Pajhwok Services

SMS News Service

Photo Service

Audio Service

Election Coverage

Special Mining Page

Afghan Peace Process Special Page

Addvertise With Pajhwok

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

Suggest a Story

Pajhwok is interested in your story suggestions. Please tell us your thoughts by clicking here.

۲۳ میلیون دالر تیل فروشان بندر حیرتان لادرک شده است

۲۳ میلیون دالر تیل فروشان بندر حیرتان لادرک شده است

By
On
Nov 07, 2018 - 19:05

مزارشریف (پژواک، ۱۶عقرب ۹۷): ده ها تیل فروش بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ، مدعی اند که ۲۳ میلیون دالر امریکایی آنها حیف و میل شده است.

گازفروشان و تیل فروشان متذکره که رقم شان به ۲۰۰ تن بالغ می شود، در بندر حیرتان در برابر شرکت های انتر آسیا دولت زاده گروپ و حیرتان ترمینل سرویس، خیمه های اعتراضی را برپا کرده اند.

حاجی خیرالدین یکتن از اعتراض کنندگان، به آژانس خبری پژواک گفت که برای به دست آوردن حق شان اعتراض کرده اند.

موصوف افزود که به شمول وی؛ ده ها تیل فروش به حاجی محمد کریم رییس دولت زاده گروپ، ۲۳ میلیون دالر را داده اند که اکنون برای تصاحب دوباره آن با مشکل مواجه اند.

وی گفت که حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ با پول آنها، با حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا، شرکتى موسوم به برگ سبز را ایجاد کرد که سپس شرکت متذکره به سبب متحمل شدن خساره مالی، ورشکسته شد.

موصوف علاوه کرد که آنها بعد از ورشکسته شدن شرکت برگ سبز، خواهان پول خود شدند که حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ به پرداخت ۴۰ درصد پول حاضر شد و برای آنها گفت که ۶۰ درصد پول، نزد حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا است.

 حاجی خیرالدین گفت: "طرف معامله ما حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ است، ما پول را به وی داده ایم و سپس وی با شریکش حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا با همان پول کار مشترک را آغاز کرده، اکنون حاجی کریم حاضراست؛ ولی حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا، از مزار به کابل رفته و از صبحت کردن با ما اجتناب می ورزد."

موصوف علاوه کرد که حاجی حسن درعین حال، رییس شرکت انترآسیا و معاون شرکت ترمینل سرویس حیرتان می باشد؛ بنا براین آنها دروازه های شرکت های متذکره را مسدود کرده و در مقابل آن خیمه ها را بر افراشته اند.

بریالی بری معترض دیگر که در بندرحیرتان مصروف داد و ستد تیل بوده؛ اما اکنون در خیمه تحصن حضور دارد، گفت که ۱۴۰ هزار دالر امریکایی وی نیز در این کشمکش مفقود است.

موصوف به پژواک گفت: "دولت زاده گروپ از نزد من گاز می برد و می گفت که پولت را می پردازیم، تا اینکه ۲۰۰ تُن گاز را از من برد، زمانیکه پول خود را تقاضا کردم؛ رییس دولت زاده گروپ برایم گفت که من همراۀ شریک خود صحبت می کنم و پول ترا می دهم، همان است که تا امروز پولم را حصول نکرده ام."

تاجر متذکره تیل و گاز گفت که حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ، برایش گفته است که در شرکت برگ سبز ۴۰ درصد وی و ۶۰ درصد حاجی حسن سهیم  بودند.

به قول وی، اکنون حاجی کریم به پرداخت ۴۰ درصد تن داده؛ اما رییس شرکت انترآسیا برای گفتگو با آنها حاضر نمی شود.

به گفته بریالی، آنها با حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ و شرکت برگ سبز معامله نموده و در مورد اسناد نیز در اختیار دارند.

اما زمانیکه آژانس خبری پژواک، از معترضان مذکور خواست تا اسناد شان را نشان دهند؛ کس حاضر نشد تا اسناد معاملات تجارتی شان  را نشان دهد.

موصوف علاوه کرد که آنها درحال حاضر، پول شان را طلب دارند  و به این موضوع کار ندارند که چه کسی چند فیصد پول آنها را برده است.

بریالی با تاکید گفت که طرف معامله وی حاجی کریم است؛ اما عدم حضور حاجی حسن برای گفتگو وانمود می سازد که نامبرده نیز شریک وی است.

بسم الله نظری که از بیست سال گذشته بدینسو، در بندرحیرتان مصروف داد و ستد تیل است، نیز در این خیمه تحصن به رسم اعتراض نشسته است.

موصوف به پژواک گفت که این موضوع را با اداره محلی بلخ و طور اخص با ریاست شهرک حیرتان شریک نموده و دراین  راستا خواهان کمک شده است.

نامبرده افزود حکومت تعهد سپرده که مشکلات شان را طی دو روز حل خواهد کرد.

نظری گفت درصورتیکه به خواستش توجه نشود و حق  را به دست نیاورد، با گسترش اعتراض، راه عمومی بندر حیرتان را مسدود خواهند کرد.

