خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

با گذشت سه ماه پروژه تیل دهی به آریانا به شرکت برنده واگذار نشده است

با گذشت سه ماه پروژه تیل دهی به آریانا به شرکت برنده واگذار نشده است

Sep 28, 2020 - 15:51

کابل(پژواک،۷ میزان۹۹): شرکت«افغان لیگو» که سه ماه قبلبرنده قرارداد تیل دهی به شرکت هوايى آریانا شده، می گوید که پروژه به این شرکت واگذار نشده و شرکت قبلی با استفاده از روابط با«برخی مقام­ها»،هنوز هم در این بخش فعالیت دارد.

یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که قرارداد این پروژه در حالی با شرکت افغان لیگو امضا شده است که اداره تدارکات ملی شرکت یادشده را قبل از منظوری پروژه نامناسب خوانده بود و اکنون این پروژه در عوض سپردن به شرکت برنده به بررسی مجدد رفته است.

به اساس معلومات، پيش ازاين نيزچند پروازطیارات شرکت هوايى آریانا به علت نداشتن تیل برای ساعت ها به تأخیر افتادهبود که درنتيجه خساره به اين شرکت وارد شده است.

جزییات گزارش

بربنیاد معلومات ادارۀ تدارکات ملی،شرکت نشنل فیول(National Feel) به اساس قرارداد مسئولیت تیل دهی به «د افغان هوایی شرکت» از اوایل سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ را داشت و به همین دلیل برخی تاسیسات اداره هوانوردی ملکی در میادین هوایی کشور به همین شرکت در بدل کرایه سپرده شده بود.

اما در نامۀ ریاست دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی که کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که پروژه یادشده (تهیه و تدارکات تیل طیارات تی سی یک (TC-1) ضرورت د آریانا افغان هوایی شرکت برای میادین داخلی دارای چهارلات) به شرکت(افغان لیگو) داده شده و این پروژه را کمیسیون تدارکات ملی در ۲۹ ثور سال ۱۳۹۹ منظور کرده است.

همچنان در نامۀ به نقل از کمیسیون آمده است:« در روشنی هدایت احکام ماده ۵۴ قانون تدارکات نافذه کشور به داوطلب(افغان لیگو) که به لحاظ قیمت؛ نرخ نازل آفر (پیشنهاد) داده بود این پروژه را منظور نمود.»

در نامه همچنان تذکر رفته است که قرارداد این پروژهکه طی مراحل تدارکاتی آن به اساس فرمان ریاست جمهوری به اساس داوطلبی باز ملی صورت گرفته، در چهاردهم سرطان سال روان میان شرکت قراردادی(افغان لیگو) و اداره د آریانا افغان هوایی شرکت امضا شده است.

شرکتهوایی آریانا طی نامه ۲۹ اسد ۱۳۹۹ عنوانی شرکت افغان لیگو نوشته است که کار تیل دهی در میدان های هوایی کابل، هرات، کندهار و بلخ را آغاز نماید و ارگانهای ذیربط در قسمت ورود بوزرها (تانکرهای تیل طیاره) شرکت افغان لیگواجراات کنند و اداره هوانوردی ملکی نیز با مواصلت فیصله کمیسیون تدارکات ملی در زمینه ایجاد تاسیسات برای توزیع تیل اقدام نماید.

همچنان ریاست عمومی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی عنوانی شرکت نشنل فیول در ۱۷ سنبله ۱۳۹۹نوشته است که تمام ذخایر موجود به دسترس شرکت افغان لیگو سپرده شود.در نامه از قوماندانی پولیس سرحدی تقاضا شده است تا اجازه تخلیه تیل به ذخایر و بیرون نمودن اجناس از ساحه یادشده را به شرکت نشنل فیول ندهد.

با این حال، شرکت نشنل فیول تا حال تاسیسات مربوط این پروژه را به شرکت افغان لیگو واگذار نکرده و یک منبع در اداره هوانوردی ملکی می گوید که هنوز هم تیل دهی به طیارات آریانا از سوی نشنل فیول صورت می گیرد.

منبع یادشده در اداره هوانوردی ملکی که نمی خواهد از او در گزارش نامبرده شود،می گوید که شرکت نشنل فیول طی شکایتی به اداره هوانوردی ملکی و معاونیت اول ریاست جمهوری مبنی بر این که نشنل فیول در تاسیسات تیلدهی سرمایه گذاری کرده است و تاکه موضوع سرمایه گذاری شرکت مشخص نشود، تاسیسات را به شرکت افغان لیگو تسلیم نمی کند.

با این حال، منبع یادشده می افزاید:«این شرکت (نشنل فیول) به جزء از رنگ کدام کاری دیگر را[درتاسیسات] انجام نداده است، اگر سرمایه گذاری می کردند باید به اساس یک قرارداد صورت می گرفت، با هوانوردیکه تاسیسات مربوط این اداره می باشد، کدام قرارداد ندارد و باید هر آنچه در تاسیسات انجام داده است با خود ببرند و تاسیسات را به شرکت برنده)افغان لیگو) بسپارند.»

