گمرک های تورخم و سپین بولدک از افغانستان به مالیزیا صادر کند.

این در حالی است که ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه عنوانی وزارت صحت عامه و کمیته تنظیم مواد مخدر کشور، دو روز بعد از صدور اجازه نامه یادشده (در پنجم سنبله سال روان) نوشته است که سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ویانا- اتریش طی مکتوب خویش به این وزارت، ایمیل بورد بین المللی کنترول مواد مخدر (INCB) را ارسال نموده است.

منبع می نویسد:«در ایمیل متذکره، بورد یادشده نگرانی خویش را از کشت غیرقانونی و تجارت بذر خشخاش ابراز نموده و از کشورهای عضو خواسته تا از کشت غیرقانونی و تجارت بذر خشخاش امتناع ورزند. بورد متذکره لینک بعضی قطعنامه های مهم را که به اساس آن کشت غیرقانونی و تجارت بذر خشخاش ممنوع قرار داده شده است نیز به این وزارت شريک نموده است.»

همچنان به اساس ماده دوم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، جلوگیری از زرع و انتقال خشخاش، بنگ دانه، کوکا و سایر نباتات مؤلد مواد مخدراز اهداف این قانون ذکر شده است و به اساس فقره اول مادۀ یازدهم این قانون، خشخاش در جدول شماره (۱) شامل نباتات و مواد مخدر روانگردان ممنوع می باشد که در طبابت استعمال نمی گردد.

همچنان در مادۀ ۳۳ قانون یادشده آمده است که انتقال بذر خشخاش ... و سایر فعالیت های مرتبط با آن جرم بوده، مرتکب آن، مطابق احکام این قانون، مجازات می شود.

به همین ترتیب فقره ۴ ماده ۱۲ قانون مبارزه علیه مواد مخدر بیان میدارد:« درصورت تناقض احکام مقرره مندرج فقره ۳ این ماده با احکام کنوانسیون ها وپروتوکولهای بین المللی که دولت افغانستان به آنها ملحق گردیده است، احکام کنوانسیون ها وپروتوکول ها ترجیح داده می شود.»

یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید به اساس پروسیجر زمانیکه یک کشور جواز صدور مواد تحت کنترول را به منظور طبابت یا صنعت صادر می نماید، قبل ازآن باید سهمیه مواد متذکره از طریق بورد بین المللی کنترول مواد مخدر تعیین و شامل لست سهمیه بندی کشورها شده باشد، اما افغانستان برای صدور خشخاش این کار را نکرده است.

همچنان به گفتهاو بر بنیاد پروسیجر، زمانیکه سهمیه هم وجود داشته باشد، باید نخست جواز تورید از کشوری که به مواد مثل بذر خشخاش نیاز دارد از مجاری دیپلوماتیک رسیده باشد، ولی درحصه ۵۰۰۰ تن خشخاش جواز تورید از کشور مالیزیا که به مقصد آن جواز صادر شده است، وجود ندارد.

منبع در اشاره به مخالفت دارالانشای کمیته تنظیم موادمخدر با اجازه دادن به انتقال خشخاش به مالیزیا می گوید:«چهار عضو کمیته یادشده (دو تن از وزارت صحت عامه، یک تن ازگمرکات وزارت مالیه و یک تن از معینیت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر) به خاطریکه راضیه نظری آمر دارالانشای کمیته با این کار شان مخالفت نموده است، خلاف قوانین نافذه کشور و اصول اداره به مقام وزارت صحت عامه طی پیشنهادی خواهان تبدیلی اش گردیده و مقام وزارت صحت عامه هم پیشنهاد شان را منظور نموده است.» در پای پیشنهاد یادشده که کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته است، داکتر بشیراحمد سروری رییس کمیته یادشده امضا کرده است.