موصوف نیز گفت باید حاجی حسن حاضر شود و درمورد وضاحت دهد که درمعامله متذکره دخیل نیست؛ درآن صورت آنها خیمه ها را از برابر دروازه های شرکت های آنان بر می چینند.

حاجی کریم رییس شرکت دولت زاده گروپ، طرف اصلی ادعاهای معترضین نیز می پذیرد که از تیل فروشان مقروض است.

موصوف به آژانس پژواک گفت که ازهفت سال گذشته بدینسو، در بندرحیرتان کار و بار تیل را می کند که درهمین مدت، از تیل فروشان معترض قرضداراست.

وی تایید کرد که پول ذکرشده را وی گرفته؛ اما علاوه کرد که دراین کار، رییس شرکت انترآسیا و حاجی حسن نماینده الکوزی گروپ نیز با وی شریک بودند.

به قول حاجی کریم، از جمع ۲۳ میلیون دالر، ۴۰ فیصد آن نزد وی بود و ۶۰ درصد آن نزد حاجی حسن است که نامبرده باید به تیل فروشان بپردازد.

رییس دولت زاده گروپ، این را نیز گفت که حاجی کریم شریک شخصی وی بود و پول متذکره به صورت حساب شخصی وی انتقال شده؛ اما وی به اساس اعتبار شرکت انترآسیا شریکش بود.

موصوف گفت که به پرداخت ۴۰ درصد قرض آماده است که بدین منظور، همه جایداد و ذخایر موجودش را به کمیسیون موظف سپرده، تا حق معترضین را بپردازد.

اما حاجی محمد حسن رییس شرکت انترآسیا در معامله متذکره دخالتش را رد می کند.

موصوف به پژواک گفت که با حاجی حسن، هیچگونه معامله و شراکت ندارد و قضیه متذکره را در برابر خود و شرکت هایش دسیسه عنوان می کند.

نامبرده علاوه کرد که وی طرف ادعای معترضین نیست و نه هم نامبرده پول را گرفته است.

حاجی حسن پیشتر گفته بود که نامبرده در شهرمزارشریف نیست؛ اما علاوه کرد که وکیل مدافعش درهمان جا است و اگرمدعیان اسناد دارند، آن را به محکمه پیشکش کند.

رییس شرکت انترآسیا علاوه کرد که به سبب برپا شدن خیمه هاى معترضین در مقابل شرکت وی، خساره مالی را متحمل شده و اعاده حیثیت خواهد کرد.

به قول وی، طرف ادعاهای تیل فروشان معترض حاجی کریم است؛ زیرا به قول او تیل فروشان متذکره تمام معاملات شان را با حاجی کریم رییس شرکت دولت زاده گروپ انجام داده اند و به وی هیچ ارتباط نداشت.

موصوف علاوه کرد که اکنون حاجی کریم مکلف است تا قروضش را بپردازد.

آژانس خبری پژواک تلاش ورزید تا پيرامون این معامله و ادعاهای مقروضیت، اسناد را به دست آورد؛ درحالی که طرفین از موجودیت اسناد در این خصوص یاددهانی می کردند؛ اما عملاً نشان ندادند.

عبدالرووف امیری رییس شهرک بندرحیرتان نیز گفت که این معضل را از نزدیک نظارت می کند و برای رفع آن، هیئتى را توظیف نموده است.

نامبرده به پژواک گفت که به اساس معلومات معترضین، تیل فروشان پول شان را به حاجی کریم رییس دولت زاده گروپ داده اند که سپس حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا نیز با وی شریک شده است.

امیری گفت که حین بروز مشکل، معترضین آنها را اطلاع نداده و این ریاست یک هفته بعد از آن خبر شد که حاجی حسن رییس شرکت انترآسیا، از ولایت بلخ خارج شده بود.

به قول وی، هیئت تعیین شده درعرصه رفع هر چه عاجل مشکل دست به کاراست.

نامبرده علاوه کرد که با حضور حاجی حسن، این مشکل رفع می شود و برملا خواهد شد که وی دراین معامله دخیل است یا خیر.

به قول امیری، اعتراض صلح آمیزحق هرکس است؛ اما بعد از تحقیقات هیئت واضح خواهد شد که کې طرف معامله است و سپس آنها خیمه ها را از مقابل شرکت هايی که دراین معامله دخالت ندارند، دور خواهند کرد.

به قول امیری، به سبب مسدود شدن شرکت ها و بیکارشدن ده ها تن، سکتور خصوصی روزمره متقبل خساره هنگفت مالی می شود که باید جلو آن گرفته شود.

منیرفرهاد سخنگوی والی بلخ نیز گفت که قضیه متذکره، تحت تحقیقات جدی قرار دارد و نتایج آن به زودی با رسانه ها شریک خواهد شد.

موصوف به پژواک گفت که بعد از وضاحت قضیه و گزارش هیئت موظف به مقام ولایت، متهمین به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

Related Article

Add new comment

Advertisement

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan

Twitter Update