بررسی مجدد:

به گفتۀمنبع یادشده،پروژه تیلدهی به دلیلی تا حال به شرکت برنده (افغان لیگو) سپرده نشده است که شرکت نشنل فیول شکایت نموده و کمیسیون تدارکات ملی گفته است که این موضوع به بررسی مجدد برود.

درفیصله۲۷ اسد ۱۳۹۹ کمیسیون تدارکات ملی که تحت ریاست رییس جمهور فعالیت دارد، در مورد تحقق پروژه یادشده آمده است:«تمام ذخایر موجود به دسترس قراردادی جدید قرار داده شود، یافته ها و ملاحظات مطروحه پیرامون شرکت مذکور از جانب دفتر محترم معاونیت اول مقام عالی ریاست جمهوری غرض بررسی به دفتر محترم مشاوریت امور حقوقی جلالتماب رییس جمهور ارسال شود تا بعد از بررسی مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارایه گردد.»

احمد رامین ایاز آمر ارتباطات ستراتژیک و اطلاع رسانی اداره تدارکات ملی افغانستان نیز دلیل سپرده نشدن پروژه یادشده به شرکت برنده را شکایت شرکت نشنل فیولکه گویا در تاسیسات سرمایه گذاری نموده و باید سرنوشت آن مشخص شود و همچنان تصمیم کمیسیون تدارکات ملی برای ارزیابی مجدد پروژه می داند.

به گفتۀ او، این در حالی است کهتاسیات یادشده به اساس فیصله مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۶ کمیسیون تدارکات ملی از شرکت (داوی آیل)که پیش از نشنل فیول در این بخش فعالیت داشت، به شرکت نشنل فیول سپرده شده و باید شرکت نشنل فیول نیز این تاسیسات را به شرکت افغان لیگو بسپارد.

به گفتۀ موصوف، تا حال گزارش معاونیت اول ریاست جمهوری و مشاوریت حقوقی در مورد موضوع یادشده به ریاست جمهوری و کمیسیون تدارکات ملی ارایه نشده است تا در زمینه اجراات شود.

احمد رامین ایاز درمورد این که مشکل ياد شده سبب تاخیر پروازهای شرکت آریانا و خساره به این شرکت شده است، گفت:« د آریانا افغان هوایی شرکت در حال حاضر میتواند مطابق تعامل قبلی در زمینه اجراات نماید و تیل مورد نیازش را مانند گذشته از شرکت قبلی (نشنل فیول) به دست بیاورد.»

اما یک منبع شرکت هوايى آریانا به پژواک تائید کرد که پيش ازاين نيز دومرتبه پروازطیاره هاى مربوط اين شرکت به دليلنداشتن مواد سوخت (تیل)برای ساعت ها به تأخیر افتاده است و خساره به آریانا وارد شده است.

منبع یادشده گفت:« د آریانا افغان هوایی شرکت درحال حاضربا مشکل بزرگ روبرو شده، فعالیت های شان متاثر شده و به حیثیت این شرکت صدمه واردگردیده است.»

وی می افزاید:« حتی در روزهای اول هر سه شرکت نقدأ از فروش تیل بالای شرکت اریانا اباء میورزید که بعد ازمداخله وتلاش هاى رییس میدان هوایی "حامد کرزی" این مشکل گردیده و درحال حاضر ازدیگرشرکت ها درمیدان هوايى تیل بشکل پرچون خریداری شدهوقیمت آننقدا پرداخت مى گردد.»

به گفتۀ موصوف، شرکت برنده (افغان لیگو)پذيرفته است تا تفاوت قيمت تیل را که در خرید پرچون به میان می آید بپردازد به همين منظور ۱۲۰ هزار دالرامريکايى را در اکاونت بانکی د آریانا افغان هوایی شرکت جمع نموده است.

در همین حال یک منبع دراداره هوانوردی ملکی می گوید که به اساس معلوماتی که او دارد تنها در ۲۰ سنبله پرواز طیاره آریانا برای دو ساعت به تاخیر افتاده بود و خساره ای به آریانا وارد نشده است.

استفاده ار روابط با مقام ها

سید رومل سادات نماینده شرکت افغان لیگو، بدون ذکر نامی کسیمی گوید:« شرکت قبلی (نشنل فیول) با استفاده از روابطی که با شماری از مقام ها دارند، در تلاش است تا به بهانه های مختلف جلو واگذاری این قرارداد [به شرکت افغان لیگو] را بگیرند.»