منبع یادشده می گوید:«انتقال خشخاش به مالیزیا باعث مشکلات و آبروریزی زیادی درابعاد مختلف دولت افغانستان می شود، اگر جلوصادر شدن این مقدار خشخاش گرفته نه شود، آسیب بزرگی از اثر نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ از جانب بورد بین المللی کنترول مخدرات (INCB) به افغانستان وارد می گردد.»

ولی با این همه، کمیتۀ تنظیم مواد مخدر طی مکتوب های جداگانه مورخ سوم سنبله ۱۳۹۹ به ریاست همکاری های امنیتی و سرحدی وزارت امور خارجه، معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، معینیت گمرکات وزارت مالیه، اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات و سبزیجات وزارت صنعت و تجارت و شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد در مورد صدور ۵۰۰۰ تن خشخاش نوشته است:« به پیوست این نامه یک ورق اجازه نامه شماره NAR14-0001مربوط شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لميتد که به اساس مکتوب ۸۴ مورخ ۸–۴–۱۳۹۹ادارۀ انکشاف صادرات کشمش، میوه جات و سبزیجات وزارت صنعت و تجارت و فیصله کمیته تنظیم مواد مخدر صادر جهت اجراات بعدی به شما ارسال گردید. قبلا از همکاری تان اظهار امتنان می نمایم."

موصوفبا اشاره به ارسال مکاتيب فوق می گوید، کمیته گزارشده به وزارت صحت است و با در نظرداشت سوابق کار در وزارت صحت عامه، یک مامور پایین رتبه نمی تواند به امضای خویش به وزارت های ذیدیخل مکتوب ارسال کند؛ که قبلا این چنین مکتوب ها به امضای وزیر صحت عامه و معین آن وزارت ارسال می شد.

منبع معتبر یادشدهمی افزاید:"بعد از ارسال جواب رسمی [بورد بین المللی کنترول مواد مخدر (INCB) بنابر عدم ارسال خشخاش به کشور مالیزیا، از طریق وزارت امور خارجه افغانستان] به مقام وزارت؛ هرگاه احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت در این کار دخیل نمی بود عاجل نوشته می کرد که عاجل کار مکاتیب متوقف گردد و یا هم نوشته می کرد که مطابق فیصله (INCB) اجراات صورت گردد؛ با وجود این همه وزیر اقدام نه کرده است."

ابراهیم شیرزاد رییس شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد بدون جزییاتگفت:« قضیه مه معطل قرارداده شده و رییس جمهور امر داده است که ]جواز] تعلیق شود و موضوع را به څارنوالی ارسال کرده است، څارنوالان مصروف بررسی هستند، تحقیقات جریان دارد.»

پژواک موضوع دادن اجازه نامه انتقال ۵۰۰۰ تن خشخاش به شرکت یادشده از سوی کمیته تنظیم مواد مخدر را با وزارت صحت عامه شریک کرد، اما نورالله تره کی عضو دفتر مطبوعاتی این وزارت گفت که در مورد از وزارت های شامل کمیته پرسیده شود.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفته است:«در این باره اطلاع ندارم، می توانید با اعضای دیگر کمیته صحبت کنید.»

وزارت های داخله، صنعت و تجارت، و وزارت مالیه می گویند که معلومات در این مورد پس از جمع آوری در اختیار پژواک قرار می دهند

دفتر سخنگوی رییس جمهور در مورد می گوید:«موضوع صادر شدن پنج هزار تن تخم خشخاش از سوی شرکت ابراهیم لمیتد به ملاحظه مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسیده و جهت تحقیقات بعدی به اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان محول شده است. بنا براین، جهت تکمیل ساختن معلومات خود در گزارشی که در رابطه به چگونگی موضوع روی دست دارید لطف نموده با اداره لوی څارنوالی به تماس شوید و سوالات تان را با آن اداره در میان بگذارید.»

پژواک تلاش کرد دراين مورد با لوی څارنوالی نیز گفتکو کند، اما تماس برقرار نشد.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement