کار ساخت یک سرک در مرکز پروان آغاز شد

چاریکار(پژواک، ۹ اسد ۹۹): مسولان محلی پروان می گویند که کار ساخت و کانکریت ریزی ۳ کیلومتر سرک به ارزش ۲۸ میلیون افغانی در قریه تتمدر مرکز پروان که ۶۲۰ خانواده مستقیم و ۲هزار خانواده غیر مستقیم از آن مسفید می شوند، آغاز گردید.

فضل الدین عیار والی پروان امروز در مراسم آغاز کار این سرک، به آژانس خبری پژواک گفت که کار ساخت و ساز، این سرک با ساختمان های آبرو آن از منطقه دوغ آباد تتمدره به طول سه کیلومتر وعرض چهار متر آغاز تا مسیر جاده عمومی کابل _ پروان منتهی میشود در ۱۱۶ روز کاری تکمیل می گردد.  

موصوف می افزاید که این سرک از جمله پروژه های برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیأ و انکشاف دهات میباشد که توسط شورای انکشافی محل تطبیق خواهد شد. بگفته وی, با ساخت و ساز این سرک برای ۱۲۰ تن زمینه کار مساعد میگردد.

عیار از مردم خواست که در قسمت تطبیق پروژه ها و تامین امنیت مناطق شان با نیروی های امنیت همکاری جدی نمایند، تا پروژه های بیشتر در نقاط مختلف این ولایت تطبیق گردد.

وی گفت:« با ساختن این سرک دسترسی مردم به مارکیت، مکاتب، ادارات دولتی ، مراکز صحی، انتقال محصولات به مارکیت و اتصال قرا و قصبات را آسان میسازد.»

حاجی سید آغا باشنده محل میگوید که با کانکریت ریزی این سرک از گرد و خاک خلاص می شود و سهولت های بیشتر برای استفاده کنندگان فراهم خواهد شد.  

وی افزود:« با شنده گان این منطقه همه روز از این سرک پیاده گاهی با موتر رفت و آمد میکنند، از دولت میخواهیم سرک ما را با کیفیت عالی بسازد که چند سال آرام باشیم.»

نظر ورکړئ