به گفتۀموصوف،با وجودی که به اساس طرزالعمل و شرطنامه پروژه، برنده قرارداد شده و آن را امضا کرده است، اما تا حال تاسیسات در میادین هوایی به این شرکت سپرده نشده و اداره هوانوردی ملکی شرکت افغان لیگو را به میادین هوایی معرفی نکرده است.

حاضر نشدن به تسلیمی تاسیسات:

سادات می گوید:«وقتی که دیدیم شرکت و هوانوردی حاضر به تسلیمی تاسیسات نمی شوند، ما طی مکتوبی خواستار جابجایی ذخایر سیار در میادین هوایی شديم تا تیلدهی آغاز شود، با آن که این موضوع نیز از سوی ادارات ذیربط تایید شده و تمام آماده گی ها برای جابه جایی ذخایر سیار صورت گرفته، دراین راستا نیز همکاری صورت نگرفت.»

به گفتۀ موصوف، شرکت افغان لیگو حتی آماده گی نشان داد تا مانند گذشته از بابت استفاده از ذخایری که قبلا توسط شرکت داووی آیل در میادین ساخته شده و طی چند سال گذشته از سوی شرکت های دیگر که برنده قرار داد شده بودند، استفاده صورت می گرفت، در بدل پرداخت کرایه استفاده کند،اما این خواست او نیز پذیرفته نشد.

اما اداره هوانوردی ملکی در مکتوب مورخ هشتم اسد ۱۳۹۹به ریاست عمومی میدان های هوایی نوشته است:« از اینکه فیصله خاصی در موردتاسیسات تیل دهی شرکت به این اداره مواصلت نورزیده است و شرکت متذکره [افغان لیگو] نیز در یکی از میدان های هوایی کشور تاسیسات تیل دهی ندارد، به منظور جلوگیری از سکتگی در پروازهای شرکت هوایی آریانا به صورت موقت و باحضور تضمین های امنیتی و مصونیتی از شرکت ارایه کننده خدمات با شرکت متذکره در حصه ورود بوزرها (تانکرهای تیل طیاره) شان بعد از چک امنیتی لازم و تایید نهادهای امنیتی مسوول، همکاری صورت گیرد.»

احمد رامین ایاز، آمر ارتباطات ستراتژیک و اطلاع رسانی اداره تدارکات ملی افغانستان می گوید به دلیلی در قرارداد به تاسیسات اشاره نشده است که در این مورد فیصله کمیسیون تدارکات ملی وجود دارد و قیمت کرایه نیز مشخص است.

بشیر احمد نماینده شرکت نشنل فیول در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که نمی خواهد در این مورد صحبتی داشته باشد.

محمد نعیم صالحی سخنگویاداره هوانوردی ملکی می گوید تلاش ها جریان دارد تاموضوع تیل دهی به طیاره ها و واگذاری تاسیسات به شرکت افغان لیگوحل گردد.

قرارداد با شرکتی که قبلا نامناسب خوانده شده بود:

قابل ذکر است که قرارداد یادشده در حالی با شرکت افغان لیگو امضا شده است که آمریت بررسی تدارکات سکتور زیربناها مربوط ریاست دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی و شرکت آریانا،  قرارداد ياد شده را مناسب ندانسته و آن را رد کرده بود.

آمریت یادشدهپیش از منظوریپروژه تیل دهی و قراداد آن با شرکت افغان لیگو گزارش داده بود که آفر افغان لیگو که از لحاظ درجه بندی قیمت در ردیف اول قرار داشته و فورمه های معیاری دواطلبی را به صورت کامل خانه پری ننموده، بنا بر عدم تکمیل تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه رد گردیده است.»

در گزارش یادشده آمده است که هیأت موظف در آریانا افغان هوایی شرکت گفته بود که به استناد اسناد و ارقام ارایه شده شرکت نشنل فیول دارای توانایی و توانمندی بیشتر می باشد.

رامین ایازمی گوید هرچند این گزارش از سوی این اداره به کمیسیون تدارکات ملی پیش از منظوری پروژه یادشده ارایه شده بود، اما کمیسیون لازم دانست که قرارداد با شرکت افغان لیگو امضا شود.

موصوف در پاسخ به این که گفته می شود قرارداد یادشده به اساس فشار شماری از مقام های دولتی به این شرکت داده شده است، گفت:«از آنجایی که مطابق به قانون تدارکات نافذه کشور، کمیسیون تدارکات ملی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه تدارکات عامه می باشد و متشکل از رییس جمهور، معاونین ریاست جمهوری، وزاری مالیه، اقتصاد، عدلیه و مشاور حقوقی ریاست جمهوری است و روش اتخاذ تصمیم در کمیسیون تدارکات ملی به گونه اشتراکی با حضورداشت ناظرین ملی و بین المللی صورت می گیرد، فلهذا مبحث فشار در نحوه تصمیم گیریهای این کمیسیون و اداره تدارکات ملی کاملاً منتفی می باشد.»

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement