مظاهره کرايى بر ضد شرکت افغان تيلى کام در کابل راه اندازى شد

نښه: 

نظر ورکړئ