خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

والى ارزگان مردم را به همکارى با دولت ترغيب نمود

والى ارزگان مردم را به همکارى با دولت ترغيب نمود

Dec 21, 2011 - 20:17

 امروز(٣٠قوس)در اين ولايت نشست  موسوم به صلح وحکومتدارى بهتر از سوى مقام اين ولايت برگزار شده بود،که سران قومى ولسواليها،ولسوالان،قوماندانان امنيه و شمار جوانان درآن اشتراک ورزيده بودند.

محمدعمرشيرزاد والى ارزگان در جلسۀ متذکره که صدها تن در آن اشتراک ورزيده بودند گفت، که امنيت به تناسب گذشته بهبود يافته و درمناطق شان همکارى خود را با نيروهاى امنيتى افزايش دهد.

 شيرزاد افزود: (( تاکه مردم با دولت همکارى نکنند، پس دولت به تنهايى هيچ کار را کرده نمى تواند.))

  موصوف گفت که مردم بايد درتحفظ پروژه هاى انکشافى و جلوگيرى از اعمال تخريبى با مقامات دولتى کمک نمايد.

نامبرده با اشتراک کنندگان نشست تعهد نمود که تالاشهاى خود را درعرصۀ  بازسازى ولسواليها افزايش خواهد داد،اما کمک مردم را نيز دراين راستا ضرورى دانست.

شيرزاد از مخالفين دولت در ارزگان خواست ،تا از مخالفت دست کشيده و درتامين امنيت سهيم شوند.

 داروخان خاکسار باشندۀ ولسوالى چوره که در نشست امروزى اشتراک ورزيده بود، برگزارى چنين جلسات جهت تامين امنيت دراين ولايت ، را مفيد دانسته وخواهان ادامه آن شده است.

 خاکسار به پژواک گفت: (( دايرکردن همچو نشست ها ميتواند فاصله ميان دولت و مردم را از بين ببرد،زيرا نمايندگان ولسواليها ميتوانند که مشکلات شان را به گوشهاى مقامات بلندپايه برسانند.))

اسمعيل اشتراک کنندۀ ديگر جلسه که از ولسوالى چوره آمده بود گفت که دولت توسط برگزار کردن چنين جلسات ميتواند تا از طريق اشتراک کنندگان نشست ها که با مخالفين دولت روابط دارند، مخالفين را به صلح تشويق نمايند